Den 1 juni 1905

 

 

Kjære hr Aakjær!

 

Mange tak for Frit Felt[1], som jeg har læst om og om igjen, særlig de jyske vers der rører en så dybt, er jeg Dem taknemlig for, tak også for Vredens Børn[2], som jeg har læst, det er en ærlig og redelig bog.

 

 

Deres hengivne

 

N. Hansen Jacobsen


 

[1] Digtsamlingen ”Fri Felt” udgav Aakjær i 1905 – en del år efter hans første samling ”Derude fra Kjærene”, der udkom i 1899. ”Fri Felt” kan man læse via computeren under www.kalliope.org. Digtsamlingen omfatter:

HJEMSTAVNSSANGE: Jylland, Hedelandet, Den jyske Lyng, Karup Aa, Grundlovssang til Fjandboerne, Salling, Ann Mari hinne Filosofi, Ann Mari tragter Øl, Men Ræven skriger, Æ’ Spøgels’, Glad Vise, Majsang, Kilden, Mens Maanen Skjarer, Aften-Gjøngen, Efteraarsvise, Vinterbilleder, Juleaften, Røter-Anders og hans Mor, Jenn Hjemm, Mosepigen, Mi’ Nanne, ja, Min Hjemmen. ROBERT BURNS OVERSÆTTELSER: De lystige Tiggere, Finlay, Jenny i Rugen, Jack Rab, Tibbi Bunbar, Duncan Gray, Nancy. MÆND OG MENNINGER: Digteren Bjørnstjerne Bjørnsom, Redaktør Viggo Hørup (som Hansen Jacobsen siden vendte tilbage til), Digteren Sophus Schandorph, Landstingsmand og Lægprædikant Søren Olesen, Afholdsapostel Ole Nygaard, Mindesamleren Evald Tang Kristensen, Hedens Degn, Proletar Borgmesteren. Studentersange: Russen, Bondestudenten, Studenter-maj, Den Revolutionære Stedent, Brug for Studenter. POLITISKE SANGE: En Fabel, Valgsang, Venstre-Vise. SOCIALE DIGTE: Til Frederiksbergs borger, Til Pressen, Til de syge Typografer, Husmandsbryllup, Arbejder-Sølvbryllup, Til Arbejdernes læseselskab, Ved Kjedlen, Sypigen, Omsværm os kun, Fjender. -,  For vi træder hverandre i Dyndet ned, Arbejdersang.

[2] Romanen ”Vredens Børn – Et Tyendes Saga” udgav Aakjær i 1904, så måske NHJ har fået den med i en ”opsamlingsrunde”, hvor Aakjær gerne ville gøre ham bekendt med sit virke.

 

Det er endnu uvist præcis hvornår og hvordan de mødtes. Kan det tænkes, at det allerede skete i 1887-88, da Aakjær et halvt års tid gik på den nærvedliggende Askov Højskole? Eller traf de måske hinanden mens NHJ gik på Falkenstjernes Højskole i København? Over årene kom de til at dele venskab med folkene omkring ”den jyske bevægelse”. I NHJs reoler på Vejen Kunstmuseum er der med dedikationer bøger fra hans litterære venskabskreds som Johan Skjoldborg, Marie Bregendahl (som særligt NHJs anden hustru, Kaja, udviklede et nært venskab til – en del af deres brevveksling kommer man til at kunne klikke sig ind på her på hjemmesiden), Thøger Larsen, Johs. V. Jensen og i stuerne er der også billeder af Niels Bjerre fra bl.a. Hammer Bakker.


Se original brevet her