En metode til at fordybe sig i et kunstværk

Et billede skal først og fremmest opleves og sanses. Det skal ses med hjertet. Og måske giver det første spontane indtryk lyst til at vide mere. Jo mere man ser, des mere oplever man. Der kan være mange enkeltheder, som man ikke opdager ved første blik, men går man på opdagelse i billedet og giver sig tid til at aflæse billedet - at se med hjernen - vil der dukke nye og oversete ting frem, som kan give en ny indfaldsvinkel til værket. Fordybelsen i værket kan gøres på mange måder: Vi kan i det stille reflektere over, hvad øjnene opdager på billedfladen. Vi kan give os til at fortælle om billedet - skrive en historie eller et digt om billedet. Vi kan sætte musik til billedet. Vi kan tegne eller male billedet, eller vi kan dramatisere det. Vi gør værkets personer levende. Vi sætter værket i scene. Hver enkelt kunstner åbner et billedunivers, som måske fascinerer eller frastøder. Ofte er det mest interessante den kunst, der er gådefuld. De nye erfaringer og oplevelser begynder, hvor vi i kunstværket finder modstand. Vi er blevet berørt ligesom vi bliver berørt af den kunst, der fascinerer. Og det er jo det, ægte kunst kan - via berøringen lærer den os at overskride nogle grænser, som vi ellers troede var lukkede.

 

Billedanalyse

Data

Her ser man på alle de konkrete oplysninger som: Kunstner, titel, tilblivelsesår, materiale og teknik, samt målene på værket.

Beskrivelse

Hvordan er billedet komponeret? Hvor befinder de vigtigste former, flader og linjer sig? Hvis der er personer i værket, beskrives kropssproget, bevægelse, mimik, synsretning.

Hvilken synsvinkel er billedet set fra? Frøperspektiv - normalperspektiv - fugleperspektiv.

Hvordan er billedets rumvirkning? Er billedet opdelt i forgrund, mellemgrund, baggrund? Bruges centralperspektivet - dvs. ét forsvindingspunkt for billedets linier? Bruges farveperspektiv? Varme farver (rød-orange) træder frem kolde farver (blå-grønne) træder tilbage.

Hvilken synsvinkel bliver billedet set fra - frøperspektiv, normalperspektiv, fugleperspektiv?

Er der særlige lysvirkninger i billedet, f.eks. symbolsk eller formskabende lys? Hvor er evt. lyskilder placeret?

Hvilken farvevirkning er der i billedet? - symbolsk farvebrug, naturalistisk eller abstrakt? Er der brugt primærfarver (rød, blå og gul), komplementærkontrast (rød-grøn, gul-lilla, blå-orange) eller lys - mørke kontrast?

Hvordan er billedets beskæring?

Læg også mærke til om billedet er i balance eller i bevægelse, om det er tiltrækkende eller frastødende.

Tolkning

Sæt værket ind i den tid, det er malet i. Har det en kulturel, politisk, historisk, religiøs, litterær, mytologisk, social eller psykologisk funktion?

Tilbage