De faldne i 1. verdenskrig
Kirkegården , Øster Lindet
Find sten på Danmarkskortet
Søg
       

Stenens særkende
Stiliseret, ristet bladranke som indramning om inskriften på begge sider af stenen. Rankerne vokser op på det smalle flet, der vender mod kirkgårdslågen. Signeret NHJ på siden ind mod kirken.

Mål
H 1,60 x 1,45 x 0,95

Inskriptioner
P. MARSCHALL* 6/5 83 † 9/9 1914. ØSTPREUSSEN
J.P. JOHANSEN * 14/3 83 † 7 /10 1914. FRANKRIG
PETER LUND * 2/8 80 † 16/11 1914. FRANKRIG
PETER BROE * 22/8 94 † 18/2 1915. RUSLAND
JENS RAVN * -2/5 92 † 3/8 1915. RUSLAND
MATHIAS MYGIND * 2/8 76 † 10/9 1915. RUSLAND
TH. CHRISTENSEN * 11/10 93 † 5/10 1915. FRANKRIG
KARL GILDHOFF * 13/11 95 † 15/1 1916. FRANKRIG
PETER KRÆMER * 16/7 85 † 29/9 1916. RUSLAND
JOHS. ANDRESEN * 12/8 85 † 20/5 1916. FRANKRIG
F. HAMMERICH * 5/9 94 † 28/6 1916. FRANKRIG
HEINRICH BULL * 29/2 96 † 30/10 1916. FRANKRIG
BOJ BOJSEN *19/2 83 † 7/7 1917. FRANKRIG
HANS HANSEN * 25/9 72 † 4/3 1917. RUSLAND
NIELS LUND * 19/9 92 † 23/ 3 1917. LYBÆK
PETER DIXEN * -/- -- † 30/11 ----. FRANKRIG

På den anden side:
TH NIELSEN * 14/7 98 † 3/6 1918. FRANKRIG
P.LASSEN * 18/3 95 † 24/6 1918. FRANKRIG
N.P. NIELSEN * 10/2 88 † 17/9 1918. FRANKRIG
CLAUS VOSS * 27/4 80 † 27/10 18. SERBIEN
H. FOKUHL * 28/2 88 † i OKT. 1918. FRANKRIG
W. FOKUHL * 21/6 98 † 10/5 1918. FRANKRIG

DETTE MINDE
OVER DE i VERDENSKRiGEN
FALDNE MÆND FRA ØSTER LiNDET
REiSTES AF SOGNETS BEBOERE

Tekst
Denne sten, der i 1923 blev indviet i Øster Lindet, er en ud af seks mindesten, som Hansen Jacobsen udførte til minde om de sønderjyder, der mistede livet under preussisk fane. Der står yderligere mindesten med lister over de faldne i Arrild, Rødding (2 stk.), Skodborg og dertil bronzeskulpturen "Sorgen", der på Kirkegården i Gram bærer de lange dødslister hugget i den kransesmykket granitsokkel.
Stenen er sat på et for Niels Hansen Jacobsen typisk fundament af mindre sten sat i beton. Trækker man beplantingen til side viser der sig et fint mønster af sten indrammet af hævede betonfuger. Beslægtede indramninger ses fx ved Thor Lange-stenen i Skibelund Krat, hvor billedhuggeren dog har arbejdet asymmetrisk og med sten af meget afvekslende størrelse (red. TN 1.7.2011 og 2.9.2013).

Vejen Kunstmuseum