Under Verdensudstillingen i Paris udførte Henriette Hahn-Brinckmann portrætstudier af Niels Hansen Jacobsen.
Da hun nogle år senere skar træsnittet kaldte hun det "Aftenstemning".
Tilhører Vejen Kunstmuseum.
FOKUS på de kvindelige kunstnere
på Kvindernes Internationale Kampdag 8. marts 2015 kl. 15

Hvad kunne være mere oplagt søndag den 8. marts, på kvindernes Internationale Kampdag end at sætte fokus på de kvindelige kunstnere?! Og da særligt i 2015 i 100-året for kvindernes valgret. Mere om det nedenfor. Mød op kl. 15 på Vejen Kunstmuseum og vær gratis med til at høre museumsleder Teresa Nielsen udfolde den spændende historie om en håndfuld af de talentfulde kvindelige kunstnere fra tiden omkring 1900, som i deres egen tid var en aktiv del af kunstscenen, men ikke blev skrevet med ind i kunsthistorien og først nu bliver indlemmet i vores fælles hukommelse – de danske kunstmuseers samlinger.
Turen starter i billedhuggerens stuer, hvor der gemmer sig et par værker af Gabriele, Niels Hansen Jacobsens første hustru, der var blandt de første kvindelige kunstnere, der i 1888 fik adgang til Det kgl. danske Kunstakademi. Her er også værker af Elise Konstantin-Hansen. Hende møder man også i Gallerigangen sammen med Anna E. Munch, Henriette Hahn Brinckmann og Susette Cathrine Holten født Skovgaard. Der rundes af i Keramiksamlingen, hvor der – som supplement til museets egne værker – fra den 8. marts præsenteres privatejede keramik af to kunstnere med hver deres meget personlige tilgang til materialet. Den ene er Cathinca Olsen, den anden er Karen Hannover. Cathinca Olsen var livet igennem knyttet til Bing & Grøndahl og var en af landets markante stentøjskunstnere, mens Karen Hannover valgte at holde sig til det lavtbrændte lertøj med en enkelt hvid tinglasur og lejlighedsvis farve bemaling af sine sydlandsk inspirerede værker. De gæstende kunstneres værker vil kunne ses i et halvt års tid i Keramiksamlingen.


100-året for kvindernes valgret – fokus på kvindelige kunstnere
I forbindelse med 100-året for kvindernes valgret står Vejen Kunstmuseum som tovholder på et digitalt pilotprojekt, der kortlægger værker af kvindelige kunstnere i de jyske kunstmuseers samlinger. Projektet er muliggjort med støtte fra Ny Carlsbergfondet. På den kommende hjemmeside præsenteres statistik om samlinger, særudstillinger og publikationer samt mindst et portræt af en udvalgt kvindelig kunstner pr. museum. Der indsamles oplysninger til en aktivitetskalender med links til udstillinger, foredrag, artist talks m.m. med fokus på kvindelige kunstnere.
Det har hidtil været kunstnerinitierede seminarer som ”Før Usynligheden” i 2003 og ”Den blinde vinkel” i 2007, der har sat fokus på den meget ringe repræsentationen af de kvindelige kunstneres værker i museernes samlinger, nationens hukommelse, hvor 80-90 % af kunstnerne er mandlige – til trods for, at der de sidste 20-30 år er uddannet lige mange kvindelige og mandlige kunstnere. Forskellene er på mange punkter markante. Med dette pilotprojekt er det for første gang kunstmuseerne, der samler og præsenterer et materiale, der kan danne grundlag for masser af samtaler, refleksion – og måske lidt handling…

På tværs af samlingerne søges svar på centrale spørgsmål som, hvem er repræsenteret, hvornår i samlingernes historie kom de til, hvornår i deres egen karriere blev de købt – som nye kometer, midt i karrieren eller posthumt? Har det nogen betydning, at museerne i dag går fra primært mandlige til nu primært kvindelige ledere? Har diskussionerne omkring de kunstnerinitierede seminarer gjort en synlig forskel i statistikkerne? Kommer værkerne til som køb eller gaver? Der bliver også set på synlighed i særudstillinger og museernes publikationer. Med soloudstillinger og monografier begynder fremdriften i karrieren og den seje til den status, det kræver at komme i betragtning til køb og de helt store udstillinger.