•  

  Stenens Opstillingssted
  Gesten
  opstillingssted2
  Langebjerg Plantage
  Type
  Mindesten
  Person_anledning
  August Petersen
  Datering
  NHJ
  Betegnelse
  Stenens_saerkende
  Ingen udsmykning, signeret NHJ
  Maal
  H 8,85 x B 1,70
  Inskriptioner
  AUGUST PETERSEN LÆGE I ANDST FORMAND FOR STAUSHEDE PLANTAGE FRA DETS STIFTELSE 1880 TIL HANS DØD 1909 PLANTAGENS GODE TALSMAND På bagsiden: REJST AF SELSKABET 1930
  Baggrund_virke
  Læge i Andst, formand for Staushede Plantages bestyrelse 1880-1909
  Bestiller
  Staushede Plantage-selskab, 1930
  Sammenfald
  Andet
  Aflsøret 24. juni 1930. Grethe Skov, Skolegade 12, Vejen, fortalte 28.12.1986: "Hendes mand, Jørgen Skov kunne huske fra drengetiden, at hans far, Hans Skov, medlem af Staushede Plantages bestyrelse, var kommet grinende hjem en dag, fordi NHJ under opsætningen af stenen p.g.a. varmen til sidst kun havde underbukser på".
  Omtaler
  Tekst
  August Petersen var læge i Andst og medstifter af Staushede Beplantningsselskab, hvor han sad i bestyrelsen i 29 år. Plantagen blev primært tilplantet med rødgran, men på Hans Jokum Lauridsens opfordring besluttede man at plante en lund med løvtræer for at skabe en festplads. Her blev der i 1900 rejst en mindesten for plantesagens foregangsmand Enrico Dalgas, og i 1930 øjedes stenen over læge August Petersen til. Der ligger i dag en skydebane lige ved siden af, mens revl og krat har indtaget festpladsen. Fra opstillingen verserer følgende historie: Jørgen Skov kunne huske fra drengetiden, at faderen, Hans Skov, der var medlem af Staushede Plantages bestyrelse, var kommet grinende hjem en dag, fordi Niels Hansen Jacobsen under opsætningen af August Petersens sten på grund af varmen til sidst kun havde underbukser på!
  Vejen Kunstmuseum