Fantasilandskaber

Her finder man nogle af Jens Lunds tegninger af bl.a. psykedeliske fantasilandskaber. Enkelte er vilde og fragmenterede som efter en katastrofe, nogle afdæmpede som en tåget nat, mens andre igen beskriver et eksotisk organiske rum. Kendetegnende for alle landskaberne er de religiøse eller esoteriske overtoner, der gennemsyrer motiverne - enkelte gange endda tydeliggjort gennem titlerne ligesom den menneskelige skikkelse i mange af værkerne ikke er direkte til stede.

 

Fantasilandskab med Palmer. 1899
Pen og tusch
51 x 72,7 cm
VKV inv. 333
   
Fra fjerne Egne. 1899
Pen og tusch
50,7 x 72,3 cm
VKV inv. 331
 
   
Luftspejling. 1899
Pen og tusch
51,1 x 72,7 cm
VKV inv. 332
   
Herrens Dag kommer som en Tyv om Natten. 1899
Pen og tusch
50,5 x 86,3 cm
VKV inv. 330
   

Mens Milliarder af Kloder gaar til Grunde hvert Sekund, svæver vor Klode rundt som en smilende Sæbeboble gennem Himmelrummet. 1899
Pen og tusch
37,4 x 55
VKV inv. 334

   
Ildkugle. (1899)
Pen og tusch
72,6 x 51,1 cm
VKV inv. 335
   
Komposition. 1900
Pen og tusch
52,5 x 36,5 cm
VKV inv. 339
   
Jacobs Syn. Genesis I.28. 1900
Pen og tuschlavering. Collage
66,1 x 55,5 cm
VKV inv. 341
   
 

Og jeg saa Himlen opladt...
Apokalypsen. 1901

Pen og tuschlavering
78 x 55,2 cm
VKV inv. 343

   

Mon âme voltige sur les parfums... 1901
Tusch og akvarel
63,7 x 47,5 cm
Betegnet i tusch: Les fleurs du mal Jens Lund Maj 1901
VKV inv. 342

   
Duft, der synger... Flammer, der ler.
1903-04
Pen og tusch
VKV inv. 577
   

O Mørke, som fortærer Verdener. 1904
Pen og tusch
64,4 x 50,6 cm
Bet.: "O Mørke, som fortærer Verdener! Ustandseligt stiger dog nye Verdener frem af dit Skød. thi Lyset, det evige, hemmelighedsfulde, gennemstrømmer dig. O Længsel! O Hamoni!". Jens Lund 1904.
VKV inv. 369

   
Hilset være den, der ikke kommer. 1906
Pen og tusch
47 x 33,8 cm
Bet. Jens Lund Frienze 1906
VKV inv. 583
   
Min Kærligheds Sang. 1901-05
Pen og tusch
63,4 x 80,4 cm
Deponeret fra Det danske Kunstindustrimuseum
   
Crescendo. 1906
Pen og tusch
52,5 x 38,8 cm
VKV inv. 586

Indgår i Drømmerens Bog, 1915

 

 

Paa Vandring. 1910
Pen og tuschlavering
39,1 x 19,1 cm
VKV inv. 574

Indgår i Drømmernes Bog, 1915

   
Largo. 1912
Pen og tusch
Lysmål: 92,6 x 104
Bet.: Jens Lund 1912 Largo.
VKV inv. 420
   

Forjættelsens Stjerne. 1914
Pen og tuschlavering
48 x 29,3 cm
I bly: "Op over al Jorderigs Jammer lyser forjættelsens Stjerne, bringer Gud til hvert Hjertekammer fra det Evige og Fjerne".
Inv. 432

   

Til top