Ikke dateret[1]

 

 

Kjære Aakjær.

 

Her sender jeg Dem og Deres frue en liden krukke, for at De kan se hvad der er kommen ud af min ovn i sommer, det vilde glæde mig om De vil modtage den, Deres frue finder nok lidt grønt at komme i den.

 

Jeg har med interesse læst Deres skuespil, men det er sin sag, jeg troer man skal se det opført, Deres andre ting står mit hjerte nærmere, men som et tidsbillede er det godt, særlig for år tilbage siden

 

En glædelig Jul og et godt nytar ønskes Dem og Deres Hustru

Tak for i sommer

 

 

Deres hengivne

 

N. Hansen Jacobsen


 

[1] Brevkortet er udateret, og indholdet iver ingen antydning af datering – andet end, at NHJ ikke nævner sin anden hustru Kaja. Enten er det fra før deres bryllup i 1908 eller efter hende død den 28. april 1928.

Med omtalen af krukken, der er kommet ud af sommerens brænding, kunne det være en hilsen i forlængelse af brev af 29.8.1907, hvor NHJ skriver til Aakjær, at han har bygget sig en ovn og glæder sig til at brænde i den. NHJs omtale af et skuespil kunne i givet fald være ”Livet paa Hegnsgaard”, der netop udkom i 1907.

 


Se original brevet her