DANSK STANDARDPOESI
 
Klik her for at læse om DANSK STANDARDPOESI historik 2013-15
 

Dansk Standardpoesi – ”Narkotika”
6. september til 1. november 2015
Maya Peitersen, Felia Gram Hansen, Andreas Führer, Simon Latz

Maya Peitersens kunstprojekt, det lille gulmalede mikrokulturhus ”Dansk Standardpoesi”, der har stået på Museumspladsen i Vejen siden foråret 2014, har budt på uventede indblik i aspekter af den aktuelle kunstscene i en blanding af poesi, musik, installationer, skulptur og billedkunst. Det to-årige gæstebesøg afsluttes ved udgangen af oktober.
Den allersidste udstilling åbnes søndag den 6. september kl. 15-17 med udstillingen, der har fået titlen ”Narkotika”. Alle er velkomne til at komme og være med ved åbningen, hvorunder de medvirkende kunstnere laver en performance og udstillingen samtidig bliver til.

Om udstillingen fortæller Maya Peitersen, der i 2004 tog afgang fra Det kgl. Danske Kunstakademi som arkitekt, men primært arbejder som fri kunstner og kunstformidler:
”Narkotika åbner op for nye rum. I skabelsen af de nye rum, lukkes der af til andre. Flere virkeligheder vil eksistere parallelt og mellem nogle af disse virkeligheder, vil man kunne bevæge sig frit, mens andre vil blive utilgængelige. Narkotika vil indbefatte en dobbeltudstilling af to partiturer; et rumligt og et todimensionelt, samt en performativ koncert.
Udstilling og koncert opbygges i en performativ dialog mellem fire kunstnere. Sammen med Felia Gram Hansen bygger og maler jeg et partiturer i Dansk Standardpoesi, mens Andreas Führer og Simon Latz opfører en koncert, der tager udgangspunkt i og påvirker disse partiturer.
Partiturerne vil være under gradvis opbygning før og under koncerten, således at musik og partiturer vil påvirke hinanden og tage gradvis form i en fælles kontekst. Det rumlige partitur er samtidig et instrument, som koncerten blandt andet, skal tage afsæt i og udføres på.”


Felia Gram Hansen, Andreas Führer, Simon Latz (opvokset i Vejen) og Maya Peitersen arbejder frit mellem flere forskellige kunstneriske felter. Til sammen dækker de billedkunst, arkitektur, design, musik, litteratur, dramaturgi og performance.