150-ÅRS FESTEN FOR NIELS HANSEN JACOBSEN

10. september 2011

 

Af Teresa Nielsen, museumsleder
 

Se Mette Mærsks film fra dagen her


 

Hvordan fejrer man den største danske billedhugger efter Thorvaldsen - manden, der med sin skulptur af Skyggen for alvor bragte dansk skulptur fri af den store mesters skygge? Det blev gjort med to vigtige publikationer og et overflødighedshorn af afvekslende aktiviteter. Omkring otte hundrede gæster tog del i det tolv timer lange arrangement. Festen blev velsignet med godt vejr og programmet blev punktligt gennemført takket være de 50 frivillige hjælpere, der hver tog sin del af ansvaret – og efterfølgende var helt høje af den gode ånd, der prægede festen.

Dagen indledtes kl. 10 med flaghejsning og fællessang akkompagneret af Hans Oxlund på trompet. Derefter præsenterede Bække-koret udvalgte sange af Jeppe Aakjær. Denne var en nær ven af billedhuggeren. For år tilbage fejrede de fødselsdag sammen. De var begge født den 10. sept. Aakjær var blot 5 år yngre, så dagen var hans 145-års fødselsdag! Koret og de mange fremmødte sang i fællesskab Vort Modersmål, som i det historiske anlæg i Skibelund Krat danner afsæt for Niels Hansen Jacobsens markante monument Modersmålet.

 

Tale, kirkegårdsvandring og sang

Dernæst havde borgmesteren ordet og holdt tale for det berømte bysbarn. Undervejs kom en fødselsdagsgave. Inden den endelige vedtagelse – der i mellemtiden er faldet på plads – fortalte han, at en opnormering af museets personale nu er faldet på plads! Direkte henvendt til Trolden i springvandet tale han om, hvordan figuren gennem det daglige møde er gået hen og blevet noget, der ligner en god ven. Borgmesteren førte efterfølgende an på vandringen gennem hovedgaden til Vejen Kirkegård. Den imponerende Vejen Garde førte an og de mange deltager fulgte med i marchtakt. Der blev lagt en krans på Hansen Jacobsens grav og gået en runde til kirkegårdens skatte - et udvalg af billedhuggerens unikke gravsten.

Med Vejen Garden gik turen tilbage til museet, hvor Kristian la Cour havde sagt ja til at synge den sang, som en af hans forfædre, forstander Knud la Cour Petersen fra Skibelund Efterskole, skrev til Vejen Kunstmuseums indvielse i 1924. Flere havde forsøgt sig og meddelte, at den var næsten umulig at synge, men ikke for Kristian la Cour, som folk samles om til sangaftenerne på Askov Højskole.

 

Jacob Jacobsens Tæjelownssjow og skuespiller Bodil Jørgensens oplæsning

Næste punkt på programmet var præsentationen af genudgivelsen på jysk og rigsdansk af Niels Hansen Jacobsens bror, Jacob Jacobsens 1888-bog Tæjelownssjow. I stedet for at markere dagen med en udstilling var det for længe siden besluttet at markere den med to vigtige udgivelser. Den ene var denne "oversættelse" fra jysk til rigsdansk ved Birthe Hansen og Selma Jensen af en bog, der kan give alle interesserede et indtryk af, hvad der rørte sig i billedhuggerens bagland. Han viser sig at have haft en socialt og politisk engageret forfatterbror. I duet på henholdsvis det lokale mål og rigsdansk fortalte de to damer om deres arbejde. Det blev optakt til, at et andet berømt bysbarn, skuespilleren Bodil Jørgensen læste op på den lokale dialekt af udvalgte afsnit af Tæjelownssjow. Det blev en kæmpe oplevelse for de mange fremmødte at se hende sætte sig og, fra det ene øjeblik til det næste, skifte om til at være personlighederne i fortællingerne.

Klik her for at downloade podcasts af de tre fortællinger oplæst af Bodil Jørgensen.

 

De faglige, nørdede indslag

Det er en glæde at opleve, at sådan en festdag også har tilhørere til et så ”nørdet” indslag som dialektforsker Inge Lise Pedersen beretning om traditionen for at skrive på jysk. Det emne har hun bidraget med en artikel om til genudgivelsen af Jacob Jacobsens bog. Levende talte den tidligere leder af Institut for Dialektforskning på Københavns Universitet om dialektforskningen.

Klik her for at downloade podcast med sprogforsker Inge Lise Pedersens fortælling om dialektlitteraturen.
Klik her for at læse Inge Lise Pedersens artikel Jysk som litteratursprog

Efterfølgende præsenteredes fødselsdagens anden udgivelse – en helt ny bog om Vejen Kunstmuseums hovedperson, Niels Hansen Jacobsen. Takket være god økonomisk opbakning fra Vejen Kommune og Beckett-Fonden kan den billedrige hard-back bog nu gå ud til alle interesserede for blot 80 kr. pr. stk. Gennemskrivningen af kunstnerens liv og virke er sket på baggrund af det rige billedmateriale, der er grundstammen i billedbogen. Det præsenteres i en levende collage-form, så mest mulig kunne være med. Fortællingen er en lettilgængelig gennemskrivning af essensen af det store materiale som museumsleder Teresa Nielsen har samlet ind siden 1994. Den grafiske tilrettelæggelse lykkedes det på mirakuløs vis museets formidler, billedhuggeren og grafikeren Sophus Ejler Jepsen, at få løst på de korte 2-3 uger, der var til rådighed mellem afholdelse af Vejen Sommerbilledskole 2011 og trykstart! 
Klik her for at downloade podcast om præsentation af bogen om Hansen Jacobsen

 

Den jyske Bevægelse og Beethoven

Et par lokale, Majbritt Skovbjerg og Bent Valentin Jensen, tegnede gennem sange og fortællinger et portræt af kunstnere fra Den jyske Bevægelse, som Hansen Jacobsen kom i berøring med. Her blev der igen plads til at fejre dagens anden fødselar, Jeppe Aakjær og hans første hustru Marie Bregendahl, der var en nær ven af billedhuggerens anden hustru, Kaja. Dertil var der lidt om Johan Skjoldborg, Thøger Larsen og Johannes V. Jensen – alle personligheder, der på hver sin måde fortjener adskillige aftenarrangementer hver. Her er noget at gå videre med!

Niels Hansen Jacobsen satte stor pris på musikken, og det siges, at han lige vel kunne være blevet musiker som billedhugger. En af dem han satte allerhøjst var Beethoven. Hansen Jacobsen nævnte en koncert tilbage i 1890’ernes Paris med den 9. symfoni som kimen til det sene hovedværk Livets Spil fra 1932-34. Det var oplagt at Beethoven skulle på programmet, og han skulle allerhelst spilles af Katrine Gislinge, der heldigvis sagde ja og gav en forrygende koncert krydret med passager af Debussy og Carl Nielsen – den fulde sal fulgte levende med!

Klik her for at se Katrine Gislinges koncertprogram.

 

Litteraterne og ”gaasegang paa smaatimerne i måneskin” om Troldespringvandet

For år tilbage underviste Finn Slumstrup på Askov Højskole. Som led i fødselsdagsfesten fortale han om, hvordan han dengang fornemmede en fælles ånd i Niels Hansen Jacobsens og Jeppe Aakjærs værker. Formodningen fik han bekræftet, og det udviklede sig til et hæfte, Dialoger, som kan læses her på museets hjemmeside – klik fra velkomstsiden nederst til højre på: Hansen Jacobsen, Aakjær og litteraturen.

Klik her for at downloade podcast af Finn Slumstups fortælling om Aakjær og Hansen Jacobsens.

Ud over Beethoven var en anden af Hansen Jacobsens helte H.C. Andersen. Bag hans hovedværk, Skyggen, må bl.a. ligge indtryk fra fortællingen af samme navn, ligesom han over årene har modelleret bl.a. Den lille Havfrue og Havhexen. Under overskriften "Billede af H.C. Andersen" tryllebandt Niels Birger Wamberg og Ghita Nørby de mange fødselsdagsgæster med en blændende dialogpræstation. De oplæste passager vil mange fremover forbinde med netop denne aften i Skibelundsalen og høre dem med de tos intonation, gestik og mimik.

Det blev Klezmer Duo, Ann-Mai-Britt Fjord og Henrik Bredholt, der rundede dagen af med en blanding af klezmer og dansk folkelig musik. Undervejs udviklede det sig til stille vandring og siden ivrig dans om Troldespringvandet. På denne måde opfyldtes Aakjær og Hansen Jacobsens plan om ”gaasegang paa smaatimerne i måneskin” om Troldespringvandet. Slutteligt blev det også til et lille glas, så aftenen kunne skåles af med en hyldest til det talentfulde bysbarn, som det hele samles om!

At dagen kunne lade sig gøre som en gratis gave til alle interesserede skyldes ANT-fonden, der har lokale rødder og var med på, at de gode tilbud skulle stå åbne for alle. Mange tak for den gode opbakning.

 

Et nyt afsnit på hjemmesiden – Hansen Jacobsen, Aakjær & litteraturen

Som optakt til fødselsdagen har museets hjemmesideansvarlige, Heidi Müller, udvidet hjemmesiden med afsnittet Hansen Jacobsen, Aakjær og litteraturen. Det kan man nå til gennem det link, der netop nu ligger nederst til højre på velkomstsiden. Her kan man læse:

- om kunstnerens bogsamling og en fortegnelse over bøgerne i hans reol.

- om hans forfatterbror Jacob Jacobsen incl. Inge Lise Pedersens artikel om dialektlitteratur.

- om Bruun Møllers Boghandel i Vejen.

- om den del af museet, der i 1940 blev bygget som topmoderne bibliotek.

- om venskabet mellem Hansen Jacobsen og Aakjær. Det dokumenteres blandt andet med en kommenteret gennemskrivning af deres korrespondance. Det har kunnet lade sig gøre takket være en stor frivillig indsats fra tidligere lærer Grete Christensen, der både har renskrevet og kommenteret brevene i samråd med Teresa Nielsen. I det afsnit kan man også studere Finn Slumstrups Dialoger.

 

Vinduesudstilling

Som en appelsin i turbanen blev fødselsdagen markeret på endnu en måde. Efter aftale med Vejen Handelstandsforening materialiseredes i ugen op til og efter fødselsdagen en drøm: En udstilling i omkring tres af Vejens butiksvinduer af udvalgte gamle fotografier fra billedhuggerens album. De var scannet og ført op i A2 format. På vandring gennem Vejen-bymidte kunne man blive klogere på aspekter af Niels Hansen Jacobsens virke, for museets forvalter havde forsynet hvert foto med en stribe til indsættelse af en kort billedtekst! Projektet fangede TV-Syd. Det var med i deres optaktsindslag om fødselsdagen den 8. sept. i Go’ weekend. Fotostater tænkes på sigt brugt til en vandreudstilling, der kan sendes rundt til kommunens skoler, biblioteker m.m.

 

 

 

Program for Katrine Gislinges koncert på Vejen Kunstmuseum

I anledning af Niels Hansen Jacobsens 150-års dag

Lørdag den 10. september 2011

 

Undervejs berettede hun om de udvalgte stykker

 

Debussy: Images

Beethoven : (Pathetique) sonate nr. 8 i c-mol opus 13

                  Grave, allegro di molto e con brio
                  Adagio cantabile
                  Rondo, allegro

Carl Nielsen: 5 klaver stykker opus 3
          
                   Folketone
                   Humoreske
                   arabeske
                   mignon
                   alfedans

Chopin: Ballade i g-mol