Jens Lund 1871 - 1924

1871 Jens Lund fødes i København. Hans far var en kendt hofsnedkermester J.G. Lund, som selv tegnede sine møbler, så fascination for ornamenter har Jens Lund måske arvet efter faderen. Allerede som 17-årig fik han lyst til at blive kunstner, men inden da gik han på gymnasium. Måtte dog afbryde pga. sygdom. Han studerede forstvæsen og senere jura, men opgav og fik ingen eksamen. Han tog privatundervisning i tegning hos Axel Hou, og selv om impressionisterne optog ham fortæller han om hvorledes "det barn jeg er svanger med, var af en helt modsat art - et fantasiens foster, et forsøg på at give musikken billedlig form, på at udtrykke en stemning i skønne linier og farvetoner".

1896-1899 Elev på Académie Julien i Paris. Her træffer han Niels Hansen Jacobsen og deler en overgang atelier med Johannes Holbek.

1899 Udgiver en række tegninger i bogform under titlen "Levende blomster".

1901-1902 Studierejse til Italien.

1904 Udgiver bogen "Livets skove".

1905 Studierejse til Spanien og Marokko.

1906-1907 Ophold i Italien.

1909 Vender tilbage til Paris i en periode.

1915 Udgiver "Drømmenes bog".

1921 Sidste rejse til Paris.

1924 Jens Lund dør i Hellerup.

1939 Jens Lunds kone og søster testamenterede hans litografier, tegninger og raderinger til Vejen Kunstmuseum.

Tilbage