Fransk Art Nouveau keramik i Danmark
- fra Kunstindustrimuseets og John Hunovs Samlinger

Vejen Kunstmuseum 22. maj - 26. september 1999

Udstillingen er kommet i stand for at perspektivere Vejen Kunstmuseums righoldige samling af billedhuggeren og keramikeren Niels Hansen Jacobsens stentøjsarbejder. l 1998 kunne man på museet se udvalgte repræsentanter for den danske kunstnerkeramik fra 1880'erne såsom Thorvald Bindesbøll, Elise Konstantin-Hansen, Th. Philipsen, brødrene Skovgaard m.fl. Udstillingen understregede afstanden mellem lertøjet skabt på pottemagerværkstederne og Hansen Jacobsens produktion.
l anledning af Vejen Kunstmuseums 75-års jubilæum (dagen er den 1. juli) markeres den internationale indfaldsvinkel. Her vises et stort udbud af cremen af datidens franske kunstnerkeramik - værker som dem, der fra omkring 1894 for alvor satte Niels Hansen Jacobsen i gang med sin enestående keramik produktion. Mange år senere erindrede han i 1927: »Dernede var den Gang stor Efterspørgsel efter kinesisk og japansk Keramik, l Europa fremstillede man egentlig kun saltglaserede Ting«. Affødt af de store opvisninger af asiatisk keramik i forbindelse med verdensudstillingerne i Paris i 1878 og 1889 opstod der i Frankrig en enorm begejstring for både raku og stentøj. Talrige privatpersoner skabte udsøgte samlinger, mens andre håndgribeligt forsøgte at afkode de asiatiske værker deres teknik. De var som en slags troldmænd, og deres resultater var strengt hemmelige. Først lidt ind i vort århundrede kunne alle og enhver læse sig til de begærede glasurrecepter.
På udstillingen vises fornemme prøver på hovedpersonernes værker - fra den tidlige Théodore Deck over Ernest Chaplet (hos hvem maleren Paul Gauguin lavede keramik), Adrien Dalpayrat, Jean Carriés, Clément Massier, Alexandre Bigot og Taxile Doat. Listen er lang over disse pionerer, der i kraft af Paris’ centrale rolle på kunstscenen omkring 1900 fik afgørende indflydelse på store dele af Europas kunstnerkeramik. Takket være Det danske Kunstindustrimuseums fremsynede indkøbere - Pietro Krohn og Emil Hannover suppleret af ildsjæle i museets grundlæggelseskomité - blev det nyeste nye i tiden omkring år 1900 købt målrettet ind i Paris, og i kraft af en stor, statslig særbevilling især på Verdensudstillingen. At disse værker siden stod fremme på museet har utvivlsomt haft stor indflydelse på dansk keramiks historie. Vi kan i dag fortsat glæde os over, at de dengang fremsynede herrer forstod at få erhvervet europæiske hovedværker til det da ganske unge museum i København.
Hansen Jacobsen var lykkeligvis på 'arnestedet'. Som en af de første danske kunstnere - kun 'overhalet' af J. F. Willumsen og Anne Marie Carl Nielsen - gav han sig i kast med glaseret stentøj, og var med til at udvikle denne helt nye stil. Han var fra 1892-1902 bosat i Paris som nabo til bl.a. den berømte billedhugger og keramiker Jean Carriés samt samleren og keramikeren Paul Jeanneney. Deres tilstedeværelse, begejstring for asiatisk keramik, samt den dekorative kunsts, og i særdeleshed keramikkens, voksende rolle på de årlige Saloner fik direkte og livslang indflydelse på Niels Hansen Jacobsen. Han blev en aktiv udstiller hos Salon Nationale des Beaux Arts, der blandt sine medlemmer talte kunstnere som Auguste Rodin og Puvis de Chavannes. Fra 1898 og frem til 1903 udstillede han dér sine keramiske arbejder, der i datidens anmeldelser står nævnt på lige fod med de franske keramikere, der i dag regnes blandt det ypperste landet kan byde på.
For Hansen Jacobsen blev keramikken en slags besættelse - i den grad, at den store skulpturproduktion til tider trådte i anden række. Fra begyndelsen af dette århundrede solgte han sine værker på »Den frie Udstilling« i København. Salgsprotokollen afslører, at der var en del købere, og at de var villige til at betale en pæn pris for hans til tider meget utraditionelle værker. Hansen Jacobsens produktion - som der nu er hastigt voksende interesse for - er endnu ikke grundigt dokumenteret. Udstillingen her er et skridt på Vejen - en 'nøgle' til forståelse af de nye former og teknikker han bragte til Danmark.
l forbindelse med museets fødselsdag indviedes et særskilt rum til den store samling af Niels Hansen Jacobsens keramik (det forhenværende magasinrum). Her kan hans værker studeres side om side med andre både ældre og yngre stykker dansk keramik.
Takket være omfattende udlån fra Det danske Kunstindustrimuseum og den private samler John Hunov kan publikum på Vejen Kunstmuseum (udstillingen vises KUN her) frem til og med den 26. september nyde dette på europæisk plan enestående udbud af fransk kunstnerkeramik. Det er desuden for første gang muligt at danne sig et helt overblik over Kunstindustrimuseets store samling (det er kun en del, der kan ses i den permanente udstilling, da omfanget betinger, at meget må stå på magasin). Den vises sammen med John Hunovs samling, der i en bemærkelsesværdig fart er blevet til indenfor de seneste år. Her er også hovedværker, og dele af den franske kunstnerkeramik, der slet ikke kan ses på Kunstindustrimuseet. Samtidig er helheden bredere - også medtagende en del af 'underskoven', for også dér er der mange kvaliteter.
Da den franske Art Nouveau keramik ikke i nyere tid er viet særlig opmærksomhed herhjemme, følges udstillingen af et omfattende katalog til glæde for lægfolk og kendere. Her kan man takket være Marianne Ertbergs og John Hunovs møjsommelige arbejde læse om de enkelte værker og deres skabere, ligesom Marianne Ertberg har gjort detaljeret rede for Kunstindustrimuseets samlings tilblivelse. Undertegnede har skrevet om Hansen Jacobsen og miljøet i Paris. Desuden er der udførlige biografier, engelske »summeries«, en stor litteraturliste og et register til bogen.

Teresa Nielsen, museumsleder