DANSK STANDARDPOESI
 

Historik 2013-2015

Først på formiddagen fredag den 7. marts 2014 ankom en anseelig gæst på Museumspladsen i Vejen. Dansk Standardpoesi er et helt enkelt lille hus, tænkt og bygget af arkitekt og billedkunstner Maya Peitersen, der tog afgang fra Kunstakademiet i København i 2004.  
I efteråret 2013 på kunstmessen Alt_cph på Fabrikken for kunst og design på Amager fortalte Maya Peitersen levende om sit projekt. Selv beskriver hun det med følgende ord: ”Dansk Standardpoesi (Dsp) er et mobilt mikrokulturhus, der huser udstillinger, oplæsninger, performances og musikarrangementer med danske kunstnere. Tanken bag Dsp er at sætte fokus på det poetiske udtryk indenfor flere kunstarter på den danske samtidskunstscene. I Dsp fremstår kunsten i en 1:1-relation med betragteren. Der er ingen lange CV’er eller plancher, man skal læse for at nå ind til en forståelse, eller forklaring af, hvad det er man ser eller hører på. Ingen forhistorier – kun det rene kunstneriske udtryk at forholde sig til.”
Dansk Standardpoesi på besøg giver museet mulighed for at bringe smagsprøver på lidt kunstnerisk forkant. Afhængig af, hvad Maya Peitersen får tilskud til af arrangementer, kommer det lille kulturhus for en tid til at byde på et supplement til museets aktiviteter med fokus på yngre, eksperimenterende kunstnere på vej frem – valgt ud (kurateret) af en af deres egne med masser af initiativ. 

Synæstetiske oplevelser
Når Dsp-huset rummer en kombination af udstillinger, musik og oplæsning opstår en synæstetisk oplevelse, der ligger helt i tråd med den kreds af danske symbolister, der er museets kernearbejdsfelt. Som museet hver december vælger en nulevende kunstner til at lægge et nutidigt perspektiv på den skulptur og keramik – som hovedpersonen, billedhuggeren Niels Hansen Jacobsen har lavet – kan Dansk Standardpoesi byde på nutidige vinkler ind i kunstens verden. Dsp giver en aktualitet, som museets gæster med sikkerhed vil sætte pris på som et supplement til museets faste samling og særudstillinger. 

Rammen – den nyanlagte Museumsplads
Takket være to store bevillinger fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Ny Carlsbergfondet er Museumspladsen i Vejen blevet nytænkt og totalomlagt i dialog med Schul Landskabsarkitekter. Målet med den nye plads har været at udvide Vejen Kunstmuseums oplevelsesrum helt ud til fortovskanten, hvor gæster kommer til at møde kunsten straks de lægger hånd på Bjørn Nørgaards, Eva Steen Christensens, Erik Heides eller Marianne Jørgensens specialfremstillede kunstnerlåger, der kommer til at stå ved pladsens fire indgange. Midt mellem de to førstnævntes låger er der afsat plads til at opføre et ”Huggehus” – et kunstnerisk ”skur” i stil med det hus, hvor billedhugger Niels Hansen Jacobsen kunne stå i læ, når han huggede sine grav- og mindesten. 

Dér hvor Dsp-huset står skal der på sigt opføres et hus, der primært er tænkt som rammen om formidlende værkstedsaktiviteter med skoleklasser, billedskolehold og andre grupper. På det afsatte, grusbelagte areal er Dansk Standardpoesi en kærkommen gæst. Det stramme lille galleri/oplevelsesrum giver mulighed at se, hvordan stedet er som ramme om skiftende aktiviteter.

Her og nu er det næste mål i arbejdet med Museumspladsen at få bygget et andet lille ”hus”, hvor der skal være plads til keramikovne samt bænke, telte og andet udstyr, som bruges ved aktiviteter på Museumspladsen. Det er endnu uvist, hvornår Vejen Kunstmuseum bygger på det areal, som Dsp-huset nu står på. 

CV for Dansk Standardpoesi
Dansk Standardpoesi havde fra 30.8.2013 til marts 2014 sin plads på Fabrikken for kunst og design på Sundholmsvej, Amager. I forbindelse med Alt_cph 2014 var Dsp omdrejningspunkt for den stand, som skulpturprojektet Skovsnogen havde på kunstmessen. Huset var scene for en udstilling, et foredrag og ti digtoplæsninger i de tre dage, messen foregik. Efterfølgende har Maya Peitersen afholdt forskellige pop-up-arrangementer i huset i form af udstillinger, koncerter, oplæsninger og performances: 

2014 på Museumspladsen i Vejen
Søndag den 13. april 2014 bød det gæstende mikrokulturhus velkommen til alle interesserede på Museumspladsen i Vejen. Samtidig var der fernisering på Dansk Standardpoesis første udstilling under udstationeringen i Vejen. Den var med værker af Lise Nørholm. Ved ferniseringen var der oplæsning af digterne Gitte Broeng og Glenn Christian. 

 

Dansk Standardpoesi – ”Narkotika”
6. september til 1. november 2015
Maya Peitersen, Felia Gram Hansen, Andreas Führer, Simon Latz

Maya Peitersens kunstprojekt, det lille gulmalede mikrokulturhus ”Dansk Standardpoesi”, der har stået på Museumspladsen i Vejen siden foråret 2014, har budt på uventede indblik i aspekter af den aktuelle kunstscene i en blanding af poesi, musik, installationer, skulptur og billedkunst. Det to-årige gæstebesøg afsluttes ved udgangen af oktober.
Den allersidste udstilling åbnes søndag den 6. september kl. 15-17 med udstillingen, der har fået titlen ”Narkotika”. Alle er velkomne til at komme og være med ved åbningen, hvorunder de medvirkende kunstnere laver en performance og udstillingen samtidig bliver til.

Om udstillingen fortæller Maya Peitersen, der i 2004 tog afgang fra Det kgl. Danske Kunstakademi som arkitekt, men primært arbejder som fri kunstner og kunstformidler:
”Narkotika åbner op for nye rum. I skabelsen af de nye rum, lukkes der af til andre. Flere virkeligheder vil eksistere parallelt og mellem nogle af disse virkeligheder, vil man kunne bevæge sig frit, mens andre vil blive utilgængelige. Narkotika vil indbefatte en dobbeltudstilling af to partiturer; et rumligt og et todimensionelt, samt en performativ koncert.
Udstilling og koncert opbygges i en performativ dialog mellem fire kunstnere. Sammen med Felia Gram Hansen bygger og maler jeg et partiturer i Dansk Standardpoesi, mens Andreas Führer og Simon Latz opfører en koncert, der tager udgangspunkt i og påvirker disse partiturer.
Partiturerne vil være under gradvis opbygning før og under koncerten, således at musik og partiturer vil påvirke hinanden og tage gradvis form i en fælles kontekst. Det rumlige partitur er samtidig et instrument, som koncerten blandt andet, skal tage afsæt i og udføres på.”


Felia Gram Hansen, Andreas Führer, Simon Latz (opvokset i Vejen) og Maya Peitersen arbejder frit mellem flere forskellige kunstneriske felter. Til sammen dækker de billedkunst, arkitektur, design, musik, litteratur, dramaturgi og performance.