Bogværker

Jens Lund serielle arbejder på papir egnede sig godt til udgivelser i bogform. Hans første bogværk i  foliant format "Forvandlede Blomster" udkom på Karl Køsters Forlag i København i 1899. Derefter fulgte "Livets Skove" i 1901. I 1915 udkom "Drømmerens Bog" med en række blandede tegninger, hvoraf flere også var af ældre dato. Efter Jens Lunds død i 1924 udgav Grafisk Selskab som hyldest til Jens Lund en række efterladte arbejder i bogværket "Udvalgte Tegninger".

Klik på bøgerne for at bladre i dem.