Langholt[1]

 

 

Kjære Hr Aakjær!

 

Mange tak for Deres brev og elskværdighed til at gå ind på min plan. om at modellere bysten af Dem.[2]

 

Jeg er for tiden på gården Langholt, i færd med at lægge sidste hånd på Ahlmans monument i fri luft der, hvor det skal stå, men jeg går jo og skærer tænder, for hver anden dag regner det jo, og så er det mig umulig at arbejde derpå og blive færdig, jeg håber endnu at nå det, således at jeg kunde være hjemme til Mandag den 15, det vilde skam blive fornøjelig, hvis det lod sig gjøre, og jeg venter De vil være min gjæst i den tid De er i Vejen, vi har det lidt småt med gjæsteværelse, fordi vi har en broderdatter hjemme, så måske bliver jeg nødt til, at bede Dem tage til takke med et værelse på Hotellet[3] om natten.

 

Jeg sender Dem et brev poste restante Silkeborg, hvis det skulde vise sig, at det var mig umulig at blive færdig, monumentet skal afsløres den 31 Juli, så jeg må jo være færdig før end jeg rejser der fra.

 

 

Med venlig hilsen og tak

 

Deres hengivne

 

N. Hansen Jacobsen


 

[1] Brevet er udateret, men forholder sig til brev af 27.6.1907, hvor NHJ beder om lov til at modellere et portræt af Aakjær. Da han i dette brev omtaler en mulig indvielse den 31.7.1907 og ikke kan nå hjem inden den 15. juli, må brevet være fra ultimo juni/primo juli 1907. Da næste brevkort fra NHJ til Aakjær er dateret 11. juli, kan perioden indskrænkes yderligere.

[2] Busten af Jeppe Aakjær blev færdig i 1908. Den måler 64 x 78,5 x 43. En bronzeafstøbning står på Museumspladsen i Vejen foran det forhenværende Vejen Bibliotek (nu den vestligste del af Vejen Kunstmuseum). Jeppe Aakjær modtog selv en gipskopi af portrætbusten. Den kan i dag ses i to varianter på ”Jenle” ved Skive. Busten har været udstillet:

I 1908 i gips hos sammenslutningen ”De frie Billedhuggere” i København.

I 1909 i gips på Landsudstillingen i Århus.

I 1914 i bronze på ”Den Frie i København.

[3] ”Hansens Hotel” i Vejen blev drevet lige ved Vejen Station fra 1902 indtil oktober 1990, og dannede rammen om alle byens vigtige arrangementer. Inden museets opførelse i 1924 var det dér Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn holdt deres tre store aftener i sæsonen. Tilbage i 1924 var det naturligvis også på ”Hansens Hotel”, at man ved efterfølgende middag fejrede det nyopførte museum. Bygningen er nu lavet om til boliger. NHJ udførte gravsten for hotelejeren. Det er et imponerende monument, der kan ses på Vejen Kirkegård, eller via grav- og mindestensdatabasen på Vejen Kunstmuseums hjemmeside.


Se original brevet her