Generalforsamling i Vejen Billedskole den 25. marts 2008
 

Formandens beretning blev i år aflagt af næstformanden Bo Worsøe pga. formanden Teresa Nielsens sygefravær.

 

Formandens beretning

En Årsberetning er et tilbageblik på det år der er gået.

Og det er gået rigtigt godt med megen aktivitet på undervisningsfronten og mange arrangementer.

 

Vejen Billedskole var i 2007 stædig i sin spæde start med opstart af 4. semester og halvandet år på bagen. På trods af den forholdsvis korte tid Vejen Billedskole har eksisteret ser det ud til at skolen har stabiliseret sig på 5 hold hvilket kun er et hold mindre end kanonopstarten ved det første semester.

 

Skolen er ved at slå sig fast blandt kommunens borgere som en attraktiv, faglig og inspirerende ramme for børn, blandt andet gennem det tætte samarbejde med Vejen Kunstmuseum der åbner en masse muligheder som de fleste billedskoler ikke har. Muligheden for at benytte museets faciliteter og kunstsamling, det tætte samarbejde mellem museum og billedskole giver muligheden for at forbedre kunstforståelsen for både børn og deres forældre samtidig med at det øger muligheden for fælles arrangementer. Tilknytningen til Vejen Museum øger også muligheden for at tiltrække kapaciteter i form af Gæsteundervisere til weekend forløb.

 

Vejen Billedskole er langsomt men sikkert ved at udvikle sig til et af de faste tilbud for børn og unge i Vejen Kommune. Dette i høj grad på af grund af dygtige, inspirerende og supermotiverende undervisere, den store opbakning der er fra frivillige til museet, bestyrelsesmedlemmer, forældre og andre der bruger meget energi på at få tingene til at fungere, som aldrig siger nej, og som er den væsentlige årsag til billedskolens forsætte succes.

Specielt skal nævnes museets inspektør og formand for billedskolebestyrelsen Teresa der har været det faste holdepunkt og den store igangsætter for billedskolen, uden Teresa var der ikke startet en billedskole. Teresa har desværre været syg i en periode hvor andre har taget over, vi håber at Teresa snart kommer oven på igen, og hun skal vide at vi alle savner hendes inspirerende sind.    

 

Også økonomisk er Vejen Billedskole efter en hård start ved at finde en god balance, dette skyldes væsentlig 3 ting:

-     Vores meget ihærdige kasserer Selma der udretter et fabelagtigt arbejde med at holde styr på økonomien og hele tiden være obs. på nye muligheder.
 

-     At Vejen Billedskole er indgået en fusion med Rødding Billedskole hvilket betyder at de to skolers undervisning og økonomi nu er samlet under Vejen Billedskole

 

-     Nye tilskudsordninger

 

Og hvordan er det så gået i det forgangne år.

Det har været et år med stor travlhed og mange arrangementer ud over den faste undervisning.

 

Billedskoles 4. semester 2007 (forår)

Der blev oprettet 5 hold med i alt 48 elever hvor der blev undervist i stort set alle kunstens forunderlige udtryksformer.

 

Efter endt undervisning blev der lørdag den 28. april 2007 afholdt Fernisering på Vejen Billedskoles udstilling i museets Skibelundsal.

Ferniseringen er starten på en 14 dages udstilling med udvalgte værker af eleverne. 

Til ferniseringen strømmede gæster ind i alle aldre – mange af dem selvfølgelig selv udstillere, men medbringende far, mor og ofte også bedsteforældre.

Kulturudvalgsformand Tage Sørensen var i sin tale inde på det vigtige i at styrke de kreative fag, der på afgørende vis ruster børnene til en verden, hvor det er deres innovative egenskaber og omstillingsparathed der er så stærkt brug for.

 

 

Af weekend-forløb i foråret blev der afholdt følgende:

 

Tegnedagen 25. februar

Jannik Broz fra Horsens fortalte om intentionerne med Horsens Billedskole og underviste i forskellige tegningsmetoder, der var 35 deltagere til dette arrangement der alle afprøvede nye måder at tegne og se kunst på.

 

Gipsdagen 22. april

Under ledelse af billedhugger Tine Hecht-Pedersen mødte 11 voksne og 17 børn op til en dag i gipsens verden hvor der var rig mulighed for at fordybe sig i arbejdet med gips.

 

Det var også året hvor Vejen Billedskole for første gang prøvede med en sommerbilledskole i uge 32


Under ledelse af billedhugger Tine Hecht-Pedersen og med hjælp fra museets uundværlige bestyrelsesformand Henning Ranum og museumsinspektør Teresa Nielsen og med hjælp af diverse af museets gode og uundværlige hjælpere gennemførte Vejen Billedskole en sommerskole for 14 elever der alle havde en god og uforglemmelig uge med kunst, oplevelser, overnatning m.m.

 

Det blev straks besluttet at man ville afholde sommerbilledskole igen i 2008, Der er allerede 7 tilmeldt til dette års sommerbilledskole

 

Efterår

 

Billedskoles 5. semester 2007 (efterår)

Der blev oprettet 5 hold med i alt 50 elever

 

Fernisering efterårshold

Den 17. november var der fernisering på Billedskolens 5. semester. Rigtig mange børn og forældre var mødt op og glædede sig over de mange tegninger, skulpturer og billeder, der var udstillede i Skibelundsalen.

Pastor Henrik Skov-Pedersen fortalte om engle og billedkunstner. Sophus Ejler Jepsen fulgte op med et engleværksted, hvor børn og voksne fremstillede hvide engle, der på himmelstiger forsvandt op i den blå luft under museets kupler. Nogle af dem fortsatte til Rødding, hvor de pyntede op på kommunale juletræer.

 

SPECIALFORLØB – WEEKENDVÆRKSTEDER

– for ALLE, både børn og voksne

 

RAKU FORLØB:

Søndagene den 23. september og 7. oktober, begge dage kl. 10-15 ved keramikerne Lene Kersting og Inga Krebs, Jels

Der deltog 14 voksne og ni børn der over to søndage arbejdede med ler

Den første søndag blev der fremstillet vaser, figurer, skulpturer m.m. i den store stil Den sidste søndag blev museumspladsen tilrøget, idet to Rakuovne omdannede de hvide lerfigurer til de skønneste Rakuværker

Flere af skulpturerne blev efterfølgende udstillet i Nordea’s lokale afdelinger.

 

Intensivt tegneforløb over to weekender, 13.-14. og 20-21. oktober, ved Jette Löwen Dall blev desværre aflyst på grund af for få deltagere.

 

 Nat-lys-tegninger

Sophus Ejler Jepsen har sammen med 9 unge fremstillet nat-lys-tegninger og billeder en sen aften på et mørkelagt museum. Kurset begyndte kl. 22 og strakte sig over midnat til kl. 2 om natten. En spændende ny vinkel på et pirrende tidspunkt i en fantastisk samling af skulpturer og billeder.

 

I efterårsferien blev der afholdt tegnefilmsværksted, maleværksted og silkemalingsværksted i Billedskolens lokaler, værkstederne var et tilbud til børn og voksne fra museet med undervisere fra Billedskolen.

 

2008

 

Billedskolens 6. semester 2008

Så er det nye semester godt i gang. Alle de annoncerede hold er startet, og der er 6 hold med 53 elever + 1 ungdomsskolehold

Der var inden semester start udarbejdet en utrolig flot brochure af Sophus Ejler Jepsen. Den helt sikker har været en god appetitvækker for dette semester.

Desværre har vi ikke råd til så flot et program hvert år. Næste gang udkommer det igen i en lidt mere ydmyg form.

  

Også i 2008 er museet og Vejen billedskole igangsætter af weekendarrangementer.

 

Det første arrangement med Grafikeren Jens Bohr i

weekenden den 29.-30. er desværre aflyst som følge af for få tilmeldinger

 

 

Teltby-projekt med Cecilie Bendixen

Lørdag den 26. april kl. 13 er der fernisering på 6. semester. Lige bagefter står Cecilie Bendixen for et teltprojekt på museumspladsen. Vi er alle inviterede til at deltage i en spændende værkstedsdag, hvor vi skal bygge vore helt egne telte.  

 

Det har været et hektisk år med megen aktivitet og hvor Vejen Billedskole virkelig har vist hvad den kan både på undervisningsfronten som på aktivitetssiden. Det tegner lyst og godt for den kommende sæson hvor aktivitetsniveauet ikke ser ud til at blive mindre. Det er dejligt at se at hverken undervisere, bestyrelse eller den store skare af medhjælpere har mistet pusten, men er ” still going strong”

Jeg tror på et rigtigt godt år hvor billedskolen vil markere sig som den kulturbærer, den er ved at blive og vil i den forbindelse godt bruge muligheden for at takke

- Medhjælpere for deres store indsats.

- Bestyrelsen for hele tiden at være på forkant.

- Bestyrelsens formand, der desværre ikke er til stede i dag.

- Underviserne for deres store inspiration i undervisningen.

- Nordea for deres støtte til Rakuforløbet.

- Smurfit Kappa for karton og pap.

- Og i år Frøs Herreds Sparekasse for deres støtte til Teltbyprojektet

- Og en tak til pressen for opmærksomhed i årets løb.

 

 

 

25.marts 2008

Bo Worsøe

 

Tilbage