Vejen den 27 Juni 1907

 

 

Der går rygter om, at De skal tale i Skibelund Krat[1] engang i Juli, jeg vilde gjerne vide når? Hvis jeg nemlig var i Vejen, kunde De så ikke stoppe op her en 8 dages tid, så jeg kunde modellere den byste af Dem.

 

 

Med venlig hilsen til Dem og Deres frue

 

Deres hengivne

 

N. Hansen Jacobsen

 

 

 

 


 

[1] Skibelund Krat er et historisk mødested syd for Askov, ganske få kilometer fra Vejen. Her mødtes 1000-vis af mennesker fra nord og syd for Kongeåen til kirkelige- og Grundlovsmøder fra 1865 og frem. En del af kernen  har højskolefolk, der efter 1864 flyttet deres Grundlovsmøder fra Præsteskoven i Rødding til den naturlige lavning (senere amfiteater) på banken ved Skibelund Krat, hvorfra man frem til 1920 kunne kigge ud over ”det tabte land” og i protest synge de danske sange ud til de tyske grænsevagter.

I svinget ind til parkeringen ved Krattet opførte Hansen Jacobsen i 1914 sit 8-kantede atelier. Det blev i 1938 flyttet til Vejen og udgør i dag den sydlige, grønne kuppelsal. Et af billedhuggerens bedst kendte værker, ”Modersmålet” står i Krattet, og han udførte en række af de monumentale mindesten, der står om festpladsen.


Se original brevet her