STORE ILDDAG
Ild og vand og ler

Noget af det første billedskolebørnene skulle gøre, da de kom den 29. april 2006, var at glasere deres keramiksager, så de kunne stå klar til rakubrændingerne, som Lene Kersting stod for sammen med Philip Orth og andre af dagens hjælpere.

Klik her for at se flere billeder fra rakuværkstedet

Avisovn
Under Henning Ranums kyndige ledelse var hold samtidig i gang med at rulle store mængder af aviser. De blev lagt i rækker på kryds og tværs, lag på lag, hvorefter små keramiske amuletter blev lagt op, dækket af keramikskærver (knuste urtepotter), og dernæst blev der bygget en kuppel af rundede ruller af avispapir. Det festlige øjeblik kom, da der blev sat ild til hele herligheden. Værket stod i de følgende timer og brændt, ulmede og hen på eftermiddagen kunne skærverne skubbes til side, og man kunne se hvad ilden havde gjort ved de mange finde sager.

Grydebrændingen
Sammen med Vibeke Haarby afprøvede Henning Ranum en helt simpel grydebrænding. Flere små keramiske amuletter blev med savsmuld lagt i gamle dåser og anbragt under den mægtige jerngryde. Et bål blev bygget over og stod som avisovnen længe, brændte og glødede til den til sidst var klar til åbning. Som ved de gamle jydepotter lå her de sortbrændte resultater.

Tilbage