Vejen Kunstmuseum, Bedre Byggeskik
og særligt P.V. Jensen-Klint


Udstillingen blev vist 3.9.-19.11. 2006

Til udstillingen er knyttet et hjemmeside afsnit, med oplysninger om de nedennævnte bygmestre /arkitekter.


Klik her for at læse om:
Peder Holden Hansen
P.V. Jensen-Klint
Ivar Bentsen
Niels Ebbesen Grue
Henrik Johansen, Holsted
L.P. Aakjær, Rødding