KREATIV BETON

Onsdag den 11. marts kl. 19.30


Esben Klemann fortæller om tankerne bag den aktuelle udstilling og de nyeste keramiske værker, hvorefter Arkitekt Thomas Juul Andersen fra Teknologisk Institut taler om samspillet med billedkunstnere og fortæller om kreativ, anderledes brug af beton.Arkitekt Thomas Juul Andersen fra Teknologisk Institut fortæller om betonens udvikling fra udskældt byggemateriale til materialet der åbner nye muligheder for kunsten og arkitekturen.

Beton har en række unikke egenskaber, der adskiller den markant fra andre byggematerialer. Beton er plastisk i sin oprindelse og kan formgives til en hver tænkelig geometri, og med en overflade der kan bibringes alle tænkelige farver, teksturer, mønstre og relieffer. Trods de fantastiske muligheder forekommer betonens potentiale alligevel uforløst. Selvom betonen har udviklet sig til at blive verdens mest anvendte byggemateriale, er det ikke en fantasifulde og inspirerende brug af beton der er særlig synlig i byerne og landskabet.

Årsagen til den manglende synlighed skal blandt andet findes i betonens historie, hvor det oplevede at blive meget udskældt pga. den brutale anvendelse af betonelementer til boligbyggeriet i 1970’erne. Anklagerne var forståelige nok; betonen blev masseproduceret, ofte i dårlig kvalitet og uden variation i form og overflade. Situationen henviste betonen til en skyggetilværelse i byggeriet, hvor det ofte er blevet beklædt med andre byggematerialer, fortrinsvis tegl. Det har samtidig betydet, at udviklingen har stået stille og antallet af nyskabende projekter med beton, som formgivende og synligt materiale, er til at overse.Men der er lys forude. Ny viden og teknologi samt flere spændende og nyskabende projekter har åbnet op for nye eksperimenter med at udforske betons æstetiske muligheder, der kan bringe betonen tilbage i en situation, hvor den kan være med til at udvikle nutidens og fremtidens formsprog i arkitekturen og kunsten samt være på forkant med den nyeste teknologi. Teknologisk Institut har gennem de seneste 7-8 år udforsket muligheder for at formgive betonen ved anvendelse af robotteknologi. Dette har blandt andet medført en række interessante samarbejder med arkitekter og billedhuggere, der har set muligheder i den nye teknologi til at søge nye retninger indenfor arkitekturen og kunsten.