Jenle[1] pr. Jebjerg

27/5 10

 

 

Kjære Hansen – Jacobsen!

 

Mange Tak! Jeg har et Par Dage – 3-4de Juni – hvor jeg intet har at bestille; maa jeg tilbringe dem i ”Hytten”[2] er det mig særdeles kjært. 5. Juni skal jeg tale i Esbjerg.

 

3. eller 4. Juni passer vel næppe for Deres Socialdemokrater i Vejen,[3] der er jo ogsaa kort Tid nu.

Derefter er jeg atter over alle Bjærge.

Ønsker De det kan De udenvidere bestemme det. Mit foredrag hedder ””Hytten” i alle Lande” efterfulgt af oplæsning.

Honoraret i dette Tilfælde 40 – 50 Kr. (i Aagaard[4] 100 Kr.)

 

Efter 20. Juni kan ingen trække mig ud til Foredrag selv med en Høtyv, da skal jeg skrive – fandeme!

 

 

Paa Gjensyn!

 

Hils Deres Hustru og Slægtninge i Hytte=Gaarden!

 

Deres Hengivne

 

Jeppe Aakjær

 

 

 

 


 

[1] ”Jenle” betyder alene eller ensom. Navnet menes at knytte an til at huset er opført afsides uden nære naboer. Det ligger lidt nord for Skive. Huset var Nanna og Jeppe Aakjærs hjem. Det blev opført i 1906 efter tegninger af arkitekt Povl Baumann, der var en ven af Nanna. Nanna og Jeppe Aakjær mødtes i 1902, men blev først gift den 25.4.1907. ”Jenle” er bevaret og kan besøges. Her findes bl.a. et par eksemplarer af NHJs portrætbuste af Aakjær samt keramiske værker, som forfatteren har fået forærende fra stentøjsbrænderen i Vejen.

[2] ”Hytten” var aftægtshuset til Niels Hansens Jacobsens fødehjem ”Gaarden”, der siden blev nedrevet for at give plads til plejehjemmet Rosengården. Det var Kaja og Niels Hansen Jacobsens hjem fra 1908 til 1924, da de flyttede ind i boligen i den nordlige ende af det nybyggede Vejen Kunstmuseum. Huset eksisterer fortsat i Skolegade, en lille sidegade i den nordlige ende af Nørregade. ”Hytten” hører under Vejen Kunstmuseum, men er en af Vejen Kommunes udlejningsejendomme. Det vil sige, at den er lejet ud, og skal respekteres som en privat bolig.

[3] I brev af 26.5.1910 havde NHJ på vegne af Socialdemokraterne i Vejen spurgt, om Aakjær ville tale for dem i Vejen.

[4] I brev af 26.5.1910 fra NHJ fremgår det, at Aakjær skulle tale i Aagaard den følgende torsdag.

 


Se original brevet her