Button Text
Button Text
Button Text
Button Text
Button Text
Button Text
Button Text
Button Text
Button Text
Button Text

Åben et album ved at klikke i frisen ovenfor.

Axel Hou billeder
AXEL HOUS UDKLIPSALBUM


Desværre er der ikke bevaret arkivalsk materiale efter billedhugger Niels Hansen Jacobsen andet end nogle få breve, et par regnskabshæfter, nogle glasurnotater og en adressebog.

Axel Hous ene barnebarn har – ved at skænke kunstnerens bevarede arkivalsk materiale – givet interesserede i dag et indtryk af, hvad billedhuggeren måske havde liggende. I dette udklipsalbum får vi indtryk af, hvad der fangede Hous blik i diverse tidsskifter, auktionskataloger m.m.

Markant er mængden af indsamlet grafisk materiale i form af bomærker/logo’er, visitkort, annoncer. Det er tydeligt, at Hou har interesseret sig for grafisk tilrettelæggelse, og det ses i de få bevarede ex libris såsom hans eget grafisk enkle mærke, der rent består af en lodret leg med bogstaverne AXEL HOU. Dette album har afsløret, at Hou også tilrettelagde små grafiske billeder til enkelte virksomheder – måske flere, som vi i dag ikke ved noget om.

Albummet giver endvidere et lille indblik i andre sider af Hous virke som hans arbejde med gitre til Christiansborg Slot og en enkelt cirkulær glasrude. Dertil er der flere sider med reproduktioner af dansk bogbindsarbejde fra tiden omkring 1900 – et felt, som Hou var meget optaget af, men en tradition, som han først er skrevet ind i i forbindelse med 2012-udstillingen på Vejen Kunstmuseum. Læs meget mere i hjemmesidens Hou-afsnit under BØGER.

Primært er albummet et udvalg af det inspirationsmateriale, som Hou indsamlede, og giver et indtryk af, hvor meget han orienterede sig ud i Europa.

God fornøjelse med at bladre gennem albummet, hvor man kommer tæt på kunstneren - venlig hilsen Teresa Nielsen, museumsleder, juni 2012

INDHOLD
På indersiden af omslaget har Hou indklæbet Lorenz Frölichs skitse til løverne, der er hugget på talerstolen på Skamlingsbanken. Det praktiske arbejde blev udført af Niels Larsen Stevns, der siden fik et stort selvstændigt virke primært som maler.

Masser af løse kalker

Udklip med børn

Diverse reproduktioner af kunstneriske sølvarbejder samt tegninger af plante og dyr. Under gengivelsen nederst til venstre af to sølvspænder har Hou skrevet: ”A. Hou udført hos Michelsen”. Sølvkenderen Michael von Essen har lokaliseret spænderne i Anton Michelsens værkstedsbog. De blev udført i sølv og emalje år 1900 i forbindelse med Verdensudstillingen i Paris. Skulle der være nogen, der har kendskab til, hvor de er i dag, hører museet meget gerne nærmere: tlf 75360482 kl. 10-12 eller museum@vejenkom.dk.

Kendte danske personligheder og bygninger

Royale personligheder og kongekroner

Skulpturfotos især værker af den franske billedhugger og keramiker Jean Carriès, der frem til sin død i 1894 boede nabo til Niels Hansen Jacobsen på 65 Boulevard Arago i Paris.

Kendte personligheder, dyr og Kunstindustrimuseets bomærke – vel indsat af grafisk interesse som Hous øvrige indsamlet materiale med henblik på bl.a. ex libris fremstilling.

Eksempler på bogrygge og indbindinger.

Eksempler på bogrygge udført efter forlæg af forskellige billedkunstnere.

Venstre side af opslaget: bogrygge og bogbind. Højre side: Anders Bundgaards Gefion, et studie af den ene af okserne. Carl Johan Bonnesens Elefant med unge. En originaltegning af en guldsmed. Romolus og Remus, der diger og stiliserede friser med henholdsvis svaner og ænder.

Venstre side af opslaget: Flag og våbenskjold. Højre side: Grafiske gengivelser af kollegers illustrationer og vignetter.

Venstre side af opslaget: Kollegers værker – en af Fritz Sybergs illustrationer til HC Andersens ”Historien om en Moder”. Højre side: Bygningsværker i København – Det kgl. Bibliotek, Rådhushallen, kirken på Enghave Plads

Opslag med reproduktioner og originale værker af kolleger. Her et lille hus tegnet af Hans Nik. Hansen, der som grafiker betød meget for Axel Hou. Til bogen om HNHs grafik bidrog Hou med en artikel om det tekniske aspekt af raderingskunsten. Yderst til højre et karikeret studie udført af Rud P., som var en familiebekendt i de grundtvigianske kredse.

Opslag med reproduktioner af kunstnerskitser, karikaturer samt slottene Frederiksborg og Kronborg.

Venstre side af opslaget primært reproduktioner af udenlandsk kunst Højre side primært reproduktioner af grafik af Hans Nikolaj Hansen.

Opslag med reproduktioner af primært dansk kunst – heriblandt i venstresiden LA Schous maleri af ”Chione dræbt på jagten af den krænkede Diana”, der i dag kan ses en kort køretur fra Vejen på Ribe Kunstmuseum.

Opslag med reproduktioner af primært dansk kunst – heriblandt Michael Anchers store dåbsbillede, der i dag kan ses en kort køretur fra Vejen på Ribe Kunstmuseum.

Opslag med reproduktioner af primært dansk kunst – heriblandt øverst til venstre en af Fritz Sybergs illustrationer til HC Andersens ”Historien om en Moder”. Samme fortælling ligger bag Niels Hansen Jacobsens gennembrudsværk ”Døden og Moderen”, der står på Museumspladsen i Vejen.

Opslag med reproduktioner af primært dansk kunst og især med fokus på grafisk tilrettelæggelse. For neden til højre ses titelbladet, som Ejnar Nielsen tegnede til bogen ”Ungdom”.

Opslag med reproduktioner med fokus på grafisk tilrettelæggelse af kunstneriske tryksager. For oven til højre er det titelbladet til Børge Janssons ”Troldhede – Jysk Julehistorie”, som Hou tegnede i 1902.

Opslag med portrætter, primært adels- og kongeportrætter.

Opslag med reproduktioner af europæisk kunst – efter malerier, grafik og skulptur.

Opslag med ”skibsportrætter”.

Venstre side af opslaget: Reproduktioner af ”portrætter” og monumenter til enkeltpersoner – heriblandt Vermehrens portræt af den strikkende fårehyrde og et af de talrige portrætter af Thorvaldsen Højre side: Illustrationer

Venstre side af opslaget: Diverse grafiske tryksager. Den lille øverst t.h. er tegnet af Hou. Højre side: Alle indklæbede tryksager er efter forlæg af Axel Hou. Her ses hans ex libris for murermester Licht, der var nabo på Filippavej, Edgar Høier, Det kgl. Bibliotek, Statsbibliotekets Blichersamling. Læs mere om denne del af Hous virke i Vejen Kunstmuseums hjememsideafsnit om Hous arbejde med BØGER. I nederste højre hjørne er en reproduktion efter en cirkulær blyindfattet glasrude efter forlæg af Axel Hou. Mon nogen ved, hvor den i dag findes?

Opslag med grafisk inspirationsmateriale fra Danmark, Sverige, England og Frankrig.

Venstre side af opslaget: Reproduktioner af ældre bygningsgengivelser, København. Højre side: Reproduktioner af ældre bygningsgengivelser, København, portrætter og apotekerkrukker – af særlig interesse for Hou, der indledningsvis var uddannet apoteker.

Opslag med reproduktioner af gotiske skulpturer.

Opslag med reproduktioner af grafik. På venstre side en del Louis Moe, for oven til højre et par gengivelser efter balde af Johannes Holbæk, der hørte til i den symbolistiske kreds, der mødtes i Niels Hansen Jacobsens atelier i Paris i 1890’erne. Hou har portrætteret den fælles ven, tegneren og maleren Jens Lund, men så vidt vides ikke Holbek.

Opslag med reproduktioner af maleri, grafik og kunstindustri med en synlig interesse for det asiatiske.

Venstre side af opslaget: Reproduktioner af skulpturelle værker og maleri Højre side: Omslag og en illustration til tysk bog med kunstnerbreve.

Venstre side af opslaget: Reproduktioner efter antikke motiver Højre side: Grafiske inspirationskilder fra bl.a. svogeren, arkitekt Thorvald Jørgensens tegenstue, der stod for opførelsen af Christiansborg Slot.

Opslag med reproduktioner efter asiatisk kunst.

Venstre side af opslaget: Foto af rokoko kamin Højre side: Et endnu ikke opsat gitter – måske Axel Hous, men hvor og hvad? Og nedenfor Hous udkast til gitrene til Dronningeporten på Christiansborg. Bemærk, at der er to forskellige forsalg i højre/venstre side. Højre side ligger tættest på de endelige låger.

Diverse løst indlagte udklip fra bl.a. auktionskataloger.

Venstre side af opslaget: August Jerndorffs forside til ”Centauren” Højre side: Lovis Corinths forside til ”Legenden aus dem Künstlerleben”, 1908

Højre side: Grafiske ornamenter og tilrettelagte enkelttyper.

Opslag med masser af grafiske inspirationsmateriale primært til bomærker/logoer.

Opslag med grafisk inspirationsmateriale især til brevhoveder og lignende.

Opslag med grafisk inspirationsmateriale især til brevhoveder og lignende.

Venstre side af opslaget: Axel Hous kalker og prøver på diverse skriftsnit. Højre side: Diverse grafiske inspirationsmateriale, dansk og tysk. Indlagt løse udklip.

På albummets sidste side er indklæbet udklip fra kinesisk avis(?). Tankevækkende al den stund albummet længe lå i et hjem i British Columbia, Canada, hvor i da 40% af befolkningen er kinesere og rigtig mange af dem bærer efternavnet Hou!

Bagest i albummet ligger en række kalker bl.a. med udkast til bomærke for Nordisk Kollegium, der åbnede i 1942. De passer ret nøjagtigt med det, der endte som et cirkulært bronzerelief over hovedindgangen på Strandboulevarden i København. Undervejs ser det dog ud til, at Hou forestillede sig en blyindfattet rude i stil med den lille rude, som han udførte ved grundlæggeren, Hans Due Langes 25-års jubilæum i 1926. Læs mere om det projekt i Vejen Kunstmuseums hjemmesides Axel Hou-afsnit om den dekorative kunst.