Titel: Stiftsprovst H. F. Helveg, Købelev Kirke

Datering: 1894

Mål: Plade: 240 x 180 mm
Billede: 180 x 138 mm
Papirmål: 500 x 350 mm

Teknik: Ætsning

Ejer: Privateje

Signatur og påskrifter: Betegnet i pladen f.n.t.v: Axel Hou 1894.

Uddybende tekst :
Modellen var stiftsprovst H. F. Helveg, Købelev Kirke (Lolland). Raderingen er udført i forlængelse af et stort maleri med samme motiv, som Axel Hou udførte året forinden - ophængt på nordvæggen i Købelev Kirke. Opgaven er formodentlig tilfaldet Hou takket være hans gode ven og mæcen, Vilh. Lotz, der var fra Marienbjerg på Lolland.
Portrættet udstillede Hou i 1936 på Charlottenborgs efterårsudstilling som kat. nr. 168 "Stiftsprovst Helweg i Ornat, samt fire studier".
Dette fuldfigursportræt eller hovedet alene omtaler Sigurd Müller i en forholdsvis kort omtale i Højskolebladet 1899 spalte 1102 sammen med portrætterne af C.J. Bonnesen, H.F. Ewald og Jens Lund, hvor Müller skriver: "endnu større Interesse frembyder dog det store Portræt af Stiftsprovst Helweg; dette Blad, hvoraf Eksemplarer faas bl.a. hos Boghandlerne Hansen i Koilding og Hyllested i Odense, giver en ypperlig Forestilling om den skildrede som den ædle Personlighed og fremragende Tænker, han er, og vil sikkert finde Udbredelse i vide Krede, ikke mindst i de "grundtvigske"." (red. TN 23.6.2012)