NATÅBENT på Museumspladsen

Fredag den 31. august kl. 19.30-23.00
Med udgangspunkt i det årlige NATÅBENTarrangements hastigt voksende succes, har vi på museet ligeledes valgt gradvist at eskalere vores indsats til denne ganske særlige aften. Sidste år var der alene på museet 1.592 gæster på tre timer - og da mente tællerne end ikke, at de havde fået alle med!

»I havets klare vand«
I forlængelse af sidte års meget gode oplevelser ved afviklingen af Noahs Ark-projektet til NATÅBENT, har museet i år allerede i april opfordret skoler og børnehaver til alle tænkelige former for samspil inden for rammerne af årets emne her på museet: »I havets klare vand«. Temaet har vakt glæde, og der er kommet mange tilmeldinger om fisk i papmaché, papir, stof, ler og som mosaikker på plexiglas!. Børnenes værker vil kunne ses på museet frem til og med søndag den 30. september. Som noget glædeligt spredes emnet, idet Vejen Kirke melder, at de vil belyse det fra vinklen: Fisken som Kristus-symbol. Biblioteket arbejder ud fra den muntre overskrift: »Når det går i fisk på museet, kan du dykke ned på biblioteket«. Titlen dækker over en udstilling om at være dykker! Nu mangler vi blot at inddrage de handlende, så deres store butiksvinduer kan blive forvandlede til mægtige akvarier - måske ekspedient-erne også bliver til havfruer?! Ældre borgere taler om de gamle byfester, hvor der blev gjort meget ud af optog og udsmykning. Måske tiden igen er ved at være moden til at samles om den slags ud fra et årligt emne?

Masser af liv på Museumspladsen
Forsøgsvis var en sal på museet sidste år omdannet til »Café Syndfloden«, hvor man kunne få lidt at spise/drikke og nyde de forskellige skolebørn og andres optræden. Interessen var langt over forventning, og der var slet ikke plads til alle. Konsekvensen er, at vi i år har valgt at flytte den del af arrangementet udendørs med leje af den store scene, som vi benyttede ved museets 75-års jubilæum i 1999. Tanken er, at Museumspladsen skal danne rammen om en præsentation af nogle af de egnens mange kulturelle tiltag. På scenen kan skoler og børnehaver komme til med deres bidrag i tiden mellem 19.30 og 20.30 (oplæsning af digte, sange, små teaterstykker m.m.), hvorefter nogle af de mange talentfulde lokale sangere, musikere og skuespillere til at vise, hvad de kan. Der er allerede tilsagn fra John Lorentzens Jazz Band, Vejen Mandskor, Kristian la Cour, Vejen Gospel Kor og nogle af folkene bag den store musical-version af »Skatteøen«. Forhåbentlig bliver det også muligt at få bidrag fra tamilerne, bosnierne og måske kurderne. Ved jubilæumsfesten var netop tamilernes indslag en flot, eksotisk og uventet oplevelse for gæsterne.
Da Natåbent trækker mange gæster ned omkring det fakkeloplyste Troldespringvand, er der gået brev ud til forskellige humanitære foreninger med tilbud om at opsætte en bod og fortælle om deres virke. På denne måde bliver de ellers 'usynlige' foreninger til at få øje på, budskabet kan udbredes … og måske kan der blive tegnet nye medlemmer. I håbet om, at det bliver godt vejr, er der planer om udendørs servering i samarbejde med frivillige hjælpere (med overskuddet til Troldespringvandet!). Slutteligt vil vi genoptage samar-bejdet med skuespilleren Birthe Nilungen, der for et par år siden bød på super gadeteater som museets heks (en levendegørelse af Hansen Jacobsens »Vølven«). Ved emnet fisk fabulerede hun straks om spændende forløb, der kan udspinde sig rundt om i byen.

Museets bidrag: GLASFISK af Ole Findsen
Til NATÅBENT-temaet bidrager museet med en udstilling af usædvanlige glasfisk, der ikke tidligere har været offentligt udstillet. Den pensionerede læge, Ole Findsen (Egtved), der gennem en lang årrække i fritiden har skabt og perfektioneret sin helt egen måde at udnytte farver, former og lysvirkninger i glas. Med udgangspunkt i ‘affaldsglas’ fra de store fabrikker og selvstændige glasmagere skaber han fisk, blomster, snegle m.m. af ‘skår’, som han kyndigt slår af og med metaltråd hæfter til et spinkelt metalskelet. Ser man fiskene hænge i et vindue op mod lyset, ville enhver tro, at de var skabt af flydende glasmasse, men ved nærmere bekendtskab ses hans omhyggelige arbejde, der giver de flotte resultater. Tanken om at udnytte de ting, som ingen andre til-lægger værdi, minder om nogle af vore dygtige kunstnere, som Henry Heerup, der med sine skraldeskulptur-er åbnede kunstpublikummets øjne, eller billedhuggere som William Fridericia og Henrik Starcke, der på optimal vis kunne udnytte potteskår, gamle søm, blikplader og andet affald. Ferniseringen bliver en del af det store NATÅBENT arrangement den 31. august.