Vejen den 27 Juli.

 

 

Kjære hr J Aakjær!

 

Mange tak for Deres brevkort og undskyld at jeg slog kontra til Dem, men jeg var nødt dertil, da afsløringen var bestemt[1], jeg havde kniven på struben og sad i saksen, jeg kom først hjem i går aften.

 

Jeg kunde i grunden have megen lyst til at se inden for hos Dem på vejen hjem fra afsløringen af Ahlmann, De var jo så elskværdig at indbyde mig dertil, passer det Dem hvis jeg kom mellem den 1 august og den 3?

 

Hvor langt er der til Deres hjem fra Jebjærg Station?

 

De bedes sende mig svar poste restante Aalborg, når jeg kommer fra Langholt, Torsdag morgen hører jeg så efter brev fra Dem, inden jeg tager billet med expressen sydpå[2]. Måske kan De følge med mig hjem på Søndag, så vi kunde gå i gang med bysten.

 

På vejen til Dem tænker jeg at se malerierne i Viborg Domkirke.[3]

 

 

Mange venlige hilsener til Dem og Deres hustru

 

Deres hengivne

 

N. Hansen Jacobsen


 

[1] Hansen Jacobsen henviser til afsløringen af det store monument han havde udført over Malthe Ahlmann på Langholt. Det blev indviet den 31. juli 1907.

[2] Bemærk, hvor indviklet det var at kommunikere i 1907.

[3] I perioden 1901-1906 og 1911-1913 udførte Joakim Skovgaard den nuværende udsmykning af Viborg Domkirke, bistået af mange af tidens kendte kunstnere. Udsmykningen omfatter først og fremmest de freskomalerier, der dækker vægge hvælvinger og triforier, og som omskaber kirkens indre til en enestående billedbibel. Skovgaards udsmykning omfatter også lysengle, glasmosaikker og malerier på det plane træloft i hovedskibet. I 1911 indførte man elektrisk belysning i kirken. Den oprindelige belysning fungerede indtil 2006, hvor Velux Fonden sponsorerede en ny belysning i kirken. Den nye dynamiske belysning af kirken har fuldstændig ændret oplevelsen af Domkirken. Kirkerummet, der tidligere kunne virke gammeldags, mørkt og tungt, opleves nu lyst, feststemt og tidssvarende. Domkirken har fået nyt liv.

Freskomaleri: vægmaleri udført på nypudset, endnu fugtig (”frisk”) kalkpuds.

Triforier: tredelte bueåbninger (i romansk og gotisk kirkearkitektur).

Hansen Jacobsen har om ikke andet kendt Joachim Skovgaard fra ”Den Frie”, hvor de begge var medlemmer, så han har under stoppet i Viborg besøgt en kollega. Tæt på Vejen har Joachim Skovgaard i Skibelund Krat stået for den monumentale sarkofagformet mindesten for Askov Højskoles berømte forstander Ludvig Schrøder og dennes hustru Charlotte, født Wagner.


Se original brevet her