Button Text
Button Text
Button Text
Button Text
Button Text
Button Text
Button Text
Button Text
Button Text
Button Text

Åben et album ved at klikke i frisen ovenfor.

Axel Hou billeder
Axel Hous SKITSEBOG 1928
- sidste del af Guldbryllupsrejsen


Skitsebogens tegninger er fra den sidste del af ægteparret Hous Guldbryllupsrejse til Italien 1928. Der er tegninger fra Milano i juni 1928 og fra rejsen hjemad er der mange bjergstudier fra egnen omkring Vierwaldstättersøen i Schweiz. Nogle af tegningerne ser ud til at være fra den efterfølgende tid. I forlængelse af rejsens mange rytterstatuer, der var opsøgt i Verona, Venedig og Rom tog Hou til Frederiksborg Slot i Hillerød, for at studere Karel van Manders store maleri fra 1643 af Christian den IV til hest. I skitsebogen er der en del studier af enkeltdele af billedet og i privateje findes Hous gennemarbejdede tegning dateret 13.6.1929, hvor han nøje har fået det hele med. Skitsebogen rummer også det præcise forlæg for det strengeinstrument, som Hou tegnede til titelbladet på hans ven Aage Matthison-Hansens 1931-samling af kinesiske digte, ”Maaneguitaren” – instrumentets kuglerunde form passer fint til navnet! Sidst i bogen er der også med mål optegning af et felt, der ser ud til at passe med midterdelen af loftet i Garnisons Kirke, som Hou malede i 1930, men som blev overmalet i 1960 for at lysne kirkerummet.

Skitsebogen kom hen over årsskiftet 2011-12 til Vejen Kunstmuseums samling som gave fra Axel Hous barnebarn i Canada.

God fornøjelse med at bladre gennem skitsebogen, hvor man kommer tæt på kunstneren -
venlig hilsen Teresa Nielsen, museumsleder, maj 2012


INDHOLD SIDE FOR SIDE

Tegnet studie af arkitektur med trappe, dør og stribede mauriske buer

Hastig tegnet blyantsstudie af en kvinde

Hastigt tegnet studie af en korsfæstelse, Giuseppe Maria Crespi, Brera, Milano.

Hastigt tegnet studie af en sarkofag på et par søjler

Hastigt tegnet studie af en sarkofag

Hastigt tegnet studie af dekorative bånd i en frise

Hastigt tegnet studie af tekstil(?) ornamentik

Hastigt tegnet studie af tekstil(?) ornamentik

Hastigt tegnet studie af ornamentik – løvranken yderst minder om dem, der bl.a. ses om Hous dåbsfad til Herning 1916 og i rammen om hans 1893-portræt af Helveg, Købelev Kirke.

Hastigt tegnet studie af en harpe

Hastigt tegnet studie med farveangivelser af et Tintorettos portræt af Jacopo Soranzo i Museo Castello, Milano

Blyantstegnet studie af ”Piazza Mercanti Milano / 27-6-28.

Blyantstegnet studie af bueåbninger og et lille rytterrelief

Bjergstudier i farveblyant, Vierwalstättersøen, Schweiz. Betegnet: Pilatus / 29-6-28 / Kl: 10 Form.

Bjergstudier i farveblyant, Vierwalstättersøen, Schweiz. Betegnet: Kl: 11 ¾ Form. / Pilatus set fra Weggis-Hertenstein

Blyantsstudier af dekorative elementer

Blyantsstudie af strengeinstrument

Bjergstudier i farveblyant, Vierwalstättersøen, Schweiz.

Bjergstudier i farveblyant, Vierwalstättersøen, Schweiz.

Bjergstudier i farveblyant, Vierwalstättersøen, Schweiz. Betegnet: Pilatus / Kl: 4 ½ Eftm. / set fra mit Vindue / Weggis og Kehrsiten B

Blyantstegnede studier af et rundt strengeinstrument og noget ornamentik

Blyantstegnet studie af en kiste. Betegnet: Indisk Kiste - / fra Ganno(?)

Blyantstegnet studie af et rundt strengeinstrument. Brugt af Hou i 1931 på titelbladet til bogen ”Maaneguitaren” tilrettelagt sammen med bogtrykker Christian Christensen

Blyantstegnet studie af en hestehov og ornamentik– efter Karel van Manders maleri fra 1643 af Christian den IV til hest, Frederiksborg Slot, Hillerød

Blyantstegnet studie af støvle i stigbøjle og en hånd med en kårde – efter Karel van Manders maleri fra 1643 af Christian den IV til hest, Frederiksborg Slot, Hillerød

Blyantstegnet studie af pistol og hylster – efter Karel van Manders maleri fra 1643 af Christian den IV til hest, Frederiksborg Slot, Hillerød

Blyantstegnet studie af Christian IVs hjelmklædte hoved – efter Karel van Manders maleri fra 1643 af Christian den IV til hest, Frederiksborg Slot, Hillerød

Blyantstegnet studie af Christian hestehov, løvværk og ryttergruppe i baggrunden – efter Karel van Manders maleri fra 1643 af Christian den IV til hest, Frederiksborg Slot, Hillerød

Blyantstegnet studie af Christian hestehov, løvværk og ryttergruppe i baggrunden – efter Karel van Manders maleri fra 1643 af Christian den IV til hest, Frederiksborg Slot, Hillerød

Svagt antydede blyantsstudier af et par ansigter

Kraftigere antydede blyantsstudier af et par ansigter

Blyantstegnet hjørneornamentik. Betegnet: Persisk / Miniature / 18. Aarh.

Farvelagt studie af en asiatisk gudefigur i ramme

Blyantstegnet studie af en kamel og farvelagt hjørnestudie

Blyantstegnet portræthoved samt teknisk tegning af træfelt med skruer og dertil navnet Anton Kjær. Han var den snedkermester, der lavede rammerne til Hous alterbilleder i 1934 til Hjadstup på Fyn og det følgende år til Lindholm Kirke ved Ålborg.

Blyantstegnet ornamentik

Blyantstegnet ornamentik – intarsia(?)

Blyantstegnede studier med årstallet 1505, en harpe og et kors mellem buer

Blyantstegnet skitse med mål – kan det være af loftet i Garnisons Kirke, hvor Hou i 1930 malede det midterste loftsfelt?

Sider med tekstnotater

Sidst i skitsebogen er der opmålinger på et felt, der kunne være midten af loftet i Garnisons Kirke, som Hou malede i 1930.
Skitsebogen rummer to studier af et kuglerundt strengeinstrument, som Hou i 1930 satte på dette titelblad.