Museets 90-års FØDSELSDAG PYROMANTIK på Museumspladsen
 og en GENFÆRDSÅND ved Skibelund Krat
Tirsdag den 1. juli kl. 10-23 på Museumspladsen og ved Skibelund Krat

 Klik her for PROGRAM 

I billedhugger blev Niels Hansen Jacobsens ånd er det oplagt at markere Vejen Kunstmuseums 90-års dag med fokus på LER, som han brugte til at modellere sine skulpturer og til sin store produktion af krukker, statuetter og portrætter i glaseret, højtbrændt ler. Ordet PYROMATIK er en sammentrækning af det at brænde og det at holde af – og handler om dem, der holder af at se ilden gøre leret til smuk keramik!

På et amatørfoto er Niels Hansen Jacobsen og hans hushjælp, den unge Dagny Brande, i arbejde formodentlig ved bagporten til Skibelund atelieret. Man kunne køre direkte ind på grusgulvet, når der skulle hentes tunge skulpturer.

I dialog med fire unge billedkunstnere – Sofie Holten, Anne Mette Schultz, Morten Modin og Flopper (Christian Mastrup), der alle var med på museets seneste udstilling ”Betroet Tvivl” – er fejringens forløb vokset frem. Den består af mindst fem dele:

1. Billedkunstneren Sofie Holtens specialbyggede ovne
På Museumspladsen afbrænder Sofie Holten fra kl 10 og i løbet af resten af dagen otte specialfremstillede, primitive ovne, der hver rummer 1/8 af det, der svarer til Skibelundatelierets grundform (læs mere nedenfor). Ovnene laver hun af kinesisk papir, som hun fletter til lange bånd, der snos op som en slags hætte, hvorunder keramikken brændes. Hun fortæller, at ovnene skal være en fejring af Niels Hansen Jacobsens eksperimenterende keramikånd og af museets tilblivelse gennem det ottekantede forflyttede atelier.

2. Kunstvandring fra Museumspladsen til Skibelund Krat
Med afgang kl. 10.30 er alle velkomne til at trave med. Man kan også på anden vis støde til undervejs, når der tales om kunsten ved Idrætscenteret (kl. 10.45) eller ved Askov Kirke (kl. 11.45)

3. Billedkunstneren Anne Mette Schultz’ markering af Skibelundatelieret
Til venstre i svinget, hvor man kører ind til Skibelund Krat, lige syd for Askov, opfører Anne Mette Schultz – dér, hvor Niels Hansen Jacobsens Skibelundatelier har stået – et poetisk, spinkelt og helt interimistisk, næsten genfærdsagtigt skulpturelt værk. Tanken er, at den 8-kantede konstruktion i direkte dialog med Sofie Holtens brændinger på Museumspladsen for en kort og forgængelig tid symbolsk viser forbindelsen mellem de to steder. Det genfærdsagtige værk indvies kl. 12.45 – alle er velkomne til at støde til.

Efter aftale med de private ejere af jorden, hvor Niels Hansen Jacobsens atelier har stået, kan man se Anne Mette Schultz’ værk ved Skibelund Krat hele dagen. Skibelund atelier-museet blev indviet den 16. juli 2014, og har således 100-års fødselsdag meget snart!

4. Fællesværket, hvor alle inviteres til at bidrage
I den vestlige side af Museumspladsen står Flopper og museets formidler, billedhugger Sophus Ejler Jepsen, for et stort fællesprojekt, som tænkes at vokse frem i dialog med byens borgere og dagens gæster – store og små bedes komme og være med! Udenom står bålbækner, hvor man kan eksperimentere med at lave fine, små keramiske perler.

I 1986-97 lavede den schweiziske kunstnerduo Peter Fischli (født 1952) og David Weiss (1946-2012) deres stumfilmsagtige video ”Der Lauf der Dinge” (Som tingene sker) – en af de få kunstnervideoer, der fortsat kan trække fulde huse og få næsten alle museumsgæster til at stoppe op og slå sig ned. På ekvilibristisk vis har de to arbejdet med en vild og uventet kædereaktion af væske og brand, der er filmet, som om den udvikler sig i en uendelig lang forhindringsbane bygget op af ting, som normalt har helt andre funktioner end de konstruktioner, som de i filmen indgår i.

I Fischli/Weiss’ ånd sigter Flopper og Sophus Ejler Jepsen mod at inddrage alle forbipasserende i det store fællesprojekt, hvor et langt værk bygges op i en kombination af tilklippede småpinde og grene holdt sammen med modellerede klumper af ler. Allersidst på dagen, når det er begyndt at mørkne, sættes der ild i den ene ende. Og tiden må vise, om den forløber i et flow, der kan matche forløbet i den enestående video. Flot bliver det at slutte af med en ild som den, der gjorde Hansen Jacobsens keramik mulig.

5. Masser af musik
I aftenens løb fra kl. 18-23 spiller indledningsvis det lokale jazzband ”Rødkælk”, der siden afløses af det danske folkemusikband ”Trio Mio”, der et par gange tidligere har gæstet Vejen Kunstmuseum – gratis for alle, tag genre pick-nicken med på Museumspladsen.

Bonusmateriale – Sofie Holtens fortælling om en kunstners møde med Kina
Sofie Holten er den første danske kunstner, der modtager Statens Kunstfonds nyoprettede 3-måneders legatophold i Beijing. April til juni er hun afsted og kommer hjem til Danmark få dage før 90-års festen. Netop nu sidder hun i Kina og eksperimenterer med en rulle kinesisk papir til fremstilling af de bånd, der skal bruges til at bygge de otte ovne. Trods jetlag og omstilling har hun sagt ja til i løbet af eftermiddagen den 1. juli at fortælle om indtryk fra turen til Kina.

I en mail fra Beijing skriver hun: ”Jeg vil gerne fortælle om det arbejde, jeg har lavet her. Det er (som det 8-kantede Skibelund-projekt) også et værk der flytter sig og ændres mellem to placeringer, et træstativ hvorfra der hænger en billedflade. Jeg har indtil videre kun procesbilleder af det, da det ikke er færdigt endnu og først bliver det i slutningen af juni, hvor jeg har en lille 1-dages udstilling her.” Når 90-års festen finder sted er begivenhederne ved at være på afstand, og som gæst kan man få indsigt i et helt særligt studieophold.

Sofie Holtens brændinger vil være i gang hele dagen, formodentlig med åbning af ovnene allersidst på dagen.

Baggrunden – museets grundlæggelse og udbygning over 90 år
Mens kunstmuseer til da havde været noget, der hørte de store købstæder til, etablerede man i 1905 i stationsbyen Vejen, der dengang bestod af 2000 indbyggere, Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn med det mål at opføre et kunstmuseum. Kernen i samlingen skulle være billedhugger Niels Hansen Jacobsens skulpturer suppleret med værker udlånt af hans kunstnervenner. En særlig drivkraft har det været, at byen fra 1864 til 1920 lå ved det yderste Danmark, ganske få kilometer fra Kongeågrænsen. I begyndelsen af 1910’erne løb planerne ud i sandet, og Niels Hansen Jacobsens opførte sit atelier-museum i Skibelund Krat. Åbningen fandt sted den 16. juli 1914, lige op til 1. Verdenskrigs udbrud.

Da billedhuggeren efter indvielsen af Troldespringvandet i sommeren 1923 truede med at flytte ud og bygge sin bolig ved Skibelund, gik alle byens foreninger (det stærke netværk, om fylder et helt kapitel i Politikens nyeste Danmarkshistorie) sammen om at opføre det, der blev en kombination af tre funktioner: 1) hjem og 2) atelier for Niels Hansen Jacobsen samt 3) museum – den centrale 8-kantede Skulptursal, der er museets hjerte. Vejen Kunstmuseum blev indviet den 1. juli 1924.
Allerede i billedhuggerens levetid viste det sig, at bygningen var for lille. I 1938 udvidedes museet mod syd med hans atelier fra Skibelund Krat, der sten for sten flyttedes ind til Vejen. I dag står Skibelund atelieret som den grønne Skibelundsal med sit helt unikke indgangsparti vendt ud mod Lindegade i en kombination af bindingsværk, munkesten samt modellerede jætter og billedhuggerkunstens genius i feltet over døren.

 

Klik for udskriftsvenlig pdf-fil af plakaten


Niels Hansen Jacobsen og hans anden hustru er fotograferet i Skibelundatelieret. Skulpturerne stod på interimistiske stofbetrukne træsokler omgivet af grønne planter, som de fortsat opleves i Sulptursalen på Vejen Kunstmuseum.Skibelundatelieret den gang.

Skibelundsalensindgang som den står i dag. Foto : Pernille KlempHer ses den helt symmetriske museums-bygning, der den 1. juli 1924 blev indviet i Vejen. En øst-vest-akse forbinder dem midt gennem de to 8-kanter, Troldespringvandet og Skulptursalen.