JENS LUND (1871-1924)
 
– mesterlige art nouveau arabesker

3. maj til 16. november 2014


Som kunstner var Jens Lund (1871-1924) autodidakt, men voksede op med mulighed for indblik i de dekorative aspekter af en stor møbelproduktion, fik tegneundervisning hos Niels Hansen Jacobsens ven Axel Hou og gik et halvt års tid i 1896 på Académie Julian i Paris. Hans kunstneriske modning foregik i mødet med udviklingen af den franske symbolisme og art nouveau’en, som han blev en del af i dialog med en lille kreds af danske kolleger og i særdeleshed i venskabet med tegneren Johannes Holbek (1872-1903), der levede og åndede for og med sine skarpe, politiske ladede meninger. Jens Lund opererede helst i et mere fredeligt, men også højspændt dekorativt univers, og brugte sine evner til illustrationer, bogbind, broderiforlæg og til udsmykning af møbler som sokler og konsoller. Sine mest karakteristiske værker skabte han i tiden 1896 til 1910. Selv om han primært var tegner, står i dag hans tre malerier – Dagens og Nattens Blomst begge fra 1898 og Herrens Herlighed fra 1899-1900 – som hans absolutte hovedværker. De blev til i en blanding af figurative og abstrakte former der forener det symbolistiske indhold med art nouveau’ens dekorative form i en sjældent vellykket syntese, der også ses i Niels Hansen Jacobsens hovedværk Skyggen. /font>

 

I Danmark var der i Jens Lunds levetid ingen særlig interesse for hans produktion, og da han var økonomisk uafhængig, havde han ikke behov for at presse sine værker ind i offentlige samlinger. Ved testamentariske bestemmelser kom de tre malerier til at leve en stille tilværelse fjernt fra kunstmetropolerne på kunstmuseet i Vejen. Til gengæld kunne hans unikke bogværker i stort format med gengivelse af udvalgte tegninger gå ud i verden til inspiration for kunstnere i senere generationer – folk som Storm P og siden Asger Jorn og Richard Mortensen. I en helt anden verden end botanikkens nøjagtighed samlede Jens Lund i ”Forvandlede Blomster” fra 1899 pennetegninger af besjælede blomster, hvor han med forskellige tegnemåder gengiver aspekter af menneskelivet. Sammenfalden eller indadvendt skildrer han sorgen. Snedigheden er en listig, slesk, slageagtig vækst. Anarkismens blomst er vild og uregerlig, mens den adelige blomst er florlet og elegant. I ”Livets Skove” fra 1901 er Jens Lund mere konkret i brugen af sit metaforiske element. Træerne krummer deres beskyttende stammer om ”Hjemmets Skov”, snor deres rødder i et tæt net i ”Samfundets Skov”, bølger i ”Drifternes Skov”, står som udbrændte stubbe i ”Haabløshedens Skov” eller strækker sig mod himlen i sitrende uro i ”Døds-Rædslens Skov”.

 

Et stykke ind i det 20. århundrede kom Jens Lund til kort som mange af sine jævnaldrende. De dekorative arabeskers tid var ved at være forbi – hvor skulle han bevæge sig hen? Ved siden af det, der udviklede sig til art-deco-dekorationer søgte Jens Lund mod de naturalistiske studier – en verden, som han var sprunget over på vej ind i sit slyngede univers. Hans kunstneriske udvikling kom til at gå i den modsatte retning af avant-gard’en, der kendetegnes ved at bryde med de tillærte traditioner. Han startede med at levere sine unikke syner, og hans virke sluttede med en tidlig død. Tilbage står et særligt højdepunkt i dansk kunsthistorie – et drømmende eventyrunivers af slyngede ornamenter og drømmende fortællinger.

 

Jens Lund og hans danske venner i Paris
Under opholdet i Paris var Jens Lund tæt forbundet med en kreds af danske symbolister, hvis samlingspunkt var Niels Hansen Jacobsens kombinerede hjem og atelier på 65 Boulevard Arago i Paris’ 15. arrondissement – tæt på værkstedet ”Les Gobelins”, hvor Solkongens 1600-tals pragtdekorationer blev til, og hvis stab i nyere tid har vævet Bjørn Nørgaards tæpper til Christiansborg. Kredsens ældste var billedhugger Niels Hansen Jacobsen (1861-1941). De øvrige medlemmer var dennes virtuose, yngre kollega Rudolph Tegner (1873-1950) samt tegnerne Johannes Holbek og Jens Lund. Johannes Holbek har Asger Jorn og kunstmuseet i Silkeborg over årene taget grundigt vare på. Jorn ønskede også at lave bøger om Jens Lund og Niels Hansen Jacobsen, men nåede kun at være med til fotografering af skulpturerne i Vejen. Niels Hansen Jacobsen og Rudolph Tegner er der over årene skrevet en del om, men Jens Lunds livsværk har hidtil kun været stedvis omtalt. Jens Lund-udstillingen og den medfølgende bog kan være ambassadører for udbredelsen af kendskabet til hans enestående og meget udanske univers.

 

Jens Lund og Vejen Kunstmuseum
Jens Lund førte en tilbagetrukket tilværelse. Han fik ingen børn, og ved hans død besluttede hans enke og hans søster, at hans livsværk skulle tilfalde kunstmuseet i Vejen, hvad det for alvor kom til efter Hansen Jacobsens død. Her findes stort set det hele – kun få værker er solgt fra. 2014-udstillingen bliver dermed både en fortælling om Jens Lund og samtidig en kortlægning af en vigtig del af museets samling og dens historie. På udstillingen vises en anseelig del af hans hundredvis af tegninger, der af pladsmæssige årsager til hverdag lever en skjult tilværelse i magasinet på Vejen Kunstmuseum. Indlån til udstillingen begrænser sig til en håndfuld skulpturer og sokler, der lånes fra Rudolph Tegners Museum ved Dronningmølle.

 


For at sætte Jens Lunds europæiske samtid i spil vil der i udstillingen være projektioner, der kan bringe ellers ulånelige art-noveau-hovedværker ind som billedstof på nethinden – som referencemateriale for at vise, hvordan Jens Lund formåede at komme med et selvstændigt bidrag til tidens dekorative form.

Se mere om Jens Lund her på museets hjemmeside

Richard Mortensen og Jens Lund
Som supplement til Jens Lund-udstillingen bliver der en lille ”tillægsudstilling” med et udvalg af Richard Mortensen-malerier fra tiden omkring 1935. De er præget af fransk surrealisme krydset med Jens Lunds ornamentale verden, som Mortensen lærte at kende gennem bogen ”Forvandlede Blomster”, som Asger Jorn forærede ham.

Den første bog om Jens Lund
I forbindelse med udstillingen laves den første bog om Jens Lunds liv og virke. Den store bog på 296 sider er en let tilgængelig introduktion, der kan være med til at bringe hans livsværk ud til en bred kreds.
Den indeholder en grundig kronologisk biografi og gengivelse af alle de Jens Lund-værker, der er i Vejen Kunstmuseums samling. Dertil følger en række artikler som punktnedslag – nogle som længere afhandlinger, andre som små, korte kapitler, der kan danne afsæt for videre forskning:
- Kunst og møbelindustri, snedkermester og fabrikant J.G. Lund, kunstnerens far
- Jens Lund hørte, aspekter af det tidlige dekorative værk
- Jens Lund, Niels Hansen Jacobsen og Vejen Kunstmuseum
- Jens Lund og Johannes Holbek, to modsatte naturer
- Jens Lund og Rudolph Tegner
- Afsløringen af Rudolph Tegners portræt af Johannes Holbek
- En psykologisk læsning af bogværkerne Forvandlede Blomster og Livets Skove
- Storm P, Johannes Holbek og Jens Lund
- Vi vil for resten komme til at revidere vort syn paa halvfemserkunsten i forbavsende retninger, om Richard Mortensens og Asger Jorns interesse for denne kreds af danske symbolister
Dertil Jens Lunds tekster om Marstal, Visby og Ribe samt afskrifter af alle kataloger, der har været til Jens Lunds separatudstillinger.
 

Klik her for at hente pdf af printbar introduktion til Jens Lund udstillingen.