Button Text
Button Text
Button Text
Button Text
Button Text
Button Text
Button Text
Button Text
Button Text
Button Text

Åben et album ved at klikke i frisen ovenfor.

Axel Hou billeder
Axel Hous ALBUM med fotos af egne værker
Foto 001 ”Morgensol paa Kvistvinduet”, 1939. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1940, kat. nr. 220 Morgensol paa Kvistvinduet, 95 x 84 cm. Udstillet 1943 på Foreningen af 18. Novembers udstilling, kat. nr. 169.

Foto 002
”Portrait af Hr. Stiftsprovst Helweg”, 1893. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1894, kat. nr. 205. Tilhører Købelev Kirke. Udlånt til Axel Hou udstillingen på Vejen Kunstmuseum 2012.

Foto 003 Arkitekt, Etatsraad, Professor Vilh. Petersen, 1901. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1902, kat. nr. 185. Udstillet 1943 på Foreningen af 18. Novembers udstilling, kat. nr. 142. Tilhører Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, Hillerød. Udlånt til Axel Hou udstillingen på Vejen Kunstmuseum 2012.
Foto 004 Else, 1922.

Foto 005 Frits Treschow, Torbenfeldt, 1939. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1940, kat. nr. 217: Barneportræt, 85 x 66 cm, tilh. Hofjægermester Treschow, Torbenfelt.

Foto 006 Farver Hansen fra Vejle, 1934. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1935 kat. nr. 194 Portræt af L. P. Hansen fra Vejle, 62 x 53 cm og igen i efterårsudstillingen 1936 kat. nr. 155. Farver L. P. Hansen fra Vejle. 62 x 53 cm. Tilh. Fru. Seifert-Sørensen. Portrtættet kom siden til Den Gamle By i Århus, hvorfra det takket være hurtig imødekommenhed har været lånt til 2012-udstillingen på Vejen Kunstmuseum.

Foto 007 ”Generalkonsul P. Wessel, Malet i Hindaas, Sverige. 1915 eller 16“. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1918, kat. nr. 225 Portræt af Generalkonsul Wessel. H. 95 B. 83 cm.

Foto 008 Bodil Clausen, 1934. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1935, kat. nr. 195 Bodil. Barneportræt, 63 x 52 cm.

Foto 009 Frøken Kirsten Ewald, Hobro, 1942. Måske udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1943, kat. nr. 193 Portræt af en ung Dame, 99 x 88 cm.

Foto 010 Selvportræt, juli 1943. Tilhører Hous efterkommere i Canada. 81 x 61,5 cm. Signeret f.n.t.h. Axel Hou / Juli 1943.

Foto 011 Mrs. Violet John Hou, 1935. Axel Hous svigerdatter. Tilhører Hous efterkommere i Canada. 96,7 x 76 cm. Udstillingsetiket 1936 (Charlottenborgs Forårsudstilling: kat. nr. 167 Dameportræt, 95 x 75 cm).og efteråret 1941.

Foto 012 Frøken Karen Haarløv, 1927. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1928, kat. nr. 202 Student, tilhører Trafikbestyrer R. Haarløv.

Foto 013 Fru Hagerup (Elisabeth), 1936. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1937, kat. nr. 178 Dameportræt, 75 x 61 cm, tilh. Forlagsboghandler Hagerup.

Foto 014 Boghandler Hagerup (Hans), 1927. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1928, kat. nr. 201.

Foto 015 Købmand Chr. Baagøe, Svendborg. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1902, kat. nr. 186.

Foto 016 Fru Baagøe, Svendborg. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1902, kat. nr. 187.

Foto 017 Garnisons Kirkes loft 1930 - overmalet 1960.

Foto 018 Garnisons Kirke, det ene af to af Hous blyindfattede ruder - bebudelsen, 1930.

Foto 019 Staatsraadssekretær Kofoed, 1888.

Foto 020 Loftsdekoration(?) til direktør Albert Jensen, Scherfigsvej 8, 1935.

Foto 021 Kunstnerens søn, Jørgen Hou, 8-7-1927.

Foto 022 Kunstnerens datter, Bitten Hou, 1927.

Foto 023 Frau Arboe, 1900.

Foto 024 Skitse til alterbillede til Herrup Kirke, 1921.

Foto 025 En kortaften, men uden billedtekst. Svarer formodentlig til det maleri, som Hou i 1943 udstillede hos Foreningen af 18. novembers udstilling, kat. nr. 153. ”Kortspillere. (1917) Tilhører Murermester Licht”. Licht var Hous nabo på Fillippavej. Han ejede flere af Hous værker. Hou udførte hans ex libris, hvor man gennem en buet muråbning ser udsigten over Sct. Jørgens sø ind over midtbyens mange tårne.

Foto 026 Axel Hou og hans hustru, 1927. Tilhører Fuglsang Kunstmuseum. Udlånt til Axel Hou udstillingen på Vejen Kunstmuseum 2012.

Foto 027 Alterbillede til Poulsker Kirke, Bornholm, 1920. Udlånt til Axel Hou udstillingen på Vejen Kunstmuseum 2012.

Foto 028 Alterbillede til Bangsbostrand Kirke, syd for Frederikshavn, 1903.

Foto 029 Alterbillede af Jesus med korset.

Foto 030 Bogtrykker Chr. Christensen, 1941. Udstillet 1943 på Foreningen af 18. Novembers udstilling, kat. nr. 175 ”Bogtrykkeren”. Udlånt fra privateje til Axel Hou udstillingen på Vejen Kunstmuseum 2012.

Foto 031 Sagfører Jørgensens Datter, Helsingør. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1910, kat. nr. 213 ”Ellen”.

Foto 032 Alterbillede til Sindssygehospitalets kirke, Nykøbing S.

Foto 033 Alterbillede til Vennebjerg Kirke, 1915. I dag ophængt i kapellet.

Foto 034 (Rabbi, hvor går du hen?) Paris 1892, udstillet på Verdensudstillingen 1893 i Chicago.

Foto 035 Susanna 1892. Guldmedalje og Eibeschützske Præmie. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1893, kat. nr. 193. Tilhører Fuglsang Kunstmuseum. Udlånt til Axel Hou udstillingen på Vejen Kunstmuseum 2012.

Foto 036 Alterbillede til Frederikskirken, Skåde Bakker ved Århus, 1943. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1943, kat. nr. 195 Forkyndelse for Hyrderne. Ære være Gud i det højeste og Fred paa Jorden i Mennesker Velbehag. Alterbillede til Frederikskirken, Skaade Bakker ved Aarhus, 100 x 60 cm.

Foto 037 Alterbillede til Lindholm Kirke, Ålborg, 1935.

Foto 038 Skitse til alterbillede til Hjadstrup Kirke på Fyn, 1934.

Foto 039 Ung Pige med Nellike, 1902. Udstillet 1943 hos Foreningen af 18. Novemeber, kat. nr. 143.

Foto 040 detalje af 039.

Foto 041 Olevano Romano, 1896. I et forsøg på at dokumentere Hous ”dannelsesrejse” vil Vejen Kunstmuseum meget gerne høre, hvor maleriet i dag hører hjemme.

Foto 042 Mariebjerg, Lolland. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1898, kat. nr. 192 ”Ænder og Kalkuner” – en skitse til bygninger og baggrund findes i en af Hous skitsebøger, der tilhører Vejen Kunstmuseum. Museet hører gerne, om maleriets nuværende ejere.

Foto 043 Amalienborg, 1937. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1938, kat. nr. 207 Jardins Havepavillon, Amalienborg, 91 x 94 cm.

Foto 044 Bronzestøber Carl Rasmussen, 1932. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1933 kat. nr. 144 Portræt af Brocestøber Rasmussen. 90 x 68 cm. Tilhører Gørtlerlauget – senere fusioneret med andre for i dag at være en del af Dansk Industri, hvorfra portrættet i 2012 var udlånt til Vejen Kunstmuseums Axel Hou-udstilling. Udstillet 1943 på Foreningen af 18. Novembers udstilling, kat. nr.165.

Foto 045 Redaktør Adam Müllertz, 1939. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1940 kat. nr. 218 Portræt af Redaktør Müllertz, 64 x 56 cm, tilh. Rigsdagen.

Foto 046 Konsul Thorbjørn Muus, Odense, 1936. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1937 kat. nr. 179 Herreportræt, 83 x 67 cm, tilh. Konsul Muus, Odense.

Foto 047 Konsulinde Muus, 1940. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1941 kat. nr. 176 Dameportræt, 83 x 67 cm, tilh. Konsul Muus, Odense.

Foto 048 Fabrikant Carl H. Sørensen, Aarhus, 1936. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1936, efterår, kat. nr. 156 Fabrikant Carl H. Sørensen. 59 x 46 cm. Tilh. Frimurerlogen i Aarhus.

Foto 049 Direktør Peter Madsen, Kreditkassen, 1922.

Foto 050 Set fra Altanen over Kongeporten, 1931-32. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1932, kat. nr. 206 Vinterbillede. Holmens Kirke. 72 x 96 cm.

Foto 051 Axel Hou i færd med at male alterbilledet til Løgstør Kirke, 1907.

Foto 052 Axel Hou fotograferet på Vejen Kunstmuseum ved sit portræt af Niels Hansen Jacobsen i atelieret i Paris, 1892.

Foto 053 Fru Henriques, Landsledgaard, Møn, 1939.

Foto 054 Alterbillede til Skallerup Kirke, 1915.

Foto 055 Alterbillede, Kristus på korset. Minder meget om det i Gl. Skørping Kirke.


Foto 057 Alterbillede, Maria(?).

Foto 058 Landsretssagfører Baadsgaard, Frederikssund, 1937. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1938, kat. nr. 204 Herreportræt, 86 x 74, tilh. Landsretssagfører Baadsgaard, Frederikssund.

Foto 059 Frøken Baadsgaard, Frederikssund, 1937. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1938, kat. nr. 205 Dameportræt, 86 x 74, tilh. Landsretssagfører Baadsgaard, Frederikssund.

Foto 060 Karton til Glasmaleri i Koret i Vindeby Kirke pr. Onsevig, Lolland. Lysmaal 110 x 50 cm, 1937. Udtaget for at lysne koret. Udlånt til Axel Hou udstillingen på Vejen Kunstmuseum 2012.

Foto 061 Drenge i skolegård, 1934-38. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1938 kat. nr. 206 ”Frikvarter” 100 x 125 cm. Et par malede skitser tilhører Vejen Kunstmuseum. Udstillet 1943 på Foreningen af 18. Novembers udstilling, kat. nr. 168.

Foto 062 Botaniker Prof. Kolderup-Rosenvinge, 1939. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1941 kat. nr. 180, studie, 64 x 51 cm. Udstillet 1943 på Foreningen af 18. Novembers udstilling, kat. nr. 170.

Foto 063 Jakobs kamp med englen, 1939. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1939 kat. nr. 189 Jakobs Kamp med Englen ”Jeg slipper dig ikke uden du velsigner mig.” 180 x 140 cm.

Foto 064 Fabrikant Spehr, 1939-40. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1941 kat. nr. 177 Herreportræt, 93 x 71 cm, tilh. Fru Fabrikant Spehr.

Foto 065 Grosserer Rudolph Schmidt, 1941. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1942 kat. nr. 178 Portræt af Grosserer-Societetets Formand, Grosserer Rudolph Schmidt, 85 x 68, tilh. Grosserer-Societetet.

Foto 066 Fabrikant Juul-Johansen, Odense. 1944. Jfr. Hou: udstillet 1944(?).

Foto 067 Fabrikant Hougaard-Petersen, 1941. Jfr. Hou: udstillet 1941(?).

Foto 068 Direktør Herm. Jørgensen, L.K., 1941. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1942 kat. nr. 179 Portræt af Direktør Herm. Jørgensen, 93 x 79 cm, tilh. Firmaet Laur. Knudsen.

Foto 069 Direktør Adolph Nielsen, Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring, 1942. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1944 kat. nr. 156 Portræt af Direktør Adolf Nielsen, 86 x 70 cm, tilh. Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring.

Foto 070 Ingeniør T.K. Thomsen, Arbejdsgiverforeningens Formand, 1943. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1944 kat. nr. 157 Portræt af Civilingeniør T. K. Thomsen, 86 x 72 cm, tilh. Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring.

Foto 071 Hospitalsdirektør Nielsen, 1942. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1943 kat. nr. 194 Portræt af Hospitalsdirektør K. M. Nielsen, 101 x 88 cm.

Foto 072 Dr. ing. Christiani, 1942. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1943 kat. nr. 191 Portræt af Dr. Ing. Rud. Christiani, 101 x 88 cm, tilh. Firmaet Christiani & Nielsen.

Foto 073 Købmand Axel B. Langer, 1943. Udstillet 1943

Foto 074 Grosserer Chr. Olsen, 1943. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1944 kat. nr. 158 Herreportræt, 93 x 80 cm, tilh. Grosserer Chr. Olsen.

Foto 075 Direktør Adolf Hansen, Sukkerfabrikkerne, 1944. Jfr. Hou: udstillet 1944(?).

Foto 076 Fru Siim og Merete, 1944. Jfr. Hou: udstillet 1944 (?).

Foto 077 Fru Siim, 1944. Jfr. Hou: udstillet 1944 (?).

Foto 078 Direktør W. Falck, 1944.

Foto 079 Apoteker Scheel, Hørsholm, 1944-45. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1945 kat. nr. 173 Portræt af Apoteker Paul Scheel, 72 x 57 cm.

Foto 080 Fru Berthelsen, 1944. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1945 kat. nr. 174 Dameportræt, 103 x 84 cm, tilh. Direktør A. Berthelsen.

Foto 081 Fru Juul-Johansen, 1945.

Foto 082 Fru T.K. Thomsen, 1945.

Foto 083 Direktør Hartmann, 1945.

Foto 084 Gartner Mohr, 1946. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1946 kat. nr. 194 Herreportræt, 89 x 74 cm, tilh. Gartner O. Mohr.

Foto 085 Direktør Berthelsen, 1946. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1946 kat. nr. 195 Herreportræt, 86 x 70 cm, tilh. Direktør A. Berthelsen.

Foto 086 Pastor Hejlesen, 1946. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1947 kat. nr. 217 Portræt af Pastor Hejlesen, 89 x 68 cm, tilh. Københavns Valgmenighed.

Foto 087 Inge-Lise Gregers Jensen, 1946. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1947 kat. nr. nr. 216 Portræt af en ung Pige, 96 x 72 cm, tilh. Ingeniør Gregers Jensen.

Foto 088 Fru Simonsgaard, 1946.

Foto 089 Grosserer Mammen, 76 x 56, 1947.

Foto 090 Fru Gartner Mohr, 1946. Udstillet Charlottenborgs Forårsudstilling 1947 kat. nr. 218 Dameportræt, 89 x 74 cm, tilh. Gartner O. Mohr.

Foto 091 Direktør Tannenberg, 1947.

Foto 092 Venskabspokal, 1903.

Foto 093 Venskabspokal, 1903.

Foto 094 Axel Hous gipsmodel til midtergruppen i brønden på Vandkunsten, Kbh. Fotograferet hos stenhuggeren. Brønden blev indviet 1910.

Foto 095 Axel Hous gipsmodel til midtergruppen i brønden på Vandkunsten, Kbh. Fotograferet hos stenhuggeren. Brønden blev indviet 1910.

Foto 096 Axel Hous og arkitekt Johs. Magdahl-Nielsens brønd på ”Vandkunsten” i København, indviet 1910.

Foto 097 Emilie og Poul Larsens gravsted på Vestre Kirkegård, udført af Axel Hou, 1931.

Foto 098 Axel Hous model til lågen til Emilie og Poul Larsens gravsted på Vestre Kirkegård, udført 1931.