Københavns Amt

Her er vi i Københavns Amt, og her kan du læse nogle troldehistorier fra amtet ved at ned og klikke på teksterne. De står opført nedenfor, og har du lyst til at se, hvor i amtet der ellers er steder, hvortil der knytter sig sagn om trolde, så klik på Oversigter.

TROLDBYKÆLLINGEN
FRODES HØJ

 

Troldbykællingen


Stenen er en bauta, der står en skrænt ved Ejby Ådal, ud mod kysten.

En trold fra Tuse Næs ville ødelægge Kirke Hyllinge Kirke, for han var træt af at høre på kirkeklokkerne. Han tog en stor sten og kylede den mod kirken. Der var dog slet ikke kraft nok i kastet, for stenen landede på Kyndeløse mark, hvor den står i dag som bautasten.

Stenen vender sig, når den lugter nybagt brød

Hvorfor den har fået navnet Troldbykællingen, ved vi ikke noget om.

Kilde: Mads Lidegaard: Danske Sten fra Sagn og Tro


Til top
 

Frodes Høj

Frodes høj var engang landets største gravhøj, men er i dag forsvundet. Den lå i nærheden af Værebro å ved Jyllinge. Der knytter sig et interessant sagn til højen.
I den katolske tid sagde man, at præsterne stod i ledtog med selve Fanden. En fattig husmand fra Jylland havde indvilget i at bringe en rund æske til præsten i Ølstykke. I denne æske var Fanden, men det vidste manden jo ikke noget om. Undervejs satte han sig ned ved Værebro å for at hvile sig lidt. Han kom til at tænke på, hvad der mon var i æsken, og da han var nysgerrig lindede han på låget, og så kom Fanden farende ud. Han gav sig til tæske husmanden i ryggen, imens han sagde: ”Hvad skal jeg lave?”. Det vidste husmanden ikke, men da det blev for meget med al den slåen i ryggen, sagde han til ham: ”Ja, du kan jo bygge en bro over åen, så jeg og andre skikkelige mænd kan gå tørskoet over åen”.
Fanden fik fat på en masse smådjævle og de byggede broen i en fart.

Så fortsatte Fanden med at plage husmanden med, hvad han nu skulle lave. Nu ville manden gerne have fred en tid, så han sagde til Fanden: ”Gå ud i det ganske land og saml al den hestemøg, der findes i landet”.  Det gjorde Fanden, og derved opstod Frodes Høj.

Nu var husmanden ved at være lidt betænkelig ved situationen, han ville gerne have Fanden ned i æsken igen, ellers ville præsten jo nok også blive godt gal. Fanden blev ved med at slå manden i ryggen, alt imens han plagede ham med, hvad han nu skulle lave.
Husmanden slog så en mægtig prut, og sagde til Fanden: ”Hvis du kan fange den vind, så har du vundet, men hvis ikke skal du ned i æsken igen.”

Fanden for rundt for at fange prutten, han var rundt i syv sogne, men han nåede aldrig at fange mere end en syvendedel af prutten, så han måtte ned i æsken igen. Se, det var snu gjort af husmanden, så nu kunne han fuldføre sit hverv, og bringe æsken til præsten.

Sagnet fortæller, at Frode Fredegod engang forfulgte en troldkvindes søn, som han havde taget for tyveri. Da troldkvinden og sønnen kom til Værebro å, skabte de sig om til hhv. en havko og en havkalv. Da Frode Fredegod kom til åen, så han disse mærkelige dyr, og da han nærmede sig havkoen, stangede hun ham i maven, så han døde. Han blev begravet i højen sammen med alle sine skatte. Derfor kom højen til at hedde Frodes Høj 

Denne historie er frit fortalt efter Mads Lidegaards bog: Danske søer og vandløb fra sagn og tro

Til top

Tilbage