Susette Holtens portrætter af maleren Elise Konstantin-Hansen og komponisten Carl Nielsen

I den landsdækkende presse har der været god omtale af den store separatudstilling, der i 150-året for hendes fødsel for første gang giver et samlet indblik i den alsidigt arbejdende kunstner Susette Cathrine Holten født Skovgaards produktion. Takket være god støtte fra Ny Carlsbergfondet har det også været muligt at udgive den første bog nogensinde om hendes liv og virke. Her foldes en talentfuld kvindes fortælling ud, og det ses, hvordan hun har været en del af tidens kunstnerkreds blandt billedkunstnere, forfattere og komponister. Hun var med i forreste række, da der skete nybrud ved eksempelvis 1891-etableringen af Den frie Udstilling. På udstillingen vises hovedværker som hendes skulpturelle keramiske arbejder, hendes bidrag til Kvindernes Udstilling i 1895 og fra privateje er lånt hendes 1897-portræt af kunstnerveninden Elise Konstantin-Hansen.

Lørdag den 28. september kl. 15 fortæller Elise Konstantin-Hansen kenderen Lars Aabo på Vejen Kunstmuseum, om kredsen ved Aagaard Højskole ud fra Susette Holtens portræt af Elise Konstantin-Hansen (EK-H). De to kunstneres familier var nære venner og de fulgtes gennem hele livet – også efter den tid, da EK-H forlod København for at slå sig ned i kredsen omkring Ågård Højskole.

Arrangementet, der er gratis, starter i den grønne Skibelundsal, hvor Lars Aabo på flygelet spiller et par små stykker af Carl Nielsen, som var en af Susette Holtens gode venner. Først på året 1892 stod hun som gudmor til hans og billedhuggeren Anne Marie Carl Nielsens førstefødte. Susette Holten tegnede i 1903 titelblad til hans opera ”Saul og David” og i 1905 til hans ”Helios-ouverture”. Ved Susette Holtens portræt af komponisten Carl Nielsen taler Lars Aabo også om billedhugger Niels Hansen Jacobsens nevø, klarinettisten Aage Oxenvad til hvem komponisten i 1928 skrev og dedicerede sin klarinetkoncert. Den vil han også spille et stykke af. Til dette arrangement i en sjælden forening af billede, ord og musik er alle velkomne så længe plads haves.