Tema: Kropssprog

Undervisningsforslag: Krop - tegning - drama

På museet

1. Tegning efter skulpturer. Vælg 5-8 af Hansen Jacobsens skulpturer af mennesker. Knib det ene øje i og rids hurtigt skulpturens linieforløb op. Gør kun rede for skulpturens grundstruktur (komposition) - ingen detaljer! Bemærk skulpturens evt. tomrum.

Formål: Du skaber dig et overblik over Hansen Jacobsens måde at arbejde med skulptur. Og du træner øjet med at se de vigtigste linieforløb. Varighed: 20 min.

2. Del klassen op i grupper, som beskriver skulpturerne for hinanden. Beskriv skulpturen så indgående som muligt, hvilket vil sige at "nærlæse" skulpturen ved at se. Og dette kan kun lade sig gøre ved at bevæge sig rundt om den, se den fra oven og neden osv.! En skulptur opleves altså på en anden måde end et billede, idet du går rundt om den. Kom f.eks. ind på:

  • Materiale

  • Overfladens bearbejdelse

  • Ansigtsudtryk

  • Gestik

  • Er figuren i bevægelse eller stilstand?

  • Kropsholdningen - efterlign den; stil dig på samme måde. Hvordan fornemmes det?

  • Tolk figurens sindstilstand og sammenhold det med titlen.

  • Fortsæt skulpturens bevægelse ud i din egen virkelighed. Lav en "Happening". Brug bare fantasien!

 

Undervisningsforslag: Krop - farve - psyke

I klassen

Formål: Gennem forskellige øvelser at give eleverne en fornemmelse af farvernes betydning for vores følelser.

Øvelse I (1-2 timer)

1. Lad eleverne lave et billede i røde nuancer (10-15 min.). Eleverne skriver deres tanker om billedet ned i stikord. Fællessnak om, hvad eleverne forbinder med den røde farve.

2. Samme øvelse laves med den blå farve (male, skrive, snakke).

3. Billederne hænges op, og der diskuteres forskelle og ligheder mellem de røde og blå billeder. - Læreren styrer snakken hen på farvernes forskellige virkninger (varm/kold, nær/fjern, tung/ let, glad/trist osv.).

4. Eleverne laver et nyt billede, hvor de selv bestemmer farveholdningen. Arbejdet foregår til musik ("sanseinspiration").

Øvelse II (1-2 timer)

1. Eleverne tegner deres kroppe. - der arbejdes parvist, hvor man skiftevis lægger sig ned på et stykke bordpapir og får kammeraten til at tegne kroppens omrids. Eleverne prøver at hæfte følelser til på de forskellige dele af kroppen og give den en farve, der svarer til (f.eks. hvilken farve har din arm, hånd, fod, hals, dit ben, hoved osv.). Lad til sidst eleverne finde deres personlige farve - den de helst vil udstråle (aura)

2. eleverne præsenterer sig for klassen ved at sætte ord på deres kropstegninger. "Jeg er…"

Tilbage