Francis Beckett

Kunsthistorikeren Francis Beckett skrev i 1901 i tidsskriftet ”Tilskueren” en fyldig og anerkendende artikel om Hansen Jacobsen. Samme forfatter noterede år 1900 i tidsskriftet ”Kunst” blandt andet følgende om ”Moder Jord”: ”Kunstnerens Kolossalgruppe viser de tre Stadier i Billedhuggerens – eller rettere: i den i Ler formende Kunstners – Virksomhed. Bagest staar den golde Lermasse, saa dukker frem af Leret den vældige moderlige Gudinde; endnu har Menneskeskikkelsen ikke helt løst sig fra Leret; endelig formes Leret til Statuer: de to Mennesker ligger som et Par Killinger i Gudindens Skød. Man kunde paa Forhaand vente, at de Lermasser, der danner Gruppens Baggrund, vilde virke trykkende eller knusende paa Figuren; men tværtimod.… Ikke blot er Klippeblokkene og Gruset fortræffelig antydet, men selve den plastiske golde Jordmasse danner en overmaade virkningsfuld Baggrund for Figurerne. Hertil kommer, at Behandlingen af den store Gudinde danner en fortrinlig Overgang mellem Jordmasse og Menneskefigur. Da Sinding vilde fremstille denne Gudindeskikkelse, der kun halvt er udløst fra Baggrunden, greb han tilbage til den allerældste, primitive Statueform: den symmetriske Figur.…
Til den summariske antydede Enkeltform i denne store Gudindeskikkelse, og til den brede Overfladebehandling staar meget virkningsfuldt de to helt naturalistisk gennemførte Menneskefigurer, og Gudindens strænge, symmetriske Holdning fremhæves af de to Menneskers i Søvnen opløste Stillinger. Hvis Gruppen – hvad der forhaabentlig sker – nogensinde kommer videre end til Gibsen, burde Gudinden hugges i Granit, de to Mennesker gennemføres i det fineste pariske Marmor.[1]

Sindings Gruppe giver da et Slags Kursus i Billedhuggerkunst og en Udsigt over Plastikkens Udvikling, men naturligvis giver den meget mere end dette; en Tanke har faaet den fuldkommenste, klareste plastiske Form.” [1]

Tanken viser sig at være gennemført. I privateje findes en 45 cm høj statuetteudgave, der er udført med kontrasten mellem to typer sten.


 
I privateje hos Adam Knuth på Knuthenborg findes et af Stephan Sindings forarbejder til Moder Jord, hvor han netop har gjort brug af modstillingen mellem to typer sten.
Foto: Finn Brasen