Titel: Stiftsprovst H. F. Helveg

Datering: 1894 (?)

Mål: Billedmål: 220 x 175 mm
Plademål: 250 x 198 mm
Papirmål: 330 x 277 mm

Teknik: Stregætsning og akvatinte

Ejer: Privateje

Signatur og påskrifter: Betegnet i pladen ved modellens skulder f.n.t.v. Axel Hou 94

Uddybende tekst :
Trykket er formodentlig blevet til i forbindelse med, at Axel Hou udførte det store malede portræt af Fr. Helweg, der i dag hænger i Købelev Kirke - venligst udlånt til Hou-udstillingen på Vejen Kunstmuseum 2012.
Et portræthoved udstillede Hou i 1936 på Charlottenborgs efterårsudstilling som kat. nr. 167 "Stiftsprovst Helweg. Hoved. 25 x 19 cm".
Dette portæthoved eller fuldfigursportrættet omtaler Sigurd Müller i en forholdsvis kort omtale i Højskolebladet 1899 spalte 1102 sammen med portrætterne af C.J. Bonnesen, H.F. Ewald og Jens Lund, hvor Müller skriver: "endnu større Interesse frembyder dog det store Portræt af Stiftsprovst Helweg; dette Blad, hvoraf Eksemplarer faas bl.a. hos Boghandlerne Hansen i Koilding og Hyllested i Odense, giver en ypperlig Forestilling om den skildrede som den ædle Personlighed og fremragende Tænker, han er, og vil sikkert finde Udbredelse i vide Krede, ikke mindst i de "grundtvigske"." (red. TN 23.6.2012)