Titel: ”Italienerinde fra Sabinerbjergene med sit Barn”

Datering: 1899

Mål: Tryk: 136 x 87 mm
Papir: 281 x 185 mm

Teknik: Ætsning

Ejer: Vejen Kunstmuseum, inv. VKV 2380

Signatur og påskrifter: f.n.t.h. i motivet: sammenslynget HAH. f.n.t.v. under motivet: A:Hou. 1899. f.n.t.h. Eget Tryk. f:F:

Uddybende tekst :
I et brev af 4.6.1899 (KB) skriver Hou til Sig. Müller: "Italienerinde fra Sabinerbjergene med sit Barn", har jeg forelöbig taget nogle faa Tryk af, jeg ved ikke endnu om den er god nok til at sende i Handelen. Den er lavet efter en lille Skizza jeg har fra Oleveano Romano. Det er Skade jeg ikke fik tegnet ret meget da jeg var i Italien, der var ellers nok, som kunde have været værd at radere, men jeg haaber da, at jeg kan komme derned en anden Gang."
Hou var 1895-1896 i Italien.