Tilmelding til Vejen Billedskoles 6. semester

Opstart i uge 5 i februar 2008
 

I forlængelse af fem semestre med 50 elever om ugen i billedskolen satser vi nu på et flot program, som vi har bedt Sophus Ejler Jepsen om at tilrettelægge, og får trykt i farver. Foreningen Vejen Billedskole håber, at vores trofaste medlemmer – og mange nye - vil bakke op om de mange, gode tilbud. Man må meget gerne tilmelde sig i god tid, så vi hurtigt kan se, hvordan holdene bliver. Det vil være en stor hjælp for kasserer Selma Jensen, der står med hele den praktiske koordinering omkring holddannelserne.

Lad os håbe, at 6. semester kommer til at byde på lige så meget medvind, som der har været i det forgangne semester. I 2007 realiseredes fusionen med Rødding Billed- og Dramaskole, og vi har fået god støtte af Folkeoplysningsudvalget. Dertil har både Nordea og Frøs Herreds Sparekasse i løbet af efteråret hjulpet til som sponsorer omkring billedskolens ønske om rakukursus og ny keramikovn. 
 

 

FASTE UNDERVISNINGSFORLØB – for børn
mandag, 16-18.30: Lene Kersting – Keramik, ting og tegning. For 8 år og opefter
 

tirsdag, 16-18.30: Beata Fabricius – Møde med mange teknikker og materialer. For 10-14 år

 

onsdag, 16-18.30: Bo Worsøe – At omskrive indtryk til billeder. For 7-10 år

 

torsdag, 16-18.30: Jette Löwen Dall – Tegning. For 9 år og opefter

 

fredag, 16-18.30: Beata Fabricius – Møde med mange teknikker og materialer. For 7-10 år

 

lørdag, 10-12: Sophus Ejler Jepsen: Filmværksted For de mindste. Førskolebørn i alderen 3-6 år

 

FASTE UNDERVISNINGSFORLØB – for unge

mandag, 19-21: Sophus Ejler Jepsen - Tegnefilm og tegneserier. For 13-18 år

tirsdag, 19-21: Sophus Ejler Jepsen - Visuel ID. For 13-18 år

 

 

SPECIALFORLØB – WEEKENDVÆRKSTEDER

– for ALLE, både børn og voksne, meget gerne sammen!

 

KAN ENGLE SYNGE? med Jens Bohr – weekenden den 29.-30. marts, begge dage kl. 10-15, men om lørdagen mulighed for at blive længere på værkstedet – evt. med fælles aftenspisning.
 

BILLEDSKOLENS FORÅRSFERNISERING og TELTBY-PROJEKT med Cecilie Bendixen, lørdag den 26. april. I forlængelse af festligheden inviteres alle familier til at tage del i værkstedsdagen, hvor vi laver en sejl-/teltby på Museumspladsen under ledelse af teltarkitekt Cecilie Bendixen.

 

SOMMERBILLEDSKOLE 2008

I forlængelse af de gode oplevelser med sommerskole 2007, afprøver vi modellen endnu en gang. Sommerbilledskolen finder sted i den sidste uge af skolernes sommerferie (uge 32).
 

 

UNDERVISNINGEN

Undervisningen foregår på Vejen Kunstmuseum på loftet over særudstillingslokalerne i hold à 10 elever. De møder 10 gange à 2 timer for førskolebørnene og 2,5 timer for de større børn. Opstart i uge 5, februar 2008. PRIS 500 kr. pr. deltager. Dertil skal familien have et medlemskab af foreningen Vejen Billedskole (50 kr. pr. år).

De fleste af Billedskolens hold arbejder bredt med tegning, maling og modellering. Dertil er der tilbud om weekendforløb for hele familien.

 

TILMELDING

Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet. Dog skal de endelige holddannelser tilpasses tilmeldingerne. Ved de faste undervisningsforløb koster tilmelding 500 kr. pr. barn for 10 undervisningsforløb – specialforløbene er beskrevet med pris. Når man deltager i den faste undervisning, skal mindst én i husstanden være medlem af billedskoleforeningen.

 

Ring Selma Jensen

Telefon: 75360150

Mail: selma.jens@mail.dk

 

Oplysninger, der skal bruges ved TILMELDING

Navn (barn + forældre) :_______________________

Adresse: _______________________________

By og postkode: ­__________________________

Forældres e-mail: ­_________________________

Fødselsdato og år: ________________________

 

Indmeldelse kan også ske direkte på Vejen Kunstmuseum, Østergade 4, 6600 Vejen

 

 

Foreningen Vejen Billedskole

Skolens grundlag er Foreningen Vejen Billedskole, stiftet den 8. marts 2005. Ved medlemskab for 50 kr. årligt, er man med til at sikre billedskolen. Det er behov for et billedkunsttilbud til børnene i deres fritid. Forældre, bedsteforældre og alle, som synes, at børn i Vejen Kommune skal have denne mulighed, opfordres til at melde sig som støttemedlemmer. Her er formålsparagraffen:

 

Vejen Billedskole ønsker at være et kunstnerisk samlingspunkt for børn og unge fra hele Vejen Kommune. Skolens formål er at fremme deres kreative evner og forståelse for kunst. Ved mødet med Vejen Kunstmuseums righoldige samling, bydes der dem en personlig indgang til kunstens verden. Gennem endags- og weekendarrangementer vil skolen desuden danne rammen om samspil mellem eleverne, deres voksne og andre med kreative interesser.

 

Foreningen Vejen Billedskoles bestyrelse
 

Teresa Nielsen, formand, Østergade 4,

6600 Vejen, tlf. 75360482
 

Bo Worsøe, næstformand, Østerallé 94 A,

6600 Vejen, tlf. 75365374
 

Pernille Skov Madsen, sekretær, Baslund 135,

Askov, 6600 Vejen, tlf. 75363404
 

Selma Jensen, kasserer, Esbjergvej 28,

6600 Vejen, tlf. 75360150
 

Ann Møller Gram, Rødding Bakkevej 1,

6630 Rødding, tlf. 74842420
 

Karen Bertelsen, Ludvig Schrøders Vej 10 D,

Askov, 6600 Vejen, tlf. 75362192
 

Henning Ranum, Stilundvej 3,

6621 Gesten, tlf. 75557312
 

Suppleanter : Ulla Holm og Dorthe Lauridsen

 

 

Med venlig hilsen

Teresa Nielsen

Formand

 

  

 

Tilbage