KÄHLER - KERAMIK FRA NÆSTVED

Udstilling på Vejen Kunstmuseum

1. juni - 29. september 2002

 

 

INTRODUKTION og VÆRKFORTEGNELSE

Udstillingen vises i samarbejde med Det danske Kunstindustimuseum i København. Den er tilrettelagt af keramikeren, Kähler kenderen, Peder Rasmussen. Netop i maj 2002 har han lagt sidste hånd på sin pragtbog, »Kählers værk«. Han har som fagmand, og i kraft af en tid at have været ansat i virksomheden, en indgående viden om Kähler. Forberedelserne til bogen har givet ham kontakten til de mange private ejere - uden hvis velvillige udlån udstillingen havde været en god del fattigere. Som det fremgår af denne værkfortegnelse, har også museerne været gode bidragydere - først og fremmest Kählersamlingen på Næstved Museum og Rødeledfondens værker under Sydsjællands Museum i Vordingborg. Dertil kommer museet med et langt og traditionsfyldt engagement i keramikkens historie, Kunstindustrimuseet, og enkeltudlån fra Randers Kunstmuseum og Skovgaardmuseet i Viborg. Til alle involverede parter skal lyde en stor tak for, at det kunne lade sig gøre at præsentere et så fyldigt billede af Kählers værk for et jysk publikum.

Udstillingen er præsenteret som Kähler bl.a. på Verdensudstillingen 1900 i Paris valgte at vise sine værker - hylde på hylde. Det har kævet store mængder hærdet glas, som SCANGLAS velvilligt har stillet til rådighed. For museeet her har det været en vigtig håndsrækning.

 

Vejen Kunstmuseum er et specialmuseum for dansk kunst fra tiden omkring 1900 med særlig vægt på billedhuggeren og keramikeren Niels Hansen Jacob-sen (1861-1941). I forlængelse af hans virke vises udstillinger om hans samtidige kolleger og hans arbejdsfelter skulptur og keramik.

I 1999 var den franske kunstnerkeramik en internationale målestok for Niels Hansen Jacobsens virke - sommeren 2002 giver et rigt udvalg af produktionen fra Kähler værkstedet et oplagt dansk perspektiv. I Næstved skabtes til tider lige så ‘vild’ keramik som i Hansen Jacobsens ovne i henholdsvis Paris og Vejen. Disse værker syntes i 1880’ernes og 90’ernes Europa en del mærkeligere end hvad man var vandt til. Den vilde, til tider grove, formgivning og de ofte dra-matiske episoder omtalte datidens franske og tyske kritik som særlig dansk/ nordisk. Kähler vakte opsigt på de store Verdensudstillinger i Chicago i 1893, i Stockholm 1897 og ikke mindst i Paris 1900. Men inden da havde udvalgte styk-ker været præsenteret Paris i datidens toneangivende galleri, der kom til at lægge navn til hele epoken, l’art nouveau, drevet af Samuel Bing fra Hamborg. I den store tyske by sad en anden af tidens trendsettere, lederen af Museum für Kunst und Gewerbe, Justus Brinckmann. Han købte allerede sidst i 1890’erne ind af Hansen Jacobsens keramik, blev gift med en af dennes gode venner (den danske kunstnerinde Henriette Hahn), og måske i kraft af vinklingen mod Danmark foranstaltede han i 1899 på Museum für Kunst und Gewerbe i Hamborg en udstilling af Kähler værker!

    

Udstillingen spænder fra 2. generation i værkstedet, fra Herman A. Kählers enkle, formstærke værker fra 1880’erne og 90’erne til børnebørnene Niels og J. Herman Kählers arbejder fra tiden op til 1940. Men ikke mindst vises et bredt udvalg af værker udført af de mange talentfulde kunstnere, der har været forbundet med værkstedet.

    

Produktionen af kunstnerkeramik startede for alvor sidst i 1880’erne, da Herman A. Kähler (1846-1917) knyttede Karl Hansen Reistrup (1863-1929) til værk-stedet som kunstnerisk leder. I første omgang gjaldt det den store nordiske Udstilling i København 1888, hvor Kähler »vakte fortjent Opmærksomhed« - en succes, der året efter med de flotte lustrevarer, blev slået fast på Verdensudstillingen i Paris. Herman A. Kählers enkle, teknisk dygtige værker og sønnenen Herman H. C. Kählers arkitektonisk stramme variationer over art nouveau’ens slyngede former viser hans fine forståelse af tidsånden - en indlevelse, der har været med til at trække et sjældent frodigt kunstnerliv til værkstedet. Malerne H. A. Brendekilde (1857-1942) og L. A. Ring (1854-1933, repræsenteret på museet i Vejen med sit store maleri »Teglværksarbejdere« fra 1892) skabte uden forkundskab til keramikkens verden en række værker, der ofte kan rubriceres som små skulpturer - især når det gælder Brendekildes trolde, svampe og snegle. L. A. Ring afprøvede, i tæt samspil med den dygtige drejer, grænserne for leret muligheder. Det resulterede i uortodokse værker, hvor det smidige ler blev foldet, bøjet, bulet eller fliget på måder en keramiker næppe ville finde på. Endnu idag synes disse værker ganske anderledes og moderne.

På kort visit sommeren 1890 kom også Th. Bindesbøll (1846-1908), der med 1960’ernes fornyet interesse for tiden omkring 1900 på det internationale plan blev indbegrebet af dansk art nouveau keramik (to af hans vaser kom i 1960’erne til Vejen Kunstmuseum som gave fra kunstneren Asger Jorn!). I Kählers store produktion viser det sig, at mange havde smag for tidens slyngede former - ikke mindst Signe Steffensen, der er velrepræsenteret på udstillingen.

    

Svend Hammershøi (1873-1948), der som keramiker på mange måder kom til at stå i skyggen af Th. Bindesbøll, skabte i enestående samspil med Kähler værkstedet et hav af vellykkede arbejder. Hans karakteristiske former - fremhævet med Jens Thirslunds dobbeltglasur i hvid-sort eller grøn-sort - er for mange blevet synonymt med Kähler. Eller ialtfald lige så karakteristiske som de virtuost dekoreredede fade og skåle, som  Jens Thirslund (1892-1942) udførte. De blev bemalet med lustreglasuren, som Thirslund i sin lette streg benyttede på en helt anden måde end den i 1890’erne havde gjort lykke på hele de store korpusarbejder med Karl Hansen Reistrups karakteristiske dyrehoveder som dekorative elementer.

 

For mange samlere udgør Herman H. C. Kähler et særligt satsningsfelt. Fra 1910’erne genintroduceredede han  på værkstedet den traditionsfulde horn-malet begittedekoration. Teknikken rummede vide rammer for de forskellige maleres personligheder. Her blev det i højere grad ornamentet end formen, der dominerede.

 

Nomineret til Bikubenfondens danske museumspris

I 2002 har Bikubenfonden for første gang uddelt Den Danske Museumspris. Det har været en stor ære og et dejligt skulderklap for Vejen Kunstmuseum at komme til at stå blandt de fire museer, der slutteligt var nomineret til prisen. I indstillingen står bl.a. »Museet har på imponerende vis udviklet og styrket sin specialiserede placering [dansk kunst omkring 1900] i det samlede danske museumsbillede og tillige bidraget til et nyt syn på en interessant og overset periode i dansk kunst« - hvilket Kähler udstillingen forhåbentlig også vil være med til!

                                                   

 Teresa Nielsen, museumsleder

 

 

 VÆRKFORTEGNELSE

 

KIM nr. xx angiver, hvilket katalognummer det pågældende værk havde på Kunstindustrimuseets Kähler udstilling i København, 14. februar til 5. maj 2002

 

KARL HANSEN-REISTRUP (1863-1929)

Karl Hansen Reistrup var uddannet billedhugger og maler. Han var gået den tunge vej over porcelænsfabrikken til Teknisk Skole, og derfra til Akademiet. Hans studietid afrundedes i Paris bl.a. hos salon-billedhuggeren Chapu, hvis værker kan studeres på Glyptoteket. Fra 1888 var han i fuld gang i Næstved, engageret af Herman A. Kähler. I første omgang gjaldt det den store nordiske udstilling i København samme år. Men samarbejdet fortsatte i tæt parløb hen-over mange Verdensudstillinger. Det blev til udmærkelse i Paris 1898, Chicago 1893, Stockholm 1897 og meget mere. Hansen-Reistrup skabte sit eget udtryk, ofte med brug af stiliserede dyrestudier. De brugtes dekorativt enkelt, ofte med understregningen af symmetrien med to eller fire retninger omkring den opdrejede form. Den var så markant, at den blev efterlignet bl.a. i Tyskland. Det blev også til en række dekorative opgaver, der dog står udenfor denne udstillings rammer.

 

1       Vase dekoreret med egyptiske hoveder og gribbe. 1899

       Karl Hansen Reistrup, KIM nr. 93

       Lertøj med grøn blyglasur. 61 cm høj

       John Hunovs samling

2       Udsnit af Påfuglefrisen. Ca. 1897

       Karl Hansen Reistrup, KIM nr. 124

       Lertøj med lustredekoration, plademosaik. 135 x 130 cm

       Næstved Museum

 

3       Løvens Frokost. 1888

       Karl Hansen Reistrup, KIM nr. 95

       Lertøj med glasurmaleri. 45 cm lang

       Næstved Museum

4       Fad med Thor og Midgaardsormen. 1890’erne

       Karl Hansen Reistrup, KIM nr. 103

       Lertøj med glasurmaleri. 44 cm dia.

       Privateje

 

5       Skål med ridende havmænd. Ca. 1900

       Karl Hansen Reistrup, KIM nr. 96

       Lertøj med glasurmaleri. 26 cm høj

       Privateje

 

6       Hermelinvasen. Ca. 1900

       Karl Hansen Reistrup, ikke vist på Kunstindustrimuseet

       Lertøj med glasurmaleri. 44 cm dia.

       Næstved Museum

 

7       Ørnevasen. Ca. 1893

       Karl Hansen Reistrup, KIM nr. 113

       Lertøj med rød lustre. 34 cm høj

       Næstved Museum

 

8       Uglevase. 1889

       Karl Hansen Reistrup, KIM nr. 109

       Lertøj med rød lustre. 19 cm høj

       Næstved Museum

 

9       Pelikanvasen. 1899      

       Karl Hansen Reistrup, KIM nr. 110

       Lertøj med rød lustre. 27 cm høj

       Næstved Museum

 

10       Skål. Ca. 1897

       Karl Hansen Reistrup og Herman A. Kähler, KIM nr. 119

       Lertøj med lustredekoration. 16 cm høj

       Næstved Museum

 

11       Vase. Ca. 1900      

       Herman A. Kähler og Karl Hansen Reistrup, KIM nr. 91

       Lertøj med lustremalet dekoration. 20 cm høj

       Tilhører Finn og Mikala Naur Petersen

12       Vase med fiskemotiv. Ca. 1900

       Karl Hansen Reistrup og Herman A. Kähler, KIM nr. 114

       Lertøj med matsort glasur og lustredekoration. 19 cm høj

       Det danske Kunstindustrimuseum

 

13       Vase. Ca. 1900

       Herman A. Kähler og Karl Hansen Reistrup, KIM nr. 89

       Lertøj med lustredekoration. 21 cm høj

       Det danske Kunstindustrimuseum

 

14       Vase. Ca. 1900      

       Herman A. Kähler og Karl Hansen Reistrup, KIM nr. 90

       Lertøj med lustremalet dekoration. 21 cm høj

       Det danske Kunstindustrimuseum

 

15       Lågkrukke udformet som en ørn med sit bytte. Ca. 1900

       Karl Hansen Reistrup, KIM nr. 116

       Lertøj med rød lustre. 18 cm høj

       Næstved Museum

 

16       Fuglefigur. 1890’erne

       Karl Hansen Reistrup, KIM nr. 108

       Lertøj med rød lustre. 21 cm høj

       Rødeledfonden, Sydsjællands Museum

 

17       Abekande. 1897

       Karl Hansen Reistrup, KIM nr. 112

       Lertøj med rød lustre. 24 cm høj

       Næstved Museum

 

18       Pegasuskrukken. Ca. 1897

       Karl Hansen Reistrup, KIM nr. 111

       Lertøj med aventuringlasur. 28 cm høj

       Privateje

 

19       Platte med hejremotiv. Ca. 1905

       Karl Hansen Reistrup, KIM nr. 102

       Lertøj med begitning og mat blyglasur. 29 cm dia.

       Næstved Museum

 

20       Billedfad med isbjørn i arktisk landskab. Ca. 1905

       Karl Hansen Reistrup, KIM nr. 101

       Lertøj med begitning og mat glasur. 42 cm dia.

       Næstved Museum

 

21       Elefantvasen. Ca. 1900

       Karl Hansen Reistrup, KIM nr. 105

       Lertøj med rød lustre. 41 cm høj

       Tilhører Inge og Knud Sørensen

 

THORVALD BINDESBØLL (1846-1908)

Th. Bindesbøll var uddannet arkitekt. Ved faderens død var han kun 10 år. Blandt hans ‘opdragere’ var arkitekten Vilh. Klein, der allerede fra 1883 havde forskellige samarbejder med H. A. Kähler og værkstedet i Næstved. Måske Klein har sørget for, at Bindesbøll i 1887 kom til at udforme Kählers ovnkatalog. Bindesbøll var en af de afgørende drivkrafter ved grundlæggelsen af »Dekorationsforeningen«, der - som H. A. Kähler - for alvor gjorde sig gældende på den store nordiske Udstilling i København i 1888. Helt frem til sin død var han en vigtig inspirator, og fik gjort mange billedkunstnere interesseret i lerets muligheder. Hans arbejdsfase i Næstved synes kort, begrænset til sommeren 1890.   

 

22       Krukke med bladdekoration. Juni 1890

       Thorvald Bindesbøll, KIM nr. 17

       Lertøj med dekoration i relief bemalet med glasur. 29 cm høj

       Det danske Kunstindustrimuseum

 

23       Fad med portræt af Bindesbøll. Juni 1890

       Thorvald Bindesbøll og L. A. Ring (?), KIM nr. 16

       Lertøj med dekoration i underglasurfarve over hvid begitning. 47 cm dia.

       Næstved Museum

24        Krukke med ornamentalt halvcirkelmotiv. Juni 1890

       Thorvald Bindesbøll, KIM nr. 14

       Lertøj med sgrafittodekoration og blyglasur. 42 cm høj

       Det danske Kunstindustrimuseum

 

25       Krukke med hvide blomster. Juni 1890

       Thorvald Bindesbøll, KIM nr. 15

       Lertøj med indridset dekoration bemalet med glasur. 27 cm høj

       Næstved Museum

 

HERMAN A. KÄHLER (1846-1917)

Herman A. Kähler var anden generation i værkstedet i Næstved. Han var teknisk nysgerrig. Inspireret af Vilh. Klein nåede han langt i arbejdet med lustre, der blev virksomhedens første store succes. Takket være ham knyttedes til produktionen talentfulde kunstnere som Karl Hansen-Reistrup, H. A. Brendekilde, Carl O. J. Jensen og L. A. Ring. 

 

26       Vase. Ca. 1910

       Herman A. Kähler, KIM nr. 46

       Lertøj med krympeglasur. 24 cm høj

       Næstved Museum

 

27       Vase. Ca. 1910

       Herman A. Kähler, KIM nr. 42

       Lertøj med effektglasur. 28 cm høj

       Næstved Museum

 

28       Vase. Ca. 1900

       Herman A. Kähler, KIM nr. 48

       Lertøj med rød og gul lustre. 21 cm høj

       Privateje

 

29       Vase. Ca. 1888

       Herman A. Kähler, KIM nr. 37

       Lertøj med effektglasur. 31 cm høj

       Næstved Museum

 

30       Vase. Ca. 1888

       Herman A. Kähler, KIM nr. 38

       Lertøj med lustrende glasureffekter. 27 cm høj

       Næstved Museum

 

31       Vase. Ca. 1888

       Herman A. Kähler, KIM nr. 39

       Lertøj med lustre og krakelé. 27 cm høj

       Næstved Museum

 

32       Vase. Ca. 1910

       Herman A. Kähler, KIM nr. 45

       Lertøj med rød lustre. 24 cm høj

       Næstved Museum

 

33       Kalabasformet vase. 1890’erne

       Herman A. Kähler, KIM nr. 41

       Lertøj med lustre. 18 cm høj

       Næstved Museum

 

34       Vase. Ca. 1900

       Herman A. Kähler, KIM nr. 43

       Lertøj med rød lustre. 19 cm høj

       Det danske Kunstindustrimuseum

 

35       Skål med drejeriller og buler. Ca. 1885

       Herman A. Kähler, KIM nr. 49

       Lertøj med glasurmaleri. 24 cm høj

       Tilhører Tove Følsgård og Hans Ole Mathiesen

 

36       Vase. Ca. 1910

        Herman A. Kähler, KIM nr. 47

       Lertøj med grøn effektglasur. 35 cm høj

       Privateje

 

37       Vase. Ca 1910      

       Herman A. Kähler, KIM nr. 44

       Lertøj med grøn, plettet glasur. 26 cm høj

       Rødeledfonden, Sydsjællands Museum

 

Herman H. C. Kähler (1876-1940)

Herman H. C. Kähler fulgte i sin faders fodspor. Hans værker fra 1890’erne afspejler en fin opmærksomhed over for de internationale strømninger i tiden. Siden valgte han at vende tilbage til fabrikkens udgangspunkt, de hornbegittede varer, som blev lavet i samspil med en mængde ofte unavngivne malerpiger.

 

38       Vase med modelleret krave og stribet dekoration. Ca. 1905

       Herman H. C. Kähler, KIM nr. 142

       Lertøj med glasurmaleri. 28 cm høj

       Rødeledfonden, Sydsjællands Museum

 

39       Skål med huller, buler og prikker. Ca. 1905

       Herman H. C. Kähler, KIM nr. 148

       Lertøj med grøn spættet glasur. 16 cm høj

       Privateje

 

41       Skål. Ca. 1905

       Herman H. C. Kähler, KIM nr. 146

       Lertøj med  mat grøn glasur over sgrafittodekoration. 10 cm høj

       Næstved Museum

40       Vase. Ca. 1905

       Herman H. C. Kähler, KIM nr. 145

       Lertøj med mat grøn glasur over sgrafittodekoration. 24 cm høj

       Privateje

 

42       Vase. Ca. 1905

       Herman H. C. Kähler, KIM nr. 144

       Lertøj med mat grøn glasur over sgrafittodekoration. 24 cm høj

       Privateje

 

43       Vase med hanke. 1905-10

       Herman H. C. Kähler, KIM nr. 139

       Lertøj med begittedekoration under kobberglasur. 32 cm høj

       Rødeledfonden, Sydsjællands Museum

 

44       Skål med modellerede hanke. 1899

       Herman H. C. Kähler, KIM nr. 129

       Lertøj med grøn kobberglasur. 11 cm høj

       Næstved Museum

45       Skål med modellerede hanke og relief. 1899

       Herman H. C. Kähler, KIM nr. 130

       Lertøj med rød lustre. 11 cm høj

       Næstved Museum

 

46       Vase med relief og hanke. 1898

       Herman H. C. Kähler, KIM nr. 126

       Lertøj med begitning og blyglasur. 42 cm høj

       Det danske Kunstindustrimuseum

 

47       Vase med hanke og relief. Ca. 1900      

       Herman H. C. Kähler, KIM nr. 135

       Lertøj med med lustre. 39 cm høj

       Privateje

 

48       Kalabasformet vase med hanke. 1898

       Herman H. C. Kähler, KIM nr. 128

       Lertøj med rød lustre. 34 cm høj

       Næstved Museum

49       Vase med hanke. 1900

       Herman H. C. Kähler, KIM nr. 134

       Lertøj med rød lustre. 33 cm høj

       Tilhører Erik Veistrup

 

50       Kande. 1897

       Herman H. C. Kähler, KIM nr. 133

       Lertøj med rød lustre. 20 cm høj

       Privateje

 

51       Vase med hanke. Ca. 1898

       Herman H. C. Kähler, KIM nr. 125

       Lertøj med lustre. 27 cm høj

       Det danske Kunstindustrimuseum

 

52       Vase med hanke. Ca. 1905

       Herman H. C. Kähler, KIM nr. 140

       Lertøj med brun manganglasur. 42 cm høj

       Rødeledfonden, Sydsjællands Museum

 

53       Terrin. 1899

       Herman H. C. Kähler, KIM nr. 127

       Lertøj med grå lustre. 15 cm høj

       Det danske Kunstindustrimuseum

 

54       Takande. Ca. 1900

       Herman H. C. Kähler, KIM nr. 137

       Lertøj med brun glasur og bambushank. 14 cm høj

       Tilhører P. E. Madsen

 

55       Vase med relief og hanke. Ca. 1910

       Herman H. C. Kähler, KIM nr. 147

       Lertøj med aventuringlasur. 44 cm høj

       Næstved Museum

 

 

TIL HØJRE FOR DØREN

 

56       »Derpaa den strenge Kämpe treen fast for Hela frem«. 1894

       Karl Hansen Reistrup, ikke vist på Kunstindustrimuseet

       Glaseret keramisk relief. 36 x 51,8 x 7,9 cm

       Vejen Kunstmuseum. Inv. 1104

 

57       Vase med elgehoveder. Ca. 1900

       Karl Hansen Reistrup, KIM nr. 100

       Lertøj med grågrøn glasur. 57 cm høj

       Rødeledfonden, Sydsjællands Museum

 

TIL VENSTRE FOR DØREN

 

58       Et par vaser. 1905-10

       Herman H. C. Kähler, KIM nr. 138

       Lertøj med kobber og manganglasur. 57 cm høj

       Det danske Kunstindustrimuseum

DEN BAGGESTE UDSTILLINGSSAL

 

L. A. RING (1854-1933)

L. A. Ring blev uddannet maler, og var fra studietiden nært knyttet til kollegaen H. A. Brendekilde. Det var formodentlig ham og ialtfald Carl O. J. Lund, »Døve Lund«, der midt i 1880’erne trak Ring til Næstved. Dér havde han et kort, men spændende samspil med Kählers værksted. Gennem venskabet med Herman A. Kählers mødte han sin kommende brud, den ældste datter Sigrid (1874-1923).

 

59       Vase med drejeriller og buler. Ca. 1890

       L. A. Ring - drejet af Herman A. Kähler, KIM nr. 22

       Lertøj med lustrende grøn glasur. 38 cm høj

       Det danske Kunstindustrimuseum

 

60       Vase med fliget kant. 1890

       L. A. Ring, KIM nr. 24

       Lertøj med indridset dekoration og glasurmaleri. 20 cm høj

       Det danske Kunstindustrimuseum

 

61       Vase med vredet hals. 1890

       L. A. Ring, KIM nr. 23

       Lertøj med farvede glasurer og indridset blomstermotiv. 19 cm høj

       Næstved Museum

 

62       Vase med blækspruttehanke og stjerner. 1896

       L. A. Ring, KIM nr. 21

       Lertøj med lustreeffekter. 30 cm høj

       Randers Kunstmuseum

 

SIGRID KÄHLER (1874-1923)

Sigrid Kähler blev naturligt en del af værkstedsholdet, hvor hun mest arbejdede som dekorationsmaler - særligt med blomstermotiver. Hun blev i 1896 gift med L. A. Ring

 

63       Vase. Ca. 1895

       Sigrid Kähler, KIM nr. 19

       Lertøj med sgrafittodekoration og blyglasur. 30 cm høj

       Næstved Museum

 

SIGNE STEFFENSEN (1881-1935)

Signe Steffensen, kaldet Stefan, var virksom hos Kähler i perioden 1907 til omkring 1934. Hun arbejdede som malerpige, men skabte også egne former præget af art nouveau’ens organiske slyngninger - den danske skønvirke stil.

 

64       Urtepotteskjuler. Ca. 1910

       Signe Steffensen, KIM nr. 35

       Lertøj med sgrafittodekoration. 17 cm høj

       Privateje

 

65       Et par trearmede lysestager. Ca. 1910

       Signe Steffensen, KIM nr. 34

       Lertøj med lustrefarve. 27 cm høje

       Privateje

 

66       Vase. Ca. 1910

       Signe Steffensen, KIM nr. 28

       Lertøj med reliefdekoration og aventuringlasur. 16 cm høj

       Tilhører Finn og Mikala Naur Petersen

 

67       Vase. Ca. 1910

       Signe Steffensen, KIM nr. 29

       Lertøj med reliefdekoration og grøn kobberglasur. 16 cm høj

       Privateje

 

68       Vase med reliefdekoration ved halsen. Ca. 1910

       Signe Steffensen, KIM nr. 30

       Lertøj med aventurin- og jernglasur. 27 cm høj

       Privateje

 

69       Vase. Ca. 1910

       Signe Steffensen, KIM nr. 33

       Lertøj med kobberglasur. 12 cm høj

       Tilhører P. E. Madsen

 

70       Vase. Ca. 1910

       Signe Steffensen, KIM nr. 31

       Lertøj med rød lustre. 12 cm høj

       Privateje

71       Vase med ornamental dekoration. Ca. 1910

       Signe Steffensen, KIM nr. 27

       Lertøj med sgrafittodekoration under blå glasur. 25 cm høj

       Næstved Museum

 

72       Flaskeformet vase. Ca. 1910

       Signe Steffensen, KIM nr. 32

       Lertøj med begittemaleri. 12 cm høj

       Tilhører P. E. Madsen

 

SVEND HAMMERSHØI (1873-1948)

Han var både maler og keramiker. Hans bror var maleren Vilhelm Hammershøi, hvis »Studie (Bagerbutik)« kan ses i museets Skibelundsal. Svend Hammershøi var tilknyttet værkstedet i Næstved i årene 1893-94 og igen fra 1904-1907. Fra 1911 og frem til sin død var han fast tilknyttet Kähler.

 

73       Vase med blomsterdekoration. 1894

       Svend Hammershøi, KIM nr. 141

       Lertøj med kobber og manganglasur. 42 cm høj

       Tilhører Jørgen Kähler

 

74       Vase. 1894

       Svend Hammershøi, KIM nr. 50

       Lertøj med begittedekoration og blyglasur. 30 cm høj

       Næstved Museum

 

75       Pokal. Ca. 1904

       Svend Hammershøi, KIM nr. 53

       Lertøj med reliefdekoration og lustrefarve. 23 cm høj

       Det danske Kunstindustrimuseum

 

76       Pokal. Ca. 1904

       Svend Hammershøi, KIM nr. 51

       Lertøj med reliefdekoration og lustrefarve. 17 cm høj

       Privateje

 

77       Vase. 1904

       Svend Hammershøi, KIM nr. 57

       Lertøj med begittemalet relief og blyglasur. 30 cm høj

       Tilhører P. E. Madsen

 

78       Vase. 1904

       Svend Hammershøi, KIM nr. 58

       Lertøj med relief og lustredekoration. 30 cm høj

       Næstved Museum

 

79       Vase. 1904

       Svend Hammershøi, KIM nr. 59

       Lertøj med begittemalet relief og blyglasur. 30 cm høj

       Rødeledfonden, Sydsjællands Museum

 

80       Terrin. 1907

       Svend Hammershøi, KIM nr. 68

       Lertøj med begittemalet relief og blyglasur. 21 cm høj

       Tilhører P. E. Madsen

 

81       Skål med tangmotiv. Ca. 1906

       Svend Hammershøi, KIM nr. 74

       Lertøj med begittemalet relief og blyglasur. 31 cm dia.

       Tilhører P. E. Madsen

 

82       Vase. Udateret

       Svend Hammershøi, KIM nr. 65

       Lertøj med begittemalet relief og blyglasur. 23 cm høj

       Tilhører Erik Veistrup

 

83       Vase. Udateret

       Svend Hammershøi, KIM nr. 63

       Stentøj med relief under gråblå glasur. 21 cm høj

       Rødeledfonden, Sydsjællands Museum

 

84       Vase. Ca. 1904

       Svend Hammershøi, KIM nr. 66

       Lertøj med relief, begitning og jernglasur. 22 cm høj

       Tilhører P. E. Madsen

 

85       Vase. Udateret

       Svend Hammershøi, KIM nr. 64

       Lertøj med med rød lustre. 22 cm høj

       Tilhører P. E. Madsen

 

86       Vase med bladmotiv. Ca 1912

       Svend Hammershøi, KIM nr. 55

       Lertøj med relief og lustremaleri. 28 cm høj

       Tilhører P. E. Madsen

 

87       Vase med bladmotiv. Ca 1912

       Svend Hammershøi, KIM nr. 56

       Lertøj med relief og lustredekoration. 28 cm høj 

       Privateje

 

88       Vase. 1912

       Svend Hammershøi, KIM nr. 62

       Lertøj med begittemalet relief og brun glasur. 28 cm høj

       Tilhører P. E. Madsen

 

89       Kande med bladmotiv. 1912

       Svend Hammershøi, KIM nr. 61

       Lertøj med begittemalet relief og blyglasur. 16 cm høj

       Tilhører P. E. Madsen

 

90       Krukke med låg. 1907

       Svend Hammershøi, KIM nr. 69

       Lertøj med relief og gul lustre. 21 cm høj

       Privateje

 

91       Krukke med låg. 1907

       Svend Hammershøi, KIM nr. 70

       Lertøj med relief og rød lustre. 21 cm høj

       Privateje

 

92       Skål med hanke. 1907

       Svend Hammershøi, KIM nr. 67

       Lertøj med lustre. 13 cm høj

       Tilhører P. E. Madsen

 

93       Vase med svunget krave og relief. 1913. Version fra ca. 1930

       Svend Hammershøi, KIM nr. 235

       Lertøj med sort glasur. 31 cm høj

       Næstved Museum

 

94       Lille skål med svunget krave. 1913

       Svend Hammershøi, KIM nr. 237

       Lertøj med rød lustre. 12 cm høj

       Tilhører P. E. Madsen

 

95       Krukke med låg. Ca. 1915

       Svend Hammershøi, KIM nr. 243

       Lertøj med rød lustre. 26 cm høj

       Det danske Kunstindustrimuseum

 

96       Krukke med låg. Ca. 1915

       Svend Hammershøi, KIM nr. 245

       Lertøj med blank, brun glasur. 31 cm høj

       John Hunovs samling

 

97       Skt. Margretheskålen. 1911. Version fra 1914

       Svend Hammershøi, KIM nr. 73

       Lertøj med med rød lustre. 13 cm høj

       Det danske Kunstindustrimuseum

 

98       Skål med reliefsmykket krave. 1914

       Svend Hammershøi, KIM nr. 238

       Lertøj med rød lustre. 10 cm høj

       Tilhører P. E. Madsen

 

99       Vase i ‘profilstilen’. 1915-1916

       Svend Hammershøi, KIM nr. 251

       Stentøj. 28 cm høj

       Næstved Museum

 

100       Skål i ‘profilstilen’. 1915-1916

       Svend Hammershøi, KIM nr. 247

       Stentøj. 12 cm høj

       Næstved Museum

 

101       Skål i ‘profilstilen’. 1915-1916      

       Svend Hammershøi, KIM nr. 250

       Stentøj. 15 cm høj

       Næstved Museum

 

102       Trepasformet krukke

       Svend Hammershøi, KIM nr. 253

       Terrakotta. 12 cm høj

       Museet på Koldinghus

 

103       Vase med reliefsmykket krave. Ca. 1914

       Svend Hammershøi, KIM nr. 239

       Lertøj med brun glasur. 36 cm høj

       Tilhører P. E. Madsen

 

104       Skål med reliefdekoration. 1912/13

       Svend Hammershøi, KIM nr. 75

       Muffelbrændt terrakotta. 10,5 cm høj

       Det danske Kunstindustrimuseum

 

105       Lysestøbervasen. 1920

       Svend Hammershøi, KIM nr. 254

       Muffelbrændt terrakotta. 34 cm høj

       Næstved Museum

 

106       Skål. 1931

       Svend Hammershøi, KIM nr. 288

       Lertøj med gul uranglasur. 36 cm høj

       Næstved Museum

 

107       Dråbeformet vase med kantet hals. Ca. 1933      

       Svend Hammershøi, KIM nr. 273

       Lertøj med aventuringlasur. 45 cm høj

       Tilhører Finn og Mikala Naur Petersen

 

108       Dråbeformet vase med kantet hals. Ca. 1933

       Svend Hammershøi, KIM nr. 272

       Lertøj med rød uranglasur. 22 cm høj

       Tilhører P. E. Madsen

 

109       Vase med svunget krave og stemplet dekoration. 1926

       Svend Hammershøi, KIM nr. 261

       Lertøj med blank jernglasur. 20 cm høj

       Det danske Kunstindustrimuseum

 

110       Tragtformet gulvvase. 1931

       Svend Hammershøi, KIM nr. 267

       Terrakotta. 43 cm høj

       Næstved Museum

 

111       Firkantet vase med ‘kinesiske’ hanke. Ca. 1928

       Svend Hammershøi, KIM nr. 263

       Lertøj med grå dobbeltglasur. 37 cm høj

       Næstved Museum

 

112       Firkantet vase med ‘kinesiske’ hanke. Ca. 1928

       Svend Hammershøi, KIM nr. 264

       Lertøj med grå dobbeltglasur. 38 cm høj

       Næstved Museum

 

113       Dråbeformet vase. Ca. 1930

       Svend Hammershøi, KIM nr. 258

       Lertøj med grå dobbeltglasur. 38 cm høj

       Privateje

 

114       Vase. 1928

       Svend Hammershøi, KIM nr. 256

       Lertøj med grøn dobbeltglasur. 26 cm høj

       Tilhører P. E. Madsen

 

115       Trekantet vase. 1932

       Svend Hammershøi, KIM nr. 282

       Lertøj med grå dobbeltglasur. 18 cm høj

       Privateje

 

116       Firekantet vase. 1932

       Svend Hammershøi, ikke vist på Kunstindustrimuseet

       Lertøj med grøn dobbeltglasur. 17,5 cm høj

       Privateje

 

117       Firkantet kanneleret vase med skrå krave. Ca. 1932

       Svend Hammershøi, KIM nr. 280

       Lertøj med grå dobbeltglasur. 16 cm høj

       Tilhører Finn og Mikala Naur Petersen

 

118       Trepasformet vase. 1931

       Svend Hammershøi, KIM nr. 270

       Lertøj med lys grøn glasur. 19 cm høj

       Kunstmuseet Ordrupgaard, Charlottenlund

 

119       Trepasformet vase. 1931

       Svend Hammershøi, KIM nr. 269

       Lertøj med oxydvasket overflade og tynd, mat glasur. 17 cm høj

       Privateje

 

120       Femkantet vase. 1931

       Svend Hammershøi, KIM nr. 274

       Lertøj med grå dobbeltglasur. 22 cm høj

       Næstved Museum

 

121       Dråbeformet vase. Ca. 1930

       Svend Hammershøi, KIM nr. 259

       Lertøj med grå dobbeltglasur. 47 cm høj

       Privateje

 

122       Gravurne. 1938

       Svend Hammershøi, KIM nr. 286

       Lertøj med grå dobbeltglasur. 34 cm høj

       Næstved Museum

 

123       Skål. Ca. 1932

       Svend Hammershøi, KIM nr. 281

       Lertøj med grå dobbeltglasur. 12 cm høj

       Tilhører Finn og Mikala Naur Petersen

 

124       Firkantet vase med rund krave. 1947

       Svend Hammershøi, KIM nr. 293

       Lertøj med grøn dobbeltglasur. 46 cm høj

       Tilhører P. E. Madsen

 

125       Firkantet vase med rund krave. 1947      

       Svend Hammershøi, KIM nr. 294

       Lertøj med grøn dobbeltglasur. 22 cm høj

       Tilhører P. E. Madsen

 

126       Firdelt vase med svunget krave. 1927

       Svend Hammershøi, KIM nr. 265

       Lertøj med grøn dobbeltglasur. 48 cm høj

       Næstved Museum

 

127       Todelt vase. Ca. 1945

       Svend Hammershøi, KIM nr. 295

       Lertøj med grøn dobbeltglasur. 18 cm høj

       Tilhører P. E. Madsen

 

128       Kanneleret skål. Ca. 1932      

       Svend Hammershøi, KIM nr. 290

       Lertøj med grøn dobbeltglasur. 19 cm høj

       Privateje

 

129       Kanneleret aflang skål. Ca. 1932

       Svend Hammershøi, KIM nr. 291

       Lertøj med grøn dobbeltglasur. 8 cm høj

       Privateje

 

130       Todelt konisk vase. 1947

       Svend Hammershøi, KIM nr. 301

       Lertøj med grøn dobbeltglasur. 26 cm høj

       Næstved Museum

 

 

JENS THIRSLUND (1892-1942)

Jens Thirslund var knyttet til værkstedet i Næstved i årene 1913-41. Han blev i 1914 gift med Herman A. Kählers datter Stella. Også hun var med i produktionen, primært med begittearbejder. Sammen eksperimenterede de med lustre-maleriet, der blev Jens Thirslunds specialitet. Han var en virtuos tegner og dertil en dygtig teknikker. Ham kan vi takke for udviklingen af dobbeltglaseringen, der gav de flotte grå-sort og grøn-sort spil, der særligt kom til at karakterisere Svend Hammershøis værker. Thirslund var kunstnerisk leder under Herman H. C. Kähler. Kort efter dennes død i 1940 forlod han virksomheden, og døde selv alt for tidligt i 1942 i høj grad p.g.a. de mange farlige stoffer forbundet med glasurarbejdet og brændingerne.

 

131       Kakkelbord. Ca. 1918

       Jens Thirslund. Bord af Frits Henningsen, KIM nr. 324

       Lertøj med lustredekoration. Flisefelt: 30 x 45 cm

       Næstved Museum

 

132       Fad med ornamental dekoration. 1919

       Jens Thirslund, KIM nr. 309

       Lertøj med lustredekoration. dia. 31 cm

       Det danske Kunstindustrimuseum

 

133       Skål med ornamentale hanke. Ca. 1935

       Jens Thirslund, KIM nr. 331

       Lertøj med grå dobbeltglasur. 11 cm høj

       Tilhører Finn og Mikala Naur Petersen

 

134       Vase med ornamental dekoration. 1920’erne

       Jens Thirslund, KIM nr. 336

       Lertøj med sort-grøn dobbeltglasur og dekoration. dia. 40 cm

       Næstved Museum

 

135       Vase med astrologiske tegn. Ca. 1935

       Jens Thirslund, KIM nr. 335

       Lertøj med dobbeltglasur og dekoration. 36 cm høj

       Tilhører Ane Maria og Annimi Holst Schmidt

 

136       Vase med blå og sort glasur. Ca. 1930

       Jens Thirslund, KIM nr. 328

       Lertøj med dobbeltglasur. 36 cm høj

       Det danske Kunstindustrimuseum

137       Flise med hjort. 1919/1920

       Jens Thirslund, KIM nr. 320

       Lertøj med lustredekoration. 16 x 16 cm

       Det danske Kunstindustrimuseum

 

138       Flise med Midgaardsormen. Ca. 1930

       Jens Thirslund, KIM nr. 321

       Lertøj med dobbeltglasur og dekoration. 15 x 15 cm

       Privateje

 

139       Flise med trehovedet hund - Cerberus? 1919/1920

       Jens Thirslund, KIM nr. 319

       Lertøj med majolikadekoration. 16 x 16 cm

       Det danske Kunstindustrimuseum

 

140       Kakkelovnsflise med fuglemotiv. Ca. 1918

       Jens Thirslund, KIM nr. 318

       Lertøj med lustredekoration. 15 x 16 cm

       Det danske Kunstindustrimuseum

 

141       Flise dekoreret med rytterske. Ca. 1915

       Jens Thirslund, KIM nr. 304

       Lertøj med hornmalet begittedekoration med blyglasur. 15 x 15 cm

       Næstved Museum

 

142       Flise dekoreret med rytter. Ca. 1915

       Jens Thirslund, KIM nr. 305

       Lertøj med hornmalet begittedekoration med blyglasur. 15 x 15 cm

       Næstved Museum

 

143       Et par fliser dekoreret med fisk. Ca. 1915

       Jens Thirslund, KIM nr. 302

       Lertøj med hornmalet begittedekoration med blyglasur. 15 x 15 cm

       Næstved Museum

 

144       Vase med blomst og spiralmotiv. 1920

       Jens Thirslund, ikke vist på Kunstindustrimuseet

       Lertøj med lustredekoration. 25,5 cm høj

       Privateje

 

145       Fad med Helios(?). Udateret

       Jens Thirslund, ikke vist på Kunstindustrimuseet

       Lertøj med lustredekoration. 36,5 cm dia.

       Privateje

 

146       Bukkelfad med ridende bondedreng. 1920

       Jens Thirslund, KIM nr. 311

       Lertøj med lustredekoration. 27 cm dia.

       Privateje

 

147       Vase med hund. Ca. 1925

       Jens Thirslund, KIM nr. 323

       Lertøj med lustredekoration. 19 cm høj

       Tilhører Inge og Knud Sørensen

 

148       Bukkelfad med fuglemotiv. 1920

       Jens Thirslund, KIM nr. 310

       Lertøj med lustredekoration. 32 cm dia.

       Tilhører Malene Müllertz

 

149       Vase. Ca. 1917

       Jens Thirslund, KIM nr. 308

       Lertøj med hornmalet begittedekoration og lustre. 27 cm høj

       Privateje

 

KAI NIELSEN (1882-1924)

Som Thirslund var en virtuos tegner i lustre, var Kai Nielsen sin tids virtuose billedhugger. Fabrikken i Næstved masseproducerede en lang række af hans karakteristiske statuetter fra glansårene i 1910’erne.

 

150       Zeus og Io. 1915. Version fra ca. 1922

       Kai Nielsen, KIM nr. 227

       Hvidglaseret med partiel bemaling med overglasur. 68 cm høj

       Tilhører Lisbet Olrik

 

151       Kvinderov. 1914. Version fra ca. 1930

       Kai Nielsen, KIM nr. 229

       Lertøj med grøn dobbeltglasur. 35 cm høj

       Næstved Museum

 

152       Eventyræsken. 1914. Version fra ca. 1930

       Kai Nielsen, KIM nr. 230

       Lertøj med grøn dobbeltglasur. 30 cm høj

       Næstved Museum

 

HORNMALEDE og BEGITTEDE VARER

 

153       Skål. 1910-15

       Herman H. C. Kähler. Maler ubekendt, KIM nr. 191

       Lertøj med hornmalet begittedekoration og blyglasur. 26 cm høj

       Næstved Museum

 

154       Servantekande. Ca. 1910

       Herman H. C. Kähler. Dekoreret af Signe Steffensen, KIM nr. 155

       Lertøj med hornmalet begittedekoration og blyglasur. 31 cm høj

       Næstved Museum

 

155       Kande 1930’erne

       Herman H. C. Kähler. Maler ubekendt, KIM nr. 189

       Lertøj med ‘vådt-i-vådt’ begittedekoration og blyglasur. 18 cm høj

       Tilhører P. E. Madsen

 

156       Firkantet fad. Ca. 1915

       Herman H. C. Kähler. Maler ubekendt, KIM nr. 171

       Lertøj med  hornmalet begittedekoration og blyglasur. 23 x 17 cm

       Næstved Museum

 

157       Fad. Ca. 1915

       Herman H. C. Kähler. Dekoreret af Stig Emborg, KIM nr. 172

       Lertøj med hornmalet begittedekoration og blyglasur. 31 cm dia.

       Næstved Museum

 

158       Lågkrukke. Ca. 1920

       Herman H. C. Kähler. Dekoreret af Signe Steffensen, KIM nr. 174

       Lertøj med hornmalet begittedekoration og blyglasur. 13 cm høj

       Næstved Museum

 

159       Gulvvase. Ca. 1915

       Herman H. C. Kähler, KIM nr. 166

       Lertøj med reliefdekoration, begitning og blyglasur. 46 cm høj

       Næstved Museum

 

160       Høj, slank gulvvase. ca. 1915

       Herman H. C. Kähler. Maler ubekendt, KIM nr. 197

       Lertøj med hornmalet begittedekoration og blyglasur. 67 cm høj

       Næstved Museum

 

161       Vase med brun blomsterdekoration. 1915-20

       Herman H. C. Kähler. Maler ubekendt, KIM nr. 183

       Opr. Thirslund dekoration no. 82

       Lertøj med hornmalet begittedekoration og blyglasur. 31 cm høj

       Tilhører Birgitte og Henrik Wivel

 

162       Vase med grøn bladdekoration. 1920’erne

       Herman H. C. Kähler. Dekoreret af Stig Emborg, KIM nr. 173

       Lertøj med hornmalet begittedekoration og blyglasur. 38 cm høj

       Næstved Museum

 

163       Vase med blå blade og rødlige ‘frugter’. 1920’erne

       Herman H. C. Kähler. Maler ubekendt, KIM nr. 186

       Lertøj med hornmalet begittedekoration og blyglasur. 41 cm høj

       Tilhører Inge og Knud Sørensen

 

164       Gulvvase. 1920’erne    

       Herman H. C. Kähler. Maler ubekendt, KIM nr. 169

       Lertøj med hornmalet begittedekoration og blyglasur. 46 cm høj

       Næstved Museum

 

165       Vase. Ca. 1925

       Herman H. C. Kähler, KIM nr. 178

       Lertøj med hvid reduktionsglasur. 11 cm høj

       Tilhører P. E. Madsen

 

166       Vase. Ca. 1925

       Herman H. C. Kähler, KIM nr. 179

       Lertøj med rød lustre. 11 cm høj

       Tilhører P. E. Madsen

 

167       Vase. Ca. 1925

       Herman H. C. Kähler. Maler ubekendt, KIM nr. 176

       Lertøj med hornmalet begittedekoration og mat blyglasur. 11 cm høj

       Privateje

 

168       Vase. Ca. 1925

       Herman H. C. Kähler. Maler ubekendt, KIM nr. 177

       Lertøj med hornmalet begittedekoration og blyglasur. 10 cm høj

       Privateje

 

169       Gulvvase. 1920’erne

       Herman H. C. Kähler. Maler ubekendt, KIM nr. 168

       Lertøj med hornmalet begittedekoration og blyglasur. 44 cm høj

       Tilhører Inge og Knud Sørensen

 

170       Gulvvase med mytologiske figurer. Ca. 1925

       Herman H. C. Kähler. Maler ubekendt, KIM nr. 193

       Lertøj med begittedekoration og blyglasur. 56 cm høj

       Privateje

 

171       Vase. 1920’erne

       Herman H. C. Kähler. Maler ubekendt, KIM nr. 180

       Lertøj med hornmalet begittedekoration og blyglasur. 20 cm høj

       Rødeledfonden, Sydsjællands Museum

 

172       Vase. 1920’erne

       Herman H. C. Kähler. Maler ubekendt, KIM nr. 185

       Lertøj med horn- og penselmalet begittedekoration + blyglasur. 19 cm høj

       Privateje

 

173       Vase. Ca. 1935

       Herman H. C. Kähler. Maler ubekendt, KIM nr. 190

       Lertøj med hornmalet begittedekoration og blyglasur. 27 cm høj

       Rødeledfonden, Sydsjællands Museum

 

174       Kuglevase. 1920’erne

       Herman H. C. Kähler. Maler ubekendt, KIM nr. 188

       Lertøj med hornmalet begittedekoration og blyglasur. 19 cm høj

       Næstved Museum

 

175       Vase med spiralmotiv. 1920’erne

       Herman H. C. Kähler, KIM nr. 205

       Lertøj med begittedekoration og mat blyglasur. 30 cm høj

       Næstved Museum

 

176       Vase. 1920’erne

       Herman H. C. Kähler. Maler ubekendt, KIM nr. 202

       Lertøj med hornmalet begittedekoration og mat blyglasur. 19 cm høj

       Privateje

 

177       Vase. 1920’erne

       Herman H. C. Kähler. Maler ubekendt, KIM nr. 203

       Lertøj med begittedekoration og mat blyglasur. 20 cm høj

       Privateje

 

178       Skål. 1925-30

       Herman H. C. Kähler. Dekoreret af Tulle Emborg, KIM nr. 199

       Lertøj med hornmalet begittedekoration og mat blyglasur. 28 cm høj

       Næstved Museum

 

179       Vase. 1925-30

       Herman H. C. Kähler. Maler ubekendt, KIM nr. 196

       Lertøj med horn- og penselmalet begittedekoration og mat blyglasur.

       19 cm høj

       Næstved Museum

 

180       Vase. 1925-30

       Herman H. C. Kähler. Maler ubekendt, KIM nr. 195

       Lertøj med horn- og penselmalet begittedekoration og mat blyglasur.

       26 cm høj

       Næstved Museum

 

181       Skål. 1925-30

       Herman H. C. Kähler. Dekoreret af Signe Steffensen, KIM nr. 200

       Lertøj med hornmalet begittedekoration og mat blyglasur. 18 cm høj

       Næstved Museum

 

182       Skål. 1925-30

       Herman H. C. Kähler. Dekoreret af Tulle Emborg, KIM nr. 201

       Lertøj med hornmalet begittedekoration og mat blyglasur. 18 cm høj

       Næstved Museum

 

HELGE  JENSEN (1899-1986)

Helge Jensen arbejdede både som maler og keramiker. Han var fra 1917 til slutningen af 30’erne tilknyttet værkstedet i Næstved. Han blev i 1925 gift med Herman H. C. Kählers datter Karen.

 

183       Billedfad, pige med hat og blomster i håret. Ca. 1930

       Helge Jensen, KIM nr. 223

       Lertøj med majolikamaleri. 47 cm dia.

       Næstved Museum

 

184       Gulvvase med hvilende figurer. 1931

       Helge Jensen, KIM nr. 221

       Lertøj med majolikamaleri. 47 cm høj

       Det danske Kunstindustrimuseum

 

185       Vase med hvilende figurer. Ca. 1930

       Helge Jensen, KIM nr. 222

       Lertøj med majolikamaleri. 46 cm høj

       Tilhører Birthe Clausen

 

186       Gulvvase. Ca. 1930

       Helge Jensen og Nils Kähler, KIM nr. 225

       Lertøj med grå dobbeltglasur. 57 cm høj

       Kunstmuseet Trapholt, Kolding

 

187       Fad. 1930’erne

       Nils Kähler og Helge Jensen, KIM nr. 361

       Lertøj med gul uranglasur. dia. 52 cm

       Næstved Museum

 

188       Kvindebuste. Ca. 1930

       Helge Jensen, KIM nr. 224

       Hvid terracotta. 21 cm høj

       Næstved Museum

189       Kande. Ca. 1930      

       Herman H. C. Kähler, KIM nr. 215

       Lertøj med mat, brun glasur. 17 cm høj

       Rødeledfonden, Sydsjællands Museum

 

190       Kande med kat og fugl. Ca. 1930

       Herman H. C. Kähler. Dekoreret af Sofie Lundstein, KIM nr. 213

       Lertøj med hornmalet begittedekoration og blyglasur. 17 cm høj

       Næstved Museum

 

191       Kande. Ca. 1930

       Herman H. C. Kähler, KIM nr. 211

       Lertøj med rød uranglasur. 17 cm høj

       Privateje

 

192       Kande. Ca. 1930

       Herman H. C. Kähler, KIM nr. 212

       Lertøj med grå lustre. 17 cm høj

       Tilhører Erik Veistrup

 

193       Tekande og tekop. Ca. 1930

       Herman J. Kähler, KIM nr. 218

       Lertøj med gul uranglasur. Tekande 11 cm høj, kop 8 cm høj

       Næstved Museum

 

KNUD KYHN (1880-1969)

Knud Kyhn var uddannet på Akademiet. Som mange af de øvrige kunstnere blev også han gift ind i værkstedet i Næstved, ikke med en Kähler, men med malerpigen Julie Bloch (1882-1970). Kyhn var tilknyttet værkstedet i årene  1921-25, men var både før og efter tilknyttet de to store keramikfabrikker i København. Hans bror arbejdede i 1930’erne som drejer hos Kähler.

 

194       Lågkrukke med abefigur. Ca. 1921

       Knud Kyhn, KIM nr. 234

       Lertøj med blank glasur. Partiel dekoration med overglasur. 24 cm høj

       Næstved Museum

 

195       Kat, der skyder ryg. 1922

       Knud Kyhn, KIM nr. 233

       Terrakotta. 36 cm høj

       Næstved Museum

Værker fra slutningen af 20’erne til omkring 1940

 

196       Seksdelt kanneleret vase med krave. 1930’erne    

       Herman H. C. Kähler, KIM nr. 342

       Lertøj med grøn dobbeltglasur. 23 cm høj

       Privateje

 

197       Tragtformet kanneleret vase. Ca. 1935

       Nils og Herman J. Kähler, KIM nr. 347

       Lertøj med gul-sort uranglasur. 17 cm høj

       Rødeledfonden, Sydsjællands Museum

 

198       Ottedelt kanneleret vase på fod. Ca. 1928

       Herman H. C. Kähler, KIM nr. 343

       Lertøj med gul, rød og sort uranglasur. 16 cm høj

       Rødeledfonden, Sydsjællands Museum

 

199       Seksdelt kanneleret vase med krave. 1930’erne

       Herman H. C. Kähler, KIM nr. 341

       Lertøj med gul uranglasur. 24 cm høj

       Privateje

 

200       Nidelt kanneleret fad. Ca. 1935

       Nils og Herman J. Kähler, KIM nr. 346

       Lertøj med gul uranglasur. 25 cm dia.

       Næstved Museum

 

201       Konisk kanneleret vase. Ca. 1935

       Nils og Herman J. Kähler, KIM nr. 353

       Lertøj med gul uranglasur. 18 cm høj

       Næstved Museum

 

202       Riflet vase. Ca. 1940

       Nils Kähler, KIM nr. 377

       Lertøj med gul uranglasur. 21 cm høj

       Tilhører Birgitte og Henrik Wivel

 

 

TIL VENSTRE FOR DØREN

 

203       Gulvvase. 1930’erne

       Svend Hammershøi, KIM nr. 289

       Lertøj med blågrøn glasur. 48 cm høj

       Næstved Museum

 

 

TIL HØJRE FOR DØREN

 

204        Gulvvase. 1930’erne

       Herman H. C. Kähler. Maler ubekendt, ikke vist på Kunstindustrimuseet

       Lertøj med hornmalet begittedekoration og mat blyglasur. 45 cm høj

       Privateje

 

 

MIDT I RUMMET

 

205       Vase, kanneleret med foldet krave og hanke. 1929      

       Svend Hammershøi, KIM nr. 268

       Terrakotta. 70 cm høj

       Det danske Kunstindustrimuseum

 

206       Gulvvase. 1943

       Svend Hammershøi, KIM nr. 299

       Terrakotta. 74 cm høj

       Næstved Museum

 

 

KÄHLER - KERAMIK FRA NÆSTVED

Udstilling på Vejen Kunstmuseum

1. juni - 29. september 2002

 

KIM nr. xx angiver, hvilket katalognummer det pågældende værk havde på Kunstindustrimuseets Kähler udstilling i København, 14. februar til 5. maj 2002

 

 

H. A. BRENDEKILDE (1857-1942)

H. A. Brendekilde blev stenhuggersvend i Odense og fik efterfølgende på Kunstakademiet i København sin uddannelse som modellerer. Det blev dog som maler, at han for alvor gjorde sig gældende. I 1885 bosatte  han sig i Næstved, og var i årene fra midten af 1880’erne til midten af 1890’erne var aktiv på Kählers værksted.

 

A       Vase. Trolde, der angriber en bondepige. 1893

       H. A. Brendekilde, KIM nr. 77

       Lertøj med glasurmaleri. 38 cm høj

       Skovgaard Museet, Viborg

 

B       Trold, der ved solopgang ser på et kors. 1890’erne

       H. A. Brendekilde, ikke vist på Kunstindustrimuseet

       Lertøj med underglasurmaleri. 26 cm dia.

       Tilhører Ane Maria og Annimi Holst Schmidt

 

C       Trekantet askebæger med troldemotiv. Udateret

       H. A. Brendekilde, KIM nr. 80

       Lertøj med glasurmaleri. 19 cm høj

       Det danske Kunstindustrimuseum

 

D       Skål med snegle. 1880’erne

       H. A. Brendekilde, KIM nr. 82

       Lertøj med glasurmaleri. 35 cm dia.

       Næstved Museum

 

E       Vase med modellerede blade. 1880’erne

       H. A. Brendekilde, KIM nr. 84

       Lertøj med glasurmaleri. 27 cm høj

       Næstved Museum

 

F       Oval skål med trold og øgleagtigt væsen. Udateret

       H. A. Brendekilde

       Lertøj med rød lustre. 40 cm lang

       Privateje

 

G       Krukke med trolde. 1890’erne

       H. A. Brendekilde, KIM nr. 79

       Lertøj med lustrefarve. 18 cm høj

       Privateje

 

H       Kvadratisk askebæger med troldemotiv. Ca. 1907

       H. A. Brendekilde, KIM nr. 81

       Lertøj med glasurmaleri. 13 cm høj

       Privateje

 

I       Skrivesæt. Ca. 1907

       H. A. Brendekilde, KIM nr. 85

       Lertøj med glasurmaleri. 26 x 17 x 7 cm

       Næstved Museum

 

J       Oval skål med eventyrfigurer. 1880’erne

       H. A. Brendekilde, KIM nr. 83

       Lertøj med glasurmaleri. 41 cm lang

       Næstved Museum

 

K       Billedfad. Fladsåtrolden. 1880’erne

       H. A. Brendekilde, KIM nr. 78

       Lertøj med underglasurmaleri. 34 cm dia.

       Næstved Museum