DEN MODERNE FORM
– billedhuggeren og keramikeren Arne Bang


Henover sommeren og efteråret 2011 viser Vejen Kunstmuseum værker af billedhuggeren Arne Bang (1901-1983). Fra 1930’erne etablerede han en stor stentøjsproduktion, der nåede ud i en kvalitet og især i en prisklasse, hvor rigtig mange købere kunne være med. Hans karakteristiske vaser med lodrette rib-dekorationer stod i 1950’erne i langt de fleste danske hjem og dertil også i fx Dronning Ingrids keramiksamling. Udstillingen er Vejen Kunstmuseums bidrag til Trekantområdets Biennale for Kunsthåndværk og Design. Arne Bangs værker præsenteres som gode eksempler på tidligt dansk design med en appel langt ud over landets grænser. I dag sælger hans keramik godt i fx U.S.A., hvor der er stor interesse for den strømlinede art deco, funktionalisme og Scandinavian Modern.

Over årene har Vejen Kunstmuseum i skiftende særudstillinger fokuseret på billedkunstnere med særlig interesse for keramikken såsom Hugo Liisberg i 1995, Jean René Gauguin i 2003, Harald Slott-Møller i 2004, Karl Schrøder i 2006 og tyskeren Max Laeuger i 2008.
 

Hvorfor Arne Bang på Vejen Kunstmuseum?

Arne Bang er særlig interessant på Vejen Kunstmuseum ved, at der er en række paralleller til museets hovedperson, Niels Hansen Jacobsen (1861-1941). Begge var de uddannet som billedhuggere fra Kunstakademiet i København og begge har de bl.a. modelleret en trold. Hansen Jacobsen lavede sin i 1896, Arne Bangs blev indviet i 1944 og står stor og mægtig på pladsen overfor Næstveds gamle Rådhus. Dertil har de begge skabt betydelige stentøjsværker, selv om de var autodidakte i arbejdet med keramikken. På udstillingen vises over 500 værker med indlån fra rigtig mange private hjem, fra samlere og handlende. Fra Amalienborgmuseet lånes den mægtige kuglevase, som Bang i 1937 lavede til Kong Christian X og fra Niels Bohr Instituttet er indlånt den over ½ meter høje Tycho Brahe krukke, som Bang i 1927 udførte sammen med Carl Halier til Københavns Observatorium i Botanisk Have.
 

En alsidig billedhugger

Arne Bang tog i 1928 afgang fra Utzon Franks afdeling på Kunstakademiet med skulpturen ”En falden Kriger”, der indbragte ham en af de sjældne Guldmedaljer. Den står i dag i bronze ved indkørslen til Vestre Kirkegård i København til minde om de, der mistede livet den 9. april 1940 – men den vises også i udstillingen på Vejen Kunstmuseum, hvor originalgipsen er samlet med udlån fra Københavns Kommunes kirkegårdsvæsen.

Langt størsteparten af Arne Bangs skulpturelle værker er nagelfaste udsmykningsprojekter i Næstved/Fensmark og omegn. Da de vanskeligt kan flyttes, dukker de op i udstillingen som store projiceringer af en billedserie, der laves af fotograf Pernille Klemp. En enkelt undtagelse er en tre meter bred skulpturel urskive udført i stentøj med kristelige motiver til hver af de 12 timer med eksempelvis Jesus som ét og de fire evangelister som kl. 4/16. Det store relief vises på udstillingen.

Billedhuggeren Arne Bang valgte at bruge sin sans for form på meget andet end klassisk skulptur. Han formgav sølv til A. Michelsen, hvor de spændte former både er brugbare kander og skåle, og samtidig små skulpturer. Det fortælles, at Bang havde et samspil med Just Andersen, og på udstillingen vises en enkelt krukke med tinlåg fra dennes værksted. I Kunstindustrimuseets samling indgår en konisk tinvase med messingdekoration. Den er bevis på samarbejdet mellem Arne Bang og den hidtil stort set glemte tin- og sølvkunstner Henning Wolfhagen. I forbindelse med udstillingsforberedelserne er det gennem efterkommere lykkedes at skaffe oplysninger om værkstedet, der kun eksisterede i årene 1925-1937/38. Dertil er indlånt en række enkle tingenstande, der følger flot op på sidste års store udstilling på Vejen Kunstmuseum om Mogens Ballins tinværksted. Samtidig er Henning Wolfhagens strømlinede former et flot bevis på, at Danmark i 1930’erne havde dygtige art deco kunstnere. Både han og Arne Bang havde i 1925 suget til sig på Verdensudstillingen i Paris, hvor der var særlig fokus på den moderne dekorative kunst – et felt som mange billedkunstnere kastede sig over.     

En brik i den danske keramikhistorie om stentøjet

I skyggen af det verdensberømte SAXBO-stentøj har Arne Bangs keramik hidtil været et relativt overset eksempel på, at dansk stentøj i løbet af få årtier nåede et meget højt kvalitetsniveau. Kigger man efter på loppemarkeder og messer, i antikvitetsbutikker, på auktioner og i antik-bladene, er der en voksende interesse for Arne Bangs værk. Denne produktive kunstner skabte sin egen stil, hvor han forstod at forene funktionalismens forenklede former med en overkommelig pris og en kunstnerisk nerve. Hans enkle halvkugleskål med riflet mønster står som en del af begrebet Scandinavian Modern – så klassisk og særlig karakteristisk for 1940’erne er den markante skål, at den siden er kommet til at stå som en del af tidsbilledet på bordet i en episode af TV-serien Matador!

Set i perspektivet fra stentøjets danske pionerer som J.F. Willumsen og Niels Hansen Jacobsen tegner Arne Bang sammen med porcelænsfabrikkernes stentøjsafdelinger en vigtig overgangsfase til SAXBO og siden også den rationelle og prismæssigt overkommelige stentøjsproduktion fra Palshus. Det lykkedes Arne Bang at få organiseret en egentlig produktion af stentøjet – blandt andet i kraft af familiebåndene til en af landets dygtigste glasdesignere, broderen Jacob E. Bang, hvis navn er synonymt med Holmegaard Glasværk – netop dér, hvor Arne Bangs produktion omkring 1930 for alvor kom i gang og blev mærket med stedets sammenflettede initialer: HG. Bangs allerførste keramiske værker udsprang af et samarbejde i årene 1926-28 med Carl Halier i deres fællesværksted kaldet Københavns Stentøjsbrænderi, KSB. Fra 1953 producerede han på eget værksted i Fensmark, få hundrede meter fra Holmegaard Glasværk.

 

Udstilling og database m.m. på nettet

Takket være den store 2008-tesatamentariske gave fra Per Andersen har museet over 60 stykker Arne Bang keramik. Gennem kontakt til billedhuggerens efterkommere og en række samlere er der oparbejdet et rigtig godt udgangspunkt for at belyse kunstneren med de over 500 indsamlede værker! Hans efterkommere har taget vare på mængder af arkivalier og et omfattende fotomateriale, der gør det muligt at skabe et levende tidsbillede.
Udstillingen ledsages af et stort afsnit på museets hjemmeside, hvor et rigt billedstof og artikler kommer retrospektivt rundt om kunstneren Arne Bang.
Der vil være:

- en biografi, hvor der gøres brug af den righoldige samling gamle sort-hvid fotos

- en database over Arne Bangs stentøj

- en fotoserie, der belyser Bangs mange skulpturelle udsmykninger i Næstved og omegn

- en tekst om de mange udsmykninger og Bangs tilknytning til Fensmark

- en tekst om Bangs arbejde med metal såsom sølv hos A. Michelsen

- en artikel om metalkunstneren Henning Wolfhagen, som Bang samarbejdede med

- en fotoserie, der giver indblik i Bangs skitsearbejde

På sigt samles materialet forhåbentlig til en bog med engelske resuméer, for den udenlandske interesse er stor, og udstillingen vil med sikkerhed kaste endnu mere viden af sig om denne hidtil ret ubeskrevne kunstner.

EFTERLYSNING.
Skulle gæster ligge inde med viden om værker af eller oplysninger om Arne Bang, må de meget gerne kontakte Vejen Kunstmuseum eller sende en mail på: museum@vejenkom.dk og meget gerne vedhæfte snapshots af evt. værker.