Skodsborg den 4/5 1928

 

 

Kære Hansen Jacobsen!

 

Det bragte ligefrem Taarer i mine Øjne at høre den sørgelige Nyhed om Din Hustrus Død.

Nu kan jeg ikke huske Aaret,[1] da jeg skrev Jeres Bryllupssang, men det ved jeg, at det er længe siden og aldrig nogen Gang tror jeg at jeg siden har set Jer enkeltvis, men altid paa en Maade Haand i Haand, saa uundværlige syntes I hinanden.

Jeg ved hvad hun betød for Dig i Dit Hjem, i Din Kunst, i smaat og stort.

Det er en usigelig vemodig Tanke, ogsaa for mig, Din gode Ven, at Du nu skal vandre Livet uden hende. Jeg vidste desuden ikke, at hun havde været syg. Nogen stærk kvinde har hun vist aldrig været, men sengeliggende har jeg heller ikke hørt hun har været.

Hvad rev hende bort i den hast?

Jeg beder Dig været forvisset om min inderligste Medfølelse.

 

Da Du i din Sorg ogsaa har faaet Tid til at spørge til mit Befindende, skal jeg svare, at det har bedret sig betydeligt. Rask er jeg ingenlunde, det er Blodomløbet i venstre Ben, det er lidt galt med, men jeg haaber at kunne trampe det fra mig i Løbet af sommeren. Om faa dage kommer Nana og tager mig med sig hjem til ”Jenle”,[2] saa jeg klarer den jo nok.

 

 

De hjerteligste Hilsner fra Din

hengivne Ven

 

Jeppe Aakjær

 

 

 

 


 

[1] Bryllupssangen skrev Aakjær i foråret 1908.

Bemærk: Brevet er ikke skrevet med Aakjærs skrift - måske hans datters eller en sekretærs?

[2] ”Jenle” betyder alene eller ensom. Navnet menes at knytte an til at huset er opført afsides uden nære naboer. Det ligger lidt nord for Skive. Huset var Nanna og Jeppe Aakjærs hjem. Det blev opført i 1906 efter tegninger af arkitekt Povl Baumann, der var en ven af Nanna. Nanna og Jeppe Aakjær mødtes i 1902, men blev først gift den 25.4.1907. ”Jenle” er bevaret og kan besøges. Her findes bl.a. et par eksemplarer af NHJs portrætbuste af Aakjær samt keramiske værker, som forfatteren har fået forærende fra stentøjsbrænderen i Vejen.

 


Se original brevet her