Titel: Amtsforvalter Axel Holck

Datering: 1901

Mål: Plade: 295 x 313 mm
Billede: 285 x 305 mm
Papir: 475 x 500 mm

Teknik: Ætsning

Ejer: Privateje

Signatur og påskrifter: Signeret med blyant f.n.t.v: A.Hou 1901 Betegnet med blyant f.n.t.h: Eget tryk.

Uddybende tekst :
Axel Holck (1863-1940) var amtsforvalter i Maribo 1906-33. Dansk Biografisk Leksikon fortæller: "Ved siden af sit embede og sine økonomisksociale interesser dyrkede han fra ungdommen kunsthistorie og studerede på flere rejser især ældre udenlandske malere; han var kunsthistorisk medarbejder ved Salmonsens konversationsleksikons 1. og 2. udgave og skrev enkelte tidsskriftartikler om kunst. Som amtsforvalter i Maribo tog han ledende del i amtets kulturelle liv, var fra 1908 formand for Lolland-Falsters stiftsmuseum, interesserede sig meget for biblioteksvæsenet og stiftede 1912 Lolland-Falsters historiske samfund, blev dets formand, redigerede fra 1913 dets årbog og skrev heri adskillige lokalhistoriske artikler. 1939 nedlagde han alle sine tillidshverv og flyttede til Kbh." Holck og Hou er dog allerede kommet i berøring mens Holck var ansat i statens statistiske bureau.
Portrættet var udstillet som kat. nr. 170 på Efterårsudstillingen på Charlottenborg: "Amtsforvalter Axel Holck. 29 x 31 cm".(red. TN 19.5.2012)