”Livets Spil”

Billedhugger Johannes C. Bjerg skriver, efter at have set Hansen Jacobsens store Figurkomposition paa den frie Udstilling, til sin aldrende Kunstfælle:

Kære Hansen Jacobsen!
Forleden Dag hørte jeg med blandet Fornøjelse en Diskussion i Radioen, om Kunst er til nogen Nytte. – I det hele taget har man jo en Gang imellem noget at ærgre sig over, naar man beskæftiger sig med Kunst – baade fra den ene og den anden Side. – Billedhuggerkunsten er jo for længst blevet udnævnt til noget aldeles unyttigt og utidsmæssigt; men lad de Herre – baade fra den ene og den anden Side – gaa ud og se paa din store og mærkelige Landevejskomposition, saa vil de maaske faa noget at tænke paa – baade i Retning af Kunstnerydmyghed og de Værdier, der aldrig bliver umoderne. Jeg vil saa gerne takke dig, kære, naive Mester, for den Storhed og menneskelige Finhed, den Dybde, Renhed og stadig Ungdom, dit Værk bærer vidne om.

Din hengivne
Johannes C. Bjerg

Billedhugger Johannes C. Bjerg (1886-1955) blev født og voksede op i Ødis ved Vamdrup. Han blev gift sig i 1911 med en af Niels Hansen Jacobsens slægtninge, Sigrid Marie Jacobsen (1883-1938). Bjerg optræder i Hansen Jacobsens gamle adressebog med sin adresse fra 1910’ernes Paris, Rue Ravignon, hvor han boede i samme atelierkompleks som spanierne Picasso og Agero. Den sidstnævntes skulpturer kom til at betyde en del for Bjerg. I Den Fries salgsprotokoller ses, at Johannes Bjerg, der i mange år var professor på Kunstakademiet, jævnligt købte af Hansen Jacobsens keramik.