Max Läuger

Vejen Kunstmuseums udstillingen om den alsidige tyske kunstner, Max Läeuger (1864-1952), har fokus på hans keramiske virke. Max Läuger var en alsidig og indflydelsesrig kunstner. Gennem sin lærergerning ved Technische Hochschule i Karlsruhe og gennem de mange publikationer var han med til at sætte sit præg på tysk kunsthåndværk omkring 1900. Läuger beskæftigede sig primært med keramik, hvor han både arbejdede med vaser, figurer og keramiske rumudsmykninger, men han beskæftigede sig også med udkast til møbler, arkitektur og haveanlæg.
Läuger fandt tidligt frem til et formsprog, der i sin samtid var bemærkelsesværdigt enkelt og nøgternt. Vasernes og krukkernes former var enkle ligesom han havde en forkærlighed for pottemagertraditionens oprindelige teknikker, som han benyttede som udgangspunkt for levende og spontane dekorationer på krukker og vaser.

På Verdensudstillingen i Paris i 1900 blev hans arbejder bemærket for deres fornyende og moderne formsprog og han præmieredes med en guldmedalje. Også når han beskæftigede sig med havekunst og arkitektur var hans formsprog enkelt og koncentrerede sig om det væsentligste. Hans kunst drejede sig i høj grad om at opnå det bedste resultat med færrest mulige midler, og hans credo lød: ”Med det enkleste at opnå det største”.

Udstillingen, der er tilrettelagt af Museum Langmatt i Baden Schweiz, tager afsæt i de udsmykninger, som Max Läuger skabte til Villa Langmatt omkring 1900. Her åbnede udstillingen første gang i april 2007 for derefter i vinteren 2007 / 2008 at rejse videre til ”Hetjens” i Düsseldorf, Tysklands førende keramikmuseum. Vejen Kunstmuseum er udstillingens sidste stop, og en enestående mulighed for danskerne at stifte bekendtskab med en af Tysklands fremmeste Jugendkeramikere.Udstillingsperiode Vejen Kunstmuseum: 24. maj – 31. august 2008
 
Foto af:
Peter Schälchli, Fotoatelier, Zürich

Foto af:
Peter Schälchli, Fotoatelier, Zürich