26/5 1910

 

 

Kjære Aakjær!

 

Jeg ser af aviserne, at De skal tale og læse på Torsdag i Aagård[1], jeg ville gjerne spørge om De ikke ser ud til os en dag inden De rejser vidre, er Deres frue med, er hun selvfølgelig meget velkommen.

 

Jeg har haft brev fra pastor Rasmussen[2] og tænker på at rejse op til ham, men jeg kunne godt lide at tale med Dem om sagen forinden.

 

Her er rart nu i Hytten[3] og haven. De har vel ikke haft brev fra den socialdemokratiske forening her i Vejen, jeg troer de gjerne ville have Dem til at holde et foredrag her, forleden ved valget i Bække talte jeg med en Portør Sørensen en af Deres mænd,[4] og han spurgte mig om jeg vidste noget om De var på Jenle[5] fortiden, men jeg mente den dag, at De var udenlands, men måske kunne De slå det sammen med turen nu.

 

 

De venligste hilsener

Til Dem og Deres frue

Fra os her i Hytten

 

Deres hengivne

N. Hansen Jacobsen

 

 

 

 


 

[1] I Aagaard tæt ved Kolding var der både valgmenighed og højskole, hvor Elise Konstantin Hansen stod som en af de centrale personligheder.

[2] I brev af 13.4.1910 fra Jeppe Aakjær til NHJ fremgår det, at pastor Alexander Rasmussen til Ålborg havde gjort sig tanker om et monument for Skipper Clement, og gerne så, at det blev udført af NHJ.

[3] ”Hytten” var aftægtshuset til Niels Hansens Jacobsens fødehjem ”Gaarden”, der siden blev nedrevet for at give plads til plejehjemmet Rosengården. Det var Kaja og Niels Hansen Jacobsens hjem fra 1908 til 1924, da de flyttede ind i boligen i den nordlige ende af det nybyggede Vejen Kunstmuseum. Huset eksisterer fortsat i Skolegade, en lille sidegade i den nordlige ende af Nørregade. ”Hytten” hører under Vejen Kunstmuseum, men er en af Vejen Kommunes udlejningsejendomme. Det vil sige, at den er lejet ud, og skal respekteres som en privat bolig.

[4] Ved at omtale Sørensen som ”en af Deres mænd” er det muligt at NHJ hentyder til at Sørensen var fascineret af Aakjærs værk, eller måske havde en politisk overbevisning til fælles med Aakjær. Selv stemte NHJ et andet sted. Han står i de gamle lister over medlemmer af ”De Radikale” i Vejen og omegn.

[5] ”Jenle” betyder alene eller ensom. Navnet menes at knytte an til at huset er opført afsides uden nære naboer. Det ligger lidt nord for Skive. Huset var Nanna og Jeppe Aakjærs hjem. Det blev opført i 1906 efter tegninger af arkitekt Povl Baumann, der var en ven af Nanna. Nanna og Jeppe Aakjær mødtes i 1902, men blev først gift den 25.4.1907. ”Jenle” er bevaret og kan besøges. Her findes bl.a. et par eksemplarer af NHJs portrætbuste af Aakjær samt keramiske værker, som forfatteren har fået forærende fra stentøjsbrænderen i Vejen.

 


Se original brevet her