Titel: Portræt af tegneren og maleren Jens Lund (1871-1924)

Datering: 1899

Mål: Tryk: H 160 B 176 mm
Papir: H 260 B 275 mm

Teknik: Koldnålsradering med akvatinte

Ejer: Vejen Kunstmuseum. Inv. VKV 624

Signatur og påskrifter: Bet.f.n.t.v: sammenslynget HAH. I højre del af trykket en arabesk i akvatinte udført af Jens Lund. Betegnet i pladen JL

Uddybende tekst :
Portrættet er måske blevet til mens begge kunstnere var i Paris, hvor de kom hos deres fælles bekendt, Niels Hansen Jacobsen, i atelieret på 65, Boulevard Arago. Men Jens Lund ser ud til at være rejst fra Paris senest i foråret 1899, mens Axel Hou kun vides med sikkerhed at have været dér om sommeren. Af en notits i dagbladet Dannebrog den 13. maj 1899, fremgår det dog, at der hos Th. Linds efterfølger Hans Frandsen var udkommet en ny Axel Hou-radering, dette portræt af Jens Lund. ”Hvis den med J.L. signerede Blomst, som findes paa Raderingen, er en Prøve paa Hr. Lunds Kunst, saa frygter vi for, at Storhedsvanviddet allerede har grebet hans Sind. Selve Raderingen er alt for haard og skarp i Linjer og Former, men ingenlunde ueffen; om Ligheden kan vi ikke dømme, men hele Bladet gjør et vel privat og fordringsfuldt Indtryk.” På dette fællesværk, så vidt vides Jens Lunds førte forsøg i grafikkens verden (som han siden opsøgte i 1913), har han sat en af sine karakteristiske arabesker. Den abstrakte form er trukket op i ren sort-hvid og formsproget er lige så kontrastfyldt mellem de udfarende spidse takker og de omkringsvøbte og bagvedliggende bløde, rundede former. Sit bidrag har han omhyggeligt signeret med initialerne J.L. Af Dagens Nyheder 8.12.1899 fremgår, at raderingen sidst på året var udstillet hos Karl Køster sammen med andre nyere raderinger. Blandt Hous værker fremhævedes: ”Det mest fuldendte i Form og Karakter er utvivlsomt Portrættet af den unge Maler Jens Lund, som selv har forsynet Raderingen med et snurrigt og virkningsfuldt Ornament.”
Sigurd Müller lister portrættet i en ganske kort omtale i Højskolebladet 1899 spalte 1102 sammen med portrætterne af C.J. Bonnesen, H.F. Ewald og Stiftsprovst Helweg. (red. TN 24.3.2014)