L. A. RING (1854-1933)
"Teglværksarbejdere". (1892)

Olie på lærred. 186 x 158 cm. Inv. VKV 93
Gave fra Ny Carlsbergfondet 1928

Teknisk beskrivelse af maleriets motiv

  1. Æltning af leret sker i en 'traj', et æltebassin, hvor opgravet ler bliver blandet med vand til det får en konsistens, så det kan 'håndstryges'. Æltningen foregår ved at en hest trækker en indstillelig 'plov' rundt og rundt i bassinet omkring en pæl, der er forankret i centrum.

  2. Transport af det færdigblandede ler sker med trillebør med jern/træhjul ad planker til 'strygebordet.

  3. Manden, der producerer stenene kaldes 'håndstrygeren'. Han kaster leret ned i dobbeltforme og 'stryger' det overskydende ler af formen og bliver herefter afformet. Dobbeltformene dyppes i vandkarret foran manden, og er nu klar til gentagelse af processen.

  4. Stenene er blevet afformet på træplader og bliver flyttet til fortørrepladsen, hvor de ligger ca. ½-1 døgn. Så er de faste nok til at kunne rejses på højkant. Dette sker for at de kan tørre ens fra begge sider, da der under tørringen sker et svind på ca. 10 % på størrelsen og ca. 25-30 % på vægten.

  5. Vejret spiller en vigtig rolle. Stenene tåler ikke regn, der opløser dem, og heller ikke bagende sol, der får dem til at tørre for hurtigt, hvorved de revner. Er vejret skidt, er der mulighed for at lægge/sætte stenene under 'tag' til de er knastørre.

  6. Stenene bliver herefter transporteret til højovnen, hvor de bliver brændt ved ca. 900-1000 grader celsius i løbet af 7 døgn.

Beskrivelsen  er udarbejdet  af Anders Villemoes,  hvis familie i tre  generationer har drevet Villemoes Teglværk ved  Gørding - det  eneste  teglværk i  Danmark, der  fortsat producerer  stentøjsbrændte  klinker.  Størsteparten af  pro-duktionen går til det tyske marked,  hvor man  er villig til  at betale prisen  for den høje  brændingstemperatur, der til gengæld giver meget holdbare sten.

Til top

Tilbage