AT SE MENNESKET - en introduktion

Ligesom for kunstnervennerne Ejnar Nielsen, Jens Lund, Vilhelm Hammershøi, J. F. Willumsen, L. A. Ring og Ludvig Find, der alle er repræsenteret på museet, er det for Niels Hansen Jacobsen det alment menneskelige, der fokuseres på i hans kunst. Kunstnerne var unge og virksomme i 1890erne, da der sker en holdningsmæssig ændring i kunstopfattelsen: I stedet for at male den ydre verdens motiver som realisterne og impressionisterne gjorde, blev kunstnerne nu interesserede i at vise en indre sjælelig erfaringsverden. Kunsten skal give form til psykens usynlige verden og vise den mystiske virkelighed bag det synlige. At arbejde med kunst bliver således et middel til at kommunikere med det hinsides, det metafysiske. Via intuitionen, som er kunstnerens vigtigste redskab, kan livets dybde åbenbare sig. Virkeligheden forvandles til symbol og gøres hermed universel. Deres værker er vidt forskellige i stiludtryk, - for naturligvis må hver enkelt kunstner finde sit personlige udtryk. Men indholdsmæssigt kredser de alle om universelle temaer, skæbne- og livscyklusmotiver. De evigt gyldige spørgsmål om livet og døden er nærværende i deres kunst, og det er med denne baggrund, at vi skal gå på opdagelse i deres værker.

 

Undervisningsmaterialet

Temaet i dette undervisningsmateriale er: AT SE MENNESKET. Materialet består af i alt otte værker, som kan findes på Vejen Kunstmuseum. Til hvert værk hører en fotogengivelse, en præsentation af værket samt forskellige undervisningsforslag, ment som inspiration for læreren. Derudover er der til hver kunstner en kort biografi. Desuden kan man læse om "en metode til at fordybe sig i et kunstværk".

Til materialet hører endvidere en diasserie på 50 billeder af menneskefiguren, som i forbindelse med den første udarbejdning af dette materiale blev fordelt til folkeskolerne i Vejen Kommune. Der gives forslag til, hvordan billederne kan sættes sammen i forskellige temaer. Undervisningstemaerne er bredt formulerede, så de kan bruges på alle klassetrin.

Der gøres opmærksom på, at nogle af de her nævnte værker kan være udlånt eller på depot. Derfor opfordres man til at kontakte museet, som gerne oplyser om, hvad der for tiden hænger fremme eller finder de ønskede værker frem fra magasinerne.

 

Credits

Materialet er skrevet af mag.art. Lise Buurgård i samarbejde med en gruppe lærere: Niels Balslev, Gerda Birger, Majken Hove, Niels Peter Jessen og Elin Ranum.
Redigering af materialet til hjemmesiden: Christina Rauh.

Tilbage