Ikke dateret[1]

 

 

 

Kjære Aakjær!

 

 

Jeg fik det indtryk af Chr Blicher forleden aften, at han vist led nød, jeg sendte ham derfor dagen efter et lille beløb, i aften havde jeg et par ord fra ham, hvori min formodning bekræftedes.

Jeg skriver dette til Dem, for at sige Dem at han sikkert trænge til hurtig at hjælpes, hvis det er mulig for Dem at gjøre noget.

Mon han ikke i sommer kunne tjene noget ved at læse og navnlig synge Sten Blicher[2] over i Jylland i forsamlingshusene?

 

 

Venlig hilsen til Dem

begge fra os her

 

Deres hengivne

 

N. Hansen Jacobsen

 

 

 

 


 

[1] Brevet er udateret, og indholdet giver ingen antydning af datering. Da NHJ skriver ”fra os her” må brevet være fra før hustruen Kajas død den 28. april 1928. Chr. Blicher blev i 1908 gift i København. Som NHJ skriver om forsamlingshusene over i Jylland er blevet formodentlig skrevet fra hans hjem på Østerbro, hvor han især var om vinteren. Det ligner brevene fra tiden op til 1910, men det kan kun være en gisning.

[2] Steen Steensen Blicher betød meget for denne generation, og takket være Aakjær fik NHJ mulighed for at sætte Blicher et minde ved udformningen af Hohøj-stenen ved Mariager. Den kan ses i databasen over NHJs grav- og mindesten, der findes på www.vejenkunstmuseum.dk ved at klikke ind under NHJ.

Steen St. Blicher ønskede at styrke nationalfølelsen og gjorde det bl.a. gennem folkemøderne på Himmelbjerget. Interessen for møderne var svingende. I 1846 forsøgte Blicher så at vinde opbakning til et folkemøde på Hohøj - Danmarks største bronzealderhøj. I den anledning skrev han sangen "Jyden han æ stærk å sej". Mødet blev ikke til noget. Først lang tid efter Blichers død blev der i årene 1912-16 holdt folkemøder med det Radikale Venstre som indbyder. I 1919 blev Hohøj-stenen indviet under overværelse af 5-6000 mennesker, der alle kunne istemme Blichers vise om "Jyden han æ stærk å sejg".

 


Se original brevet her