Minde over de faldne i 1. verdenskrig
Kirkegården , Øster Lindet
Find sten på Danmarkskortet
Søg
       

Stenens særkende
Stenen er udsmykket med stiliserede, ristede bladranker, som indrammer indskrifterne på begge sider af stenen. De øverste ranker på begge sider udspringer fra den smalle side af stenen, der vender væk fra kirken. Navneindskrifterne med meget regelmæssige versaler og karakteristiske tal. Mindeindskriften nederst på stenens anden side med mere rundede versaler og T inspireret af runealfabetet. Signeret NHJ på siden ind mod kirken.

Mål
H 1,60 x B 1,45 x D 0,95

Inskriptioner
P. MARSCHALL* 6/5 83 âr  9/9 1914. ØSTPREUSSEN J.P. JOHANSEN * 14/3 83 âr  7 /10 1914. FRANKRIG PETER LUND * 2/8 80 âr  16/11 1914. FRANKRIG PETER BROE * 22/8 94 âr  18/2 1915. RUSLAND JENS RAVN * 25/9 92 âr  3/8 1915. RUSLAND MATHIAS MYGIND * 2/8 76 âr  10/9 1915. RUSLAND TH. CHRISTENSEN * 11/10 93 † 5/10 1915. FRANKRIG KARL GILDHOFF * 13/11 95 † 15/1 1916. FRANKRIG PETER KRÆMER * 16/7 85 âr  29/9 1916. RUSLAND JOHS. ANDRESEN * 12/8 85 † 26/9 1916. FRANKRIG F. HAMMERICH * 5/9 94 âr  28/6 1916. FRANKRIG HEINRICH BULL * 29/2 96 âr  30/10 1916. FRANKRIG BOJ BOJSEN *19/2 83 âr  7/7 1917. FRANKRIG HANS HANSEN * 25/7 72 âr  4/3 1917. RUSLAND NIELS LUND * 19/9 92 âr  23/ 3 1917. LYBÆK PETER DIXEN * ./. .. âr  30/11 .... FRANKRIG PÅ den anden side: TH NIELSEN * 14/7 98 âr  3/6 1918. FRANKRIG P.LASSEN * 18/3 95 âr  24/6 1918. FRANKRIG N.P. NIELSEN * 10/2 88 † 17/9 1918. FRANKRIG CLAUS VOSS * 27/4 80 † 27/10 18. SERBIEN H. FOKUHL * 28/2 88 âr  i OKT. 1918. FRANKRIG W. FOKUHL * 21/6 98 âr  10/5 1918. FRANKRIG DETTE MINDE OVER DE i VERDENSKRiGEN FALDNE MÆND FRA ØSTER LiNDET REiSTES AF SOGNETS BEBOERE

Tekst
Denne sten, der i 1923 blev indviet i Øster Lindet, er en ud af seks mindesten, som Hansen Jacobsen udførte til erindring om de sønderjyder, der mistede livet under preussisk fane. Der står yderligere mindesten med lister over de faldne i Arrild, Rødding (2 stk.), Skodborg og dertil bronzeskulpturen "Sorgen", der pÃ¥ Kirkegården i Gram bærer de lange dødslister hugget i den guirlandesmykkede granitsokkel. Alle kan søges her i databasen. Stenen er placeret på et for Niels Hansen Jacobsen typisk fundament af mindre sten sat i beton. Trækker man beplantningen til side, viser der sig et fint mønster af sten indrammet af hævede betonfuger. Beslægtede indramninger ses eksempelvis ved Thor Lange-stenen i Skibelund Krat, hvor billedhuggeren dog har arbejdet asymmetrisk og med sten af meget vekslende størrelse (red. TN 1.7.2011 og 2.9.2013).

Vejen Kunstmuseum