Button Text
Button Text
Button Text
Button Text
Button Text
Button Text
Button Text
Button Text
Button Text
Button Text

Åben et album ved at klikke i frisen ovenfor.

Axel Hou billeder
AXEL HOUS KALKERALBUM


Albummet er fyldt med Hous kalker, der er udført i en tid inden kopimaskinen. Kunstbøger var så kostbare, at man ikke ”bare lige” købte dem med hjem, men snarere studerede dem gennem bibliotekerne, og en god måde at gemme på indtryk kunne være at udføre kalkeringer på gennemsigtigt papir.

Albummet viser helt overordnet Hous fascination af mønstre og dekoration, hvad enten det er koptiske tekstiler, renæssancens gitterlåger, blyindfattede ruder, bindet om en tidligkristen bibel eller et islamisk fad.

Her er omhyggelige studier efter græske vasemalerier, indiske relieffer, islamisk keramik, gotiske skulpturer og glasmalerier, renæssance stenportaler, masser af klassiske portrætmalerier, dyr, engle, dekorative friser og altdominerende er de religiøse motiver.

Set i forhold til Hous produktion står det klart, at han orienterede sig bredt. Fik han til opgave at udføre en blyindfattet rude, gjorde han sig fortrolig med de blyindfattede ruders historie og stilistiske udvikling. Det samme gjorde sig gældende, da han skulle

tegne forlæg til gitre til det nuværende Christiansborg. De kommer ikke ud af det blå. Her er omhyggelige især renæssance- og rokokostudier, hvor han i sidste ende valgte en egen form midt imellem det hele.

Studierne af den asiatiske kunst kan meget vel skyldes Hous venskab med Aage Matthison-Hansen, der var levende optaget af Kina og udgav flere bøger med kinesisk litteratur i oversættelse. En del af Aage Matthison-Hansens bøger udkom i nært grafisk samarbejde med Axel Hou og bogtrykker Christian Christensen.

De mange kalker af musicerende engle ligner inspirationsmateriale til Hous mange tilsvarende væsner i toppen af alterbilleder, i kirkeruder og på hans årlige grafiske julehilsner.

Opslaget med stenportaler fra renæssancen må være forarbejder til Hous illustrationer til Børge Janssens historiske romaner om Christine af Danmark, hvor Hou bl.a. benytter en portal som indramning om en reproduktion efter Holbeins portræt af den kongelige kvinde.

Set i forhold til det gotiske i Hansen Jacobsens skulpturer og vennen, maleren Jens Lunds malerier af kimærerne på Notre Dames rundgang er det pudsigt, at Hou også har foreviget dem i sit album – lige overfor en kalke med en serie middelalderlige karikaturfigurer.

Albummet rummer også enkelte kalker efter nyere kunstnere som schweizerne Ferdinand Holder og Felix Vallotton, der bl.a. har portrætteret den danske kunstner Mogens Ballin, samt franskmænd som Fantin Latour og Renoir.

God fornøjelse med at bladre gennem albummet, hvor man kommer tæt på kunstneren - venlig hilsen Teresa Nielsen, museumsleder, juni 2012