Jenle[1] pr. Jebjerg

13/4 1910

 

 

Kjære Hansen Jacobsen!

 

Jeg talte forleden med en Præst fra Kongerslev i Østhimmerland – Alexander Rasmussen, som sidder i en Komité[2] til Oprettelse af et Monument for Skipper Clement[3] – i Aalborg.

Man havde faaet samlet 6000 Kr. men der var ingen ret Enighed om Anvendelsen. Nogle vilde ha’ en Broncestatue (hvad der jo ikke var Penge til), og andre, deriblandt Præsten, vilde ha’ en Granitmand. Præsten havde allerede haft under Overvejelse at henvende sig til Dem.

 

Han tror sikkert, at et Granit – Udkast fra Deres Mesterhaand vilde besejre Broncemanden. Hvori jeg bestyrkede ham efter evne.

 

Jeg lovede at skrive til Dem, for at De kunde sætte Dem i Forbindelse med Præsten, der forøvrigt gjør Indtryk af at være en hel Mand, hvad enten De nu vil aflægge ham et Besøg eller sende ham et Par Ord. Han bor altsaa ved Kongerslev St. (paa Aalborg – Hadsund – Banen).  Og jeg synes det maa være en fornøjelig, jydsk Opgave at fremtrylle et Monument[4] for Skipperen, denne Herregaardsfresser og Kamphane, der i hin graa Tid skrev sit Navn med Ildluer paa den jydske Sommerhimmel.

 

Hils Deres Kone!

Deres hengivne

Jeppe Aakjær.

 

 

 

 


 

[1] ”Jenle” betyder alene eller ensom. Navnet menes at knytte an til at huset er opført afsides uden nære naboer. Det ligger lidt nord for Skive. Huset var Nanna og Jeppe Aakjærs hjem. Det blev opført i 1906 efter tegninger af arkitekt Povl Baumann, der var en ven af Nanna. Nanna og Jeppe Aakjær mødtes i 1902, men blev først gift den 25.4.1907. ”Jenle” er bevaret og kan besøges. Her findes bl.a. et par eksemplarer af NHJs portrætbuste af Aakjær samt keramiske værker, som forfatteren har fået forærende fra stentøjsbrænderen i Vejen.

[2] Komiteen for opførelsen af en statue af bondeoprøreren blev stiftet i 1908.

[3] Skipper Clement (1485 – 1536) deltog i den danske borgerkrig ”Grevens Fejde” (1534 – 1536), hvor han rejste de jyske bønder mod adelen. Det lykkes dog til slut adelen at få splittet den jyske bondehær – og Skipper Clement endte sit liv som fange på Koldinghus og blev den 9. september 1536 halshugget, parteret og lagt på hjul og stejle på Viborg Landsting. Hans bondeoprør blev det sidste i Danmark.

[4] Opgaven blev udbudt i konkurrence. Det blev en fjern slægtning til NHJ, Johannes C. Bjerg (1886-1955), der vandt opgaven. Han var i sit første ægteskab gift med Sigrid, en slægtning til NHJ. Bjergs adresse i Paris, 13 rue Ravignon står i NHJs adressebog. I NHJs stuer på Vejen Kunstmuseum stod en version af Bjergs berømte Abyssinier (en statuette?), men den blev solgt på hans dødsboauktion den 29.4.1942, kat. nr.12: 1 Figur (”Abessinieren”) (Johannes Bjerg).

På 13, rue Ravigon boede på samme tid som Bjerg bl.a. Picasso og deres fællesbekendt, den spanske billedhugger Agero. Bjerg blev siden professor ved Kunstakademiet. Hans bronzestatue af Skipper Clement blev udført i perioden 1927-1931 og opstillet i udkanten af Aalborg den 25. februar 1932. I 1991 vistes på Vejen Kunstmuseum en særudstilling om Johannes Bjergs skulpturer fra tiden i Paris.

 


Se original brevet her