Kjøbenhavn 23

 

 

Kjære Aakjær.

 

Mange Tak for Deres brev, det var rart at høre fra Dem, og jeg har misundt min hjemmen,[1] at De sådan har haft Dem i besøg, jeg håber at De til sommer kommer ad den kant og gjør det om igjen, til den Tid skal De både komme til at sove og spise i Hytten.[2] Tak for Digtet,[3] som var smukt og sandt, en billedhugger tænker ofte når han ser en blok, hvad der kunde komme ud af den, forfatterens tro på, at menneskene efterhånden som oppotionen kom til magten, også skulde blive legemlig ideale, er desværre vist tvivlsom, men en billedhugger kan jo ikke ønske andet end gid det var så vel, ti da vilde vel også interressen for skulptur blive større, og billedhuggernes kår mildere end de nu er.

 

Jeg bragte i forgårs bysten af Dem ind på udstillingen,[4] og jeg syntes den så god og kraftig ud. Nu skal De snart få den exemplar jeg lovede Dem, De må ikke tro jeg har ladet det gå i glemmebogen.

 

Jeg har taget mig sammen og modelleret en gruppe en Moder med sine 2 børn. ”Ørken” kalder jeg den, man kunde gjerne kalde den i storbyens ørken, jeg troer jeg har fået den helt god, alvorlig og stille, men det er jo alle tider noget vanskelig at dømme om ens arbejder, især lige nar man er bleven færdig med dem. Men hvor bliver Deres digtsamling af, jeg glæder mig til at læse den, vil De vente med den til Jul, skal vi spændes på pinebænken så længe?

 

Kommer De ikke herover snart nu udstillingerne åbner, der er jo også nogle smukke billeder på Den engelske udstilling.

 

Jeg har set Johannes V. Jensen[5] en aften, men det er det hele, jeg har værer så optaget af min gruppe,[6] så jeg har haft liden lyst til at gå ud.

 

 

Men nu favel de venligste hilsener til Dem og Deres frue

Deres hengivne

 

N. Hansen Jacobsen

 

 


 

[1] På jysk mener NHJ, at han har misundt dem derhjemme, der har haft godt selskab af Aakjær. Det kan være et indirekte citat fra Aakjærs digtsamling ”Fri Felt”, 1905, hvor et af digtene hedder ”Min Hjemmen”.

[2] ”Hytten” var aftægtshuset til Niels Hansens Jacobsens fødehjem ”Gaarden”, der siden blev nedrevet for at give plads til plejehjemmet Rosengården. Det var Kaja og Niels Hansen Jacobsens hjem fra 1908 til 1924, da de flyttede ind i boligen i den nordlige ende af det nybyggede Vejen Kunstmuseum. Huset eksisterer fortsat i Skolegade, en lille sidegade i den nordlige ende af Nørregade. ”Hytten” hører under Vejen Kunstmuseum, men er en af Vejen Kommunes udlejningsejendomme. Det vil sige, at den er lejet ud, og skal respekteres som en privat bolig.

[3] I brev af 20. marts 1908 sendte Aakjær Hansen Jacobsen sin oversættelse af et svensk digt, ”Billedhuggeren”.

[4] Portrættet af Jeppe Aakjær var i foråret 1908 i gips udstillet på ”Den Frie” i København.

[5] Johannes Vilhelm Jensen, almindeligst kendt som Johannes V. Jensen blev født den 20. januar 1873 i Farsø og døde den 25. november 1950 på Østerbro, København. Han var forfatter og modtog i 1944 Nobelprisen i litteratur. Han har været en nær ven af NHJ. En del af Johs. V. Jensens bøger står i reolerne i NHJs stuer i den nordlige ende af museet. På Nationalmuseet i København findes en meget fin NHJ krukke, der har tilhørt forfatteren. NHJ modellerede sit portræt af Johs. V. Jensen i 1906. Det står i bronze på Museumspladsen i Vejen, ved Kommunebiblioteket i Aarhus og tilhører i bronze også Statens Museum for Kunst.

[6] Det må være arbejdet med ”I Storbyens Ørken”, der har taget al hans tid op til åbningen af Forårsudstillingen på ”Den Frie”.


Se original brevet her