Karl Hansen Reistrup

Vejen Kunstmuseum viser i perioden 9. juni – 26. august 2007 en særudstilling med keramiske arbejder af Karl Hansen Reistrup (1863-1929) med fernisering lørdag den 9. juni kl. 15 – ALLE er velkomne, og Peder Rasmussen taler ved ferniseringen. Han var uddannet maler og billedhugger, var en glimrende iagttager og billedlig fortæller, og han formåede på levende vis at omsætte sine ideer i leret. Han arbejdede i mange forskellige formater - fra de store keramiske billedfriser til mindre figurer, fade og krukker, hvad end det drejede sig om dramatiske, mytologiske motiver eller de dyr, som han livet igennem var fascineret af. Særligt dyreformerne blev i samspillet med Herman A. Kählers lustreglasurer kendetegnende for Karl Hansens Reistrups keramik, som blev fremstillet på Kählers Keramiske Fabrik i Næstved. Ved at forenkle og stilisere dyrenes hoveder og kroppe og indarbejde dem i de keramiske genstandes korpus, gjorde Reistrup disse krukker og vaser til mere end almindelige brugsobjekter. De opnår en yderst dekorativ virkning og nærmer sig et monumentalt udtryk, der understreges af tætte, iriserende glasurer.

Reistrups interesse og evne for det dekorative kom også til udtryk i bygningsudsmykninger - et område, hvor han gjorde sig stærkt gældende i sin egen samtid. Sammen med Herman A. Kähler udviklede han i 1894 en særlig teknik, hvorved det var muligt at fremstille ensartede dekorative friser. På den Nordiske Udstilling i Stockholm 1897 og på Verdensudstillingen i 1900 i Paris dannede Reistrups friser med henholdsvis påfugle og ørne ramme om Kählers udstillinger af keramik. Til Københavns Rådhus fremstillede Reistrup i 1900-1901 de markante måge- og kragefriser, som er anbragt i Rådhushallens buer. Det var især i samarbejde med arkitekt Hack Kampmann at Reistrup kom til at udføre store udsmykninger. Opgaverne omfattede malede billedfriser, stukarbejder, glasmosaikker samt naturligvis keramikfriser. Århus Teater (1898-1900) står som et lysende eksempel, når det ved aftentide stråler af lys og byder sine gæster velkommen til et sandt sansebombardement af motiver, farver og historier. Et helt anderledes afdæmpet udtryk finder man i udsmykningen af Glyptoteket, hvortil Reistrup i forbindelse med opførelsen af den bageste udstillingsbygning udførte stiliserede dyrefigurer i granit. Som solide piller pryder de den nederste del af facaden mellem vinduerne. Med deres forenklede og monumentale udtryk synes de at reflektere en del af husets indhold, museets samling af ægyptisk kunst.

  Uglevase. Variation fra omkring 1905. Lertøj med dekoration i matgrøn glasur. Højde 31 cm.
I privateje. Grundformen er fra 1890’erne, men denne dekoration tyder på, at vasen er bemalet af Herman H. C. Kähler.

Foto: Pernille Klemp


Vejen Kunstmuseum viste i 2002 værker af Karl Hansen Reistrup i forbindelse med udstillingen ”Kählers værksted – keramik fra Næstved”. Med denne udstilling ønsker vi at sætte fokus på Karl Hansen Reistrup som enkeltkunstner, da han som keramiker og billedhugger har sat sig tydelige spor i dansk keramik- og stilhistorie i perioden omkring 1900, om end hans navn i eftertiden ikke har stået så stærkt. I sin egenskab af kunstnerisk leder på Kählers Keramiske Fabrik i Næstved var Karl Hansen Reistrup med til at udvikle den keramik, som i samtiden opnåede stor bevågenhed og efterspørgsel både i indland og udland med sit moderne udtryk, ligesom udsmykningerne af Hack Kampmanns bygninger placerer ham centralt i dansk skønvirkearkitektur.

Når Vejen Kunstmuseum viser en udstilling med værker af Karl Hansens Reistrup, sker det ud fra ønsket om at vise hans arbejder som perspektiv til Vejen Kunstmuseums ”hovedperson”, billedhugger og keramiker Niels Hansen Jacobsen (1864-1944). Karl Hansen Reistrups keramik med motiver fra den nordiske mytologi, som relieffet fra 1894, der viser ”Thor i Helheim” - erhvervet af Vejen Kunstmuseum for 10 år siden - spiller motivmæssigt op til Niels Hansen Jacobsens behandling af samme emne i skulpturen ”Thor og Gjøgleriet i Udgård”, 1891.

Om end forskellige er de dog begge både i motiv og udtryksmiddel fine repræsentanter for tidsånden omkring 1900 og den periodes opblomstrende kunstnerkeramik. Begge arbejdede de med den glaserede, farvelagte keramik og med en nysgerrighed efter at finde ud af, hvad materialet kunne benyttes til. Sammenfaldende er arbejdet med detaljerne tænkt ind i større arkitektoniske helheder, som man ser det med museumsanlægget i Vejen, hvor Hansen Jacobsens troldespringvand forener skulptur og arkitektur – og danner afkølingsbassin for elektricitetsværket. At sætte fokus på Karl Hansen Reistrup som enkeltkunstner ligger dermed ganske i tråd med museets hovedområder, der dels er at belyse Niels Hansen Jacobsen samtid, dels at udforske hans arbejdsfelter skulptur og keramik.

Udstillingen bliver til i samråd med specialisten på feltet, keramikeren Peder Rasmussen, der har skrevet en stor bog om Kähler værkstedet, ”Kählers Værk” samt senest en monografi om Karl Hansen Reistrup. At det kan lade sig gøre at vise et væld af Reistrups værker skyldes stor imødekommenhed fra en lang række private udlånere, Næstved Museum og Kunstindustrimuseet til hvis samling hans værker blev indkøbt, da de var helt nye og ganske epokegørende.

Udstillingen bliver til i forlængelse af ”Biennalen for kunsthåndværk og design”, er et led i kulturaftalesamarbejdet i Trekantområdet, og er støttet af Trekantområdet, Danmark. Den vises efterfølgende på Næstved Museum i Boderne.


 
Karl Hansen Reistrup: Lertøjsvase med grøn blyglasur, dekoreret med ægyptere og gribbe. 1899. Højde 61 cm.
Tilhører samleren John Hunov

Foto: Pernille Klemp

 

 

 Kamæleonvasen. 1896. Lertøj med rød lustrglasur. Højde 45,5 cm.
Tilhører Kunstindustrimuiseet.

Foto: Pernille Klemp

 

 


Skål med odder og lustrebemalet fiske-dekoration, omkring 1900. Højde 20 cm, brede 38 cm.
I privateje.

Foto: Pernille Klemp