Button Text
Button Text
Button Text
Button Text
Button Text
Button Text
Button Text
Button Text
Button Text
Button Text

Åben et album ved at klikke i frisen ovenfor.

Axel Hou billeder
Axel Hous SKITSEBOG 1896
og enkelte senere tegninger


Skitsebogens tegninger ser ud til primært at stamme fra 1897 og ser ud til at være udført på den store gård Mariebjerg på Lolland, der tilhørte Axel Hous ungdomsvej Vald. Rønne-Lotz. Skitsebogen indeholder bl.a. et tegnet studie til hans 1898-portræt af dennes hustru, Marie. Der er også i meget præcis form et studie af de bygninger, der ses i baggrunden af hans 1897-maleri med ænder og gæs ved en gård – samt gruppe- og enkeltstudier af dyrene. Her findes også tegnede forlæg af en pløjende bonde, som Hou siden overførte i en større kultegning og en stregætsning. Så sent som i 1935 udførte Hou et tryk med en masse studier af katte. Forlæggene har han ret direkte fundet i disse kattestudier tilbage fra 1897. Der er ikke sket noget nyt i de mellemliggende år – en kat er en kat er en kat…

Skitsebogen kom hen over årsskiftet 2011-12 til Vejen Kunstmuseums samling som gave fra Axel Hous barnebarn i Canada.

God fornøjelse med at bladre gennem skitsebogen, hvor man kommer tæt på kunstneren - venlig hilsen Teresa Nielsen, museumsleder, maj 2012
Skitsebogen rummer meget præcise forstudier til dette maleri fra 1897, der formodentlig svarer til kat. nr. 192 på Charlottenborg 1898: ”Ænder og Kalkuner”. Vejen Kunstmuseum hører meget genre om maleriets nuværende ejer.

Hous lille studie af en bonde, der pløjer, blev siden til en større kultegning og til en stregætsning. Ingen af dem er daterede, men de må være fra efter landopholdet i 1897. Skitsebogen og kultegningen tilhører Vejen Kunstmuseum.


INDHOLD SIDE FOR SIDE

Blyantstegnet studie af ænder

Blyantstegnet facadestudie (senere end 1897-dyrestudierne?)

Tegnet blyantsstudie af en bonde, der kører med en hestetrukken maskine

Tegnet blyantsstudie af en gårdlænge – baggrunden til Axel Hous 1897-maleri af ænder og gæs. Kendes kun fra et s/h foto. Vejen Kunstmuseum hører meget gerne om dets nuværende placering.

Tegnet blyantsstudie af ænder og kalkun

Tegnet blyantsstudie af kalkun set oppe bagved fra

Spinkel blyantsstudie studie af en hest

Farvelagt pennetegning af et hanehoved

Blyants og blækstudie af hovedet af en ged med flot svungne horn

Tegnet blyantsstudie af en kat, der skyder ryg

Tegnet blyantsstudie af en kat, der slikker sig på brystet

Tegnet blyantsstudie af en snigende kat

Tegnet blyantsstudie af en liggende kat, de slikker sig

Tegnet blyantsstudie af en kat, der drikker fra en skål

Tegnet blyantsstudie af katte, der slikker sig, et hoved og én, der går

Tegnet blyantsstudie af en hund, der knaver/trækker i noget

Tegnet blyantsstudie af to kalkuner og en and

Tegnet blyantsstudie af ænder

Tegnet blyantsstudie af tre kalkuner

Fem kalkunstudier, hvoraf tre er farvelagte pennetegninger

Tegnet blyantsstudie af en liggende ko og en bonde, der malker. Den liggende ko ligner i spejlvendt form den liggende ko på Hous litografi fra 1904 – se den i grafikdatabasen.

Tegnet blyantsstudie af bondekone, der malker

Tegnet blyantsstudie af liggende kalkun

Tegnet blyantsstudie af snigende kat

Tegnet blyantsstudie af en flok ænder

En samling blyantstegnede enkeltstudier af ænder og gæs

Tegnede blyantsstudie af en kalkun set bagfra, et par koben og endepartiet af en ko

Farvelagt pennestudie af et kalkunhoved – signeret A:Hou og dateret 1897

Et hastigt tegnet blyantsstudie af Frelser Kirkes tårn, København, med angivelse af farvevalg. Stilistisk og emnemæssigt er det med sikkerhed meget senere end de øvrige studier.

Tegnet blyantsstudie til Axel Hous portræt af Marie Lotz, der var gift med Hous ungdomsven Vald. Lotz, der ejede og drev Mariebjerg på Lolland. Portrættet malede Hou i 1898. Det virker sandsynligt, at de øvrige dyrestudier er udført på gården hos ægteparret, som Hou bevarede kontakt med hele livet.

Tegnet blyantsstudie af en plov

Tegnet blyantsstudie af en mand, der går og pløjer. Hou har på et større, løst ark udført en kultegning af samme motiv. Den tilhører Vejen Kunstmuseum, inv. VKV 2581.

Tegnet blyantsstudie af hunden Bomma

Tegnede blyantsstudier af træer og del af kirketårn – øjensynlig langt senere, Frelser Kirke, Kbh.

Tegnet blyantsstudier af kirketårn – øjensynlig langt senere, Frelser Kirke, Kbh.

Tegnede blyantsstudier af Finke og Broget Fluesnappe

Tegnet blyantsstudie af en rødkælk

Hastig blyantstegnet landskabsstudie

Hastig blyantstegnet landskabsstudie

Tegnet blyantsstudie af en bonde med en hestetrukken høvender

Øjensynlig senere hastig blyantsstudie af et landskab

Øjensynlig senere hastig blyantsstudie af et landskab

Tegnede enkeltstudier af andehoveder og svømmefødder – det ene hoved er farvelagt

Fra 1904 kendes et lille litografi(?), hvor den liggende ko minder meget om en af skitsebogens tegninger. Privateje.

Skitsebogens mange kattestudier tog Hou meget direkte op i et tryk fra 1935. Et eksemplar tilhører Vejen Kunstmuseum.